Nazad na Instalatersku torbu.

Pomoću ovog alata dijagnostikujte kod greške na vašem Viessmann uređaju. Imajte na umu da dijagnoza koda koji se pojavljuje može biti različita u zavisnosti od uređaja. Da biste pravilno dijagnostikovali grešku u kojoj se nalazi vaš Viessmann uređaj ili ako ne možete pronaći svoj kod greške, preporučujemo da se obratite Viessmann obučenom instalateru.

Kod greške: 405

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Merni priključak jonizacione elektrode, centralni elektronski modul HBNU neispravan Ispitati priključak mase IO elektrode. Ako greška i dalje postoji, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. Deblokirati uređaj.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Merni priključak jonizacione elektrode, centralni elektronski modul HBNU neispravan Ispitati priključak mase IO elektrode. Ako greška i dalje postoji, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. Deblokirati uređaj.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Merni priključak jonizacione elektrode, centralni elektronski modul HBNU neispravan Ispitati priključak mase IO elektrode. Ako greška i dalje postoji, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. Deblokirati uređaj.

Kod greške: 404

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Centralni elektronski modul HBMU neispravan Zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. Deblokirati uređaj.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Centralni elektronski modul HBMU neispravan Zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. Deblokirati uređaj.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Centralni elektronski modul HBMU neispravan Zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. Deblokirati uređaj.

Kod greške: 403

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Merni priključak jonizacione elektrode, centralni elektronski modul HBNU neispravan Ispitati priključak mase IO elektrode. Ako greška i dalje postoji, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. Deblokirati uređaj.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Merni priključak jonizacione elektrode, centralni elektronski modul HBNU neispravan Ispitati priključak mase IO elektrode. Ako greška i dalje postoji, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. Deblokirati uređaj.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Merni priključak jonizacione elektrode, centralni elektronski modul HBNU neispravan Ispitati priključak mase IO elektrode. Ako greška i dalje postoji, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. Deblokirati uređaj.

Kod greške: 402

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Centralni elektronski modul HBMU neispravan Zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. Deblokirati uređaj.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Centralni elektronski modul HBMU neispravan Zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. Deblokirati uređaj.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Centralni elektronski modul HBMU neispravan Zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. Deblokirati uređaj.

Kod greške: 401

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Merni priključak IO elektrode, centralni lektronski modul HBNU neispravan Ispitati priključak mase IO elektrode. Ako greška i dalje postoji, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. Deblokirati uređaj.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Merni priključak IO elektrode, centralni lektronski modul HBNU neispravan Ispitati priključak mase IO elektrode. Ako greška i dalje postoji, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. Deblokirati uređaj.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Merni priključak IO elektrode, centralni lektronski modul HBNU neispravan Ispitati priključak mase IO elektrode. Ako greška i dalje postoji, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. Deblokirati uređaj.

Kod greške: 400

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Centralni elektronski modul HBMU neispravan Zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. Deblokirati uređaj.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Centralni elektronski modul HBMU neispravan Zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. Deblokirati uređaj.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Centralni elektronski modul HBMU neispravan Zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. Deblokirati uređaj.

Kod greške: 399

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Merni priključak IO elektrode, centralni lektronski modul HBNU neispravan Ispitati priključak mase IO elektrode. Ako greška i dalje postoji, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. Deblokirati uređaj.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Merni priključak IO elektrode, centralni lektronski modul HBNU neispravan Ispitati priključak mase IO elektrode. Ako greška i dalje postoji, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. Deblokirati uređaj.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Merni priključak IO elektrode, centralni lektronski modul HBNU neispravan Ispitati priključak mase IO elektrode. Ako greška i dalje postoji, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. Deblokirati uređaj.

Kod greške: 396

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Centralni elektronski modul HBMU neispravan Zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. Deblokirati uređaj.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Centralni elektronski modul HBMU neispravan Zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. Deblokirati uređaj.

Kod greške: 394

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Prekid drugog senzora temperature dimnih gasova. Ispitati senzor i vodove prema senzoru. Po potrebi zameniti senzor. Deblokirati uređaj.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Prekid senzora temperature dimnih gasova 2. Senzor temperature dimnih gasova 2 i vodove prema senzoru ispitati. Po potrebi zameniti senzor. Deblokirati uređaj.

Kod greške: 395

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Merni priključak IO elektrode, centralni elektronski modul HBNU neispravan Ispitati priključak mase za elektrodu paljenja. Ako greška i dalje postoji, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Deblokirati uređaj.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Merni priključak IO elektrode, centralni elektronski modul HBNU neispravan Ispitati priključak mase za elektrodu paljenja. Ako greška i dalje postoji, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Deblokirati uređaj.

Kod greške: 393

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Kratki spoj drugog senzora temperature dimnih gasova. Ispitati senzor i vodove prema senzoru. Po potrebi zameniti senzor. Deblokirati uređaj.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Kratki spoj senzora temperature dimnih gasova 2. Senzor temperature dimnih gasova 2 i vodove prema senzoru ispitati. Deblokirati uređaj.

Kod greške: 388

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Centralni elektronski modul HBMU neispravan Zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. Deblokirati uređaj.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Centralni elektronski modul HBMU neispravan Zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. Deblokirati uređaj.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Centralni elektronski modul HBMU neispravan Zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. Deblokirati uređaj.

Kod greške: 387

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Priključak mase za struju jonizacije. Centralni elektronski modul HBMU neispravan. Ispitati jonizacionu elektrodu i spojni vod. Ako greška i dalje postoji, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. Deblokirati uređaj.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Priključak mase za struju jonizacije. Centralni elektronski modul HBMU neispravan. Ispitati jonizacionu elektrodu i spojni vod. Ako greška i dalje postoji, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. Deblokirati uređaj.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Priključak mase za struju jonizacije. Centralni elektronski modul HBMU neispravan. Ispitati jonizacionu elektrodu i spojni vod. Ako greška i dalje postoji, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. Deblokirati uređaj.

Kod greške: 386

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Centralni elektronski modul HBMU neispravan. Zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. Deblokirati uređaj.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Centralni elektronski modul HBMU neispravan. Zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. Deblokirati uređaj.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Centralni elektronski modul HBMU neispravan. Zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. Deblokirati uređaj.

Kod greške: 385

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Kratak spoj signal 1 jonizacione struje. Centralni elektronski modul HBMU neispravan. Ispitati priključak mase IO elektrode. Ako greška i dalje postoji, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Deblokirati uređaj.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Kratak spoj signal 1 jonizacione struje. Centralni elektronski modul HBMU neispravan. Ispitati priključak mase IO elektrode. Ako greška i dalje postoji, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Deblokirati uređaj.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Kratak spoj signal 1 jonizacione struje. Centralni elektronski modul HBMU neispravan. Ispitati priključak mase IO elektrode. Ako greška i dalje postoji, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Deblokirati uređaj.

Kod greške: 383, 384

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Moguća prljavština u vodu za gas ■ Ispitati da li ima prljavštine u vodu za gas. ■ Ispitati priključni pritisak gasa. ■ Po potrebi zameniti ventilator za gas. Deblokirati uređaj.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Moguća prljavština u vodu za gas ■ Ispitati da li ima prljavštine u vodu za gas. ■ Ispitati priključni pritisak gasa. ■ Po potrebi zameniti ventilator za gas. Deblokirati uređaj.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Moguća prljavština u vodu za gas ■ Ispitati da li ima prljavštine u vodu za gas. ■ Ispitati priključni pritisak gasa. ■ Po potrebi zameniti ventilator za gas. Deblokirati uređaj.

Kod greške: 382

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Brojač grešaka je prekoračio graničnu vrednost. Deblokirati uređaj. Odraditi analizu greške prema istoriji grešaka.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Brojač grešaka je prekoračio graničnu vrednost. Deblokirati uređaj. Odraditi analizu greške prema istoriji grešaka.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Brojač grešaka je prekoračio graničnu vrednost. Deblokirati uređaj. Odraditi analizu greške prema istoriji grešaka.

Kod greške: 381

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Gubitak plamena u fazi rada Ispitati snabdevanje gasom (pritisak gasa i kontrolnik protoka gasa). Ispitati recirkulaciju sistema za dovod vazduha/odvod dimnih gasova. Ispitati jonizacionu elektrodu, plameno telo: ■ Udaljenost od plamenog tela. ■ Zaprljanost elektrode Deblokirati uređaj.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Gubitak plamena u fazi rada Ispitati snabdevanje gasom (pritisak gasa i kontrolnik protoka gasa). Ispitati recirkulaciju sistema za dovod vazduha/odvod dimnih gasova. Ispitati jonizacionu elektrodu, plameno telo: ■ Udaljenost od plamenog tela. ■ Zaprljanost elektrode Deblokirati uređaj.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Gubitak plamena u fazi rada Ispitati snabdevanje gasom (pritisak gasa i kontrolnik protoka gasa). Ispitati recirkulaciju sistema za dovod vazduha/odvod dimnih gasova. Ispitati jonizacionu elektrodu, plameno telo: ■ Udaljenost od plamenog tela. ■ Zaprljanost elektrode Deblokirati uređaj.

Kod greške: 380

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Gubitak plamena odmah nakon stvaranja plamena (tokom sigurnosnog vremena) Ispitati snabdevanje gasom (pritisak gasa i kontrolnik protoka gasa). Ispitati recirkulaciju sistema za dovod vazduha/odvod dimnih gasova. Ispitati jonizacionu elektrodu, plamenotelo: ■ Udaljenost od plamenog tela ■ Zaprljanost elektrode Deblokirati uređaj.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Gubitak plamena odmah nakon stvaranja plamena (tokom sigurnosnog vremena) Ispitati snabdevanje gasom (pritisak gasa i kontrolnik protoka gasa). Ispitati recirkulaciju sistema za dovod vazduha/odvod dimnih gasova. Ispitati jonizacionu elektrodu, plamenotelo: ■ Udaljenost od plamenog tela ■ Zaprljanost elektrode Deblokirati uređaj.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Gubitak plamena odmah nakon stvaranja plamena (tokom sigurnosnog vremena) Ispitati snabdevanje gasom (pritisak gasa i kontrolnik protoka gasa). Ispitati recirkulaciju sistema za dovod vazduha/odvod dimnih gasova. Ispitati jonizacionu elektrodu, plamenotelo: ■ Udaljenost od plamenog tela ■ Zaprljanost elektrode Deblokirati uređaj.

Kod greške: 379

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Signal plamena ne postoji ili je suviše mali ■ Ispitati da li je oštećen i da li je fiksiran spojni vod jonizacione elektrode. ■ Ispitati i po potrebi zameniti jonizacionu elektrodu. Deblokirati uređaj.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Signal plamena ne postoji ili je suviše mali ■ Ispitati da li je oštećen i da li je fiksiran spojni vod jonizacione elektrode. ■ Ispitati i po potrebi zameniti jonizacionu elektrodu. Deblokirati uređaj.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Signal plamena ne postoji ili je suviše mali ■ Ispitati da li je oštećen i da li je fiksiran spojni vod jonizacione elektrode. ■ Ispitati i po potrebi zameniti jonizacionu elektrodu. Deblokirati uređaj.

Kod greške: 378

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Gubitak plamena u fazi stabilizacije ili fazi rada ■ Ispitati snabdevanje gasom (pritisak gasa i kontrolnik protoka gasa). ■ Ispitati cirkulaciju dimnih gasova. ■ Ispitati zaprljanost jonizacione elektrode i plamenog tela. Deblokirati uređaj.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Gubitak plamena u fazi stabilizacije ili fazi rada ■ Ispitati snabdevanje gasom (pritisak gasa i kontrolnik protoka gasa). ■ Ispitati cirkulaciju dimnih gasova. ■ Ispitati zaprljanost jonizacione elektrode i plamenog tela. Deblokirati uređaj.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Gubitak plamena u fazi stabilizacije ili fazi rada ■ Ispitati snabdevanje gasom (pritisak gasa i kontrolnik protoka gasa). ■ Ispitati cirkulaciju dimnih gasova. ■ Ispitati zaprljanost jonizacione elektrode i plamenog tela. Deblokirati uređaj.

Kod greške: 377

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Naknadna priprema kalibracije jonizacione struje: uslovi stabilizacije za naknadnu kalibraciju nisu dostignuti Ispitati podešavanje vrste gasa. Ako se ponovo javi greška, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. Deblokirati uređaj.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Naknadna priprema kalibracije jonizacione struje: uslovi stabilizacije za naknadnu kalibraciju nisu dostignuti Ispitati podešavanje vrste gasa. Ako se ponovo javi greška, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. Deblokirati uređaj.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Naknadna priprema kalibracije jonizacione struje: uslovi stabilizacije za naknadnu kalibraciju nisu dostignuti Ispitati podešavanje vrste gasa. Ako se ponovo javi greška, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. Deblokirati uređaj.

Kod greške: 376

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Gorionik se ponovo pokreće. Razlika jonizacione struje u odnosu na prethodnu vrednost je neprihvatljiva. Ispitati jonizacionu elektrodu i spojni vod. ■ Ispitati da li postoje labavi kontakti na utičnim spojevima. ■ Ispitati sistem za odvod dimnih gasova, po potrebi eliminisati recirkulaciju dimnih gasova. ■ Ispitati da li ima nagomilavanja kondenzata na instalaciji. ■ Vizuelno proveriti zaprljanost ulaza kombinovanog regulatora gasa i sita na ulaznoj strani. Napomena Da bi se izbegla oštećenja usled vode, pre demontaže gorionika, demontirati ventilatorsku jedinicu. Naslage na elektrodama ukazuju na strane materije u vazduhu za sagorevanje. Ispitati uzrok pojave naslaga u kotlarnici i sistemu za odvod dimnih gasova, kao npr. deterdžent, sredstvo za čišćenje, sredstva za ličnu negu, naslage u dovodu vazduha (dimnjak). U slučaju da je zamenjeno plameno telo i jonizaciona elektroda, dodatno treba očistiti ventilatorsku jedinicu, kanal za gas-vazduh i Venturi produžetak. Deblokirati uređaj.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Razlika jonizacione struje u odnosu na prethodnu vrednost je neprihvatljiva. ■ Ispitati jonizacionu elektrodu i spojni vod. ■ Ispitati da li postoje labavi kontakti na utičnim spojevima. Ispitati sistem za odvod dimnih gasova. Po potrebi eliminisati recirkulaciju dimnih gasova. ■ Ispitati da li ima nagomilavanja kondenzata na instalaciji. Vizuelno proveriti zaprljanost ulaza kombinovanog regulatora gasa i sita na ulaznoj strani. Napomena Da bi se izbegla oštećenja usled vode, pre demontaže gorionika, demontirati ventilatorsku jedinicu. Naslage na elektrodama ukazuju na strane materije u vazduhu za sagorevanje. Proveriti uzroke naslaga u kotlarnici i sistemu za odvod dimnih gasova (npr. usled deterdženta, sredstva za čišćenje, sredstva za negu tela, naslage u dovodu vazduha/dimnjak). U slučaju da je zamenjeno plameno telo i jonizaciona elektroda, dodatno treba očistiti ventilatorsku jedinicu, kanal za gas-vazduh i Venturi produžetak. Deblokirati uređaj.

Kod greške: 375

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Gorionik se ponovo pokreće. Izvršavanje kalibracije jonizacione struje: kalibracija nije izvršena. Nije dostignuta minimalna vrednost ili kriterijum za prekid. ■ Ispitati jonizacionu elektrodu i spojni vod. ■ Ispitati da li postoje labavi kontakti na utičnim spojevima. ■ Ispitati sistem za odvod dimnih gasova, po potrebi eliminisati recirkulaciju dimnih gasova. ■ Ispitati da li ima nagomilavanja kondenzata na instalaciji. ■ Vizuelno proveriti zaprljanost ulaza kombinovanog regulatora gasa i sita na ulaznoj strani. Napomena Da bi se izbegla oštećenja usled vode, pre demontaže gorionika, demontirati ventilatorsku jedinicu. Naslage na elektrodama ukazuju na strane materije u vazduhu za sagorevanje. Ispitati uzrok pojave naslaga u kotlarnici i sistemu za odvod dimnih gasova, kao npr. deterdžent, sredstvo za čišćenje, sredstva za ličnu negu, naslage u dovodu vazduha (dimnjak). U slučaju da je zamenjeno plameno telo i jonizaciona elektroda, dodatno treba očistiti ventilatorsku jedinicu, kanal za gas-vazduh i Venturi produžetak. Deblokirati uređaj.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Gorionik se ponovo pokreće Izvršavanje kalibracije jonizacione struje: kalibracija nije izvršena. Nije dostignuta minimalna vrednost ili kriterijum za prekid. ■ Ispitati jonizacionu elektrodu i spojni vod. ■ Ispitati da li postoje labavi kontakti na utičnim spojevima. Ispitati sistem za odvod dimnih gasova. Po potrebi eliminisati recirkulaciju dimnih gasova. ■ Ispitati da li ima nagomilavanja kondenzata na instalaciji. Vizuelno proveriti zaprljanost ulaza kombinovanog regulatora gasa i sita na ulaznoj strani. Napomena Da bi se izbegla oštećenja usled vode, pre demontaže gorionika, demontirati ventilatorsku jedinicu. Naslage na elektrodama ukazuju na strane materije u vazduhu za sagorevanje. Proveriti uzroke naslaga u kotlarnici i sistemu za odvod dimnih gasova (npr. usled deterdženta, sredstva za čišćenje, sredstva za negu tela, naslage u dovodu vazduha/dimnjak). U slučaju da je zamenjeno plameno telo i jonizaciona elektroda, dodatno treba očistiti ventilatorsku jedinicu, kanal za gas-vazduh i Venturi produžetak. Deblokirati uređaj.

Kod greške: 374

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Gorionik se ponovo pokreće. Priprema kalibracije jonizacione struje: Uslovi stabilizacije za prethodnu kalibraciju nisu postignuti. ■ Ispitati jonizacionu elektrodu i spojni vod. ■ Ispitati da li postoje labavi kontakti na utičnim spojevima. ■ Ispitati sistem za odvod dimnih gasova, po potrebi eliminisati recirkulaciju dimnih gasova. ■ Ispitati da li ima nagomilavanja kondenzata na instalaciji. ■ Vizuelno proveriti zaprljanost ulaza kombinovanog regulatora gasa i sita na ulaznoj strani. Napomena Da bi se izbegla oštećenja usled vode, pre demontaže gorionika, demontirati ventilatorsku jedinicu. Naslage na elektrodama ukazuju na strane materije u vazduhu za sagorevanje. Ispitati uzrok pojave naslaga u kotlarnici i sistemu za odvod dimnih gasova, kao npr. deterdžent, sredstvo za čišćenje, sredstva za ličnu negu, naslage u dovodu vazduha (dimnjak). U slučaju da je zamenjeno plameno telo i jonizaciona elektroda, dodatno treba očistiti ventilatorsku jedinicu, kanal za gas-vazduh i Venturi produžetak. Deblokirati uređaj.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Gorionik se ponovo pokreće Priprema kalibracije struje jonizacije: Uslovi stabilizacije za prethodnu kalibraciju nisu postignuti. ■ Ispitati jonizacionu elektrodu i spojni vod. ■ Ispitati da li postoje labavi kontakti na utičnim spojevima. Ispitati sistem za odvod dimnih gasova. Po potrebi eliminisati recirkulaciju dimnih gasova. ■ Ispitati da li ima nagomilavanja kondenzata na instalaciji. Vizuelno proveriti zaprljanost ulaza kombinovanog regulatora gasa i sita na ulaznoj strani. Napomena Da bi se izbegla oštećenja usled vode, pre demontaže gorionika, demontirati ventilatorsku jedinicu. Naslage na elektrodama ukazuju na strane materije u vazduhu za sagorevanje. Proveriti prostor za postavljanje i sistem za odvod dimnih gasova na uzroke naslaga. Npr. sredstva za pranje, sredstva za čišćenje, sredstva za negu tela, naslage u dovodu vazduha (dimnjak). U slučaju da je zamenjeno plameno telo i jonizaciona elektroda, dodatno treba očistiti ventilatorsku jedinicu, kanal za gas-vazduh i Venturi produžetak. Deblokirati uređaj.

Kod greške: 373

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Preniska potrošnja toplote tokom kalibracije Termostat se isključio. ■ Pobrinuti se za dovoljnu potrošnju toplote. ■ Ispitati da li je cirkulaciona pumpa neispravna, da li u njoj ima naslaga kamenca ili je blokirana. ■ Proveriti funkciju 3-krakog preklopnog ventila . Odušiti instalaciju. ■ Ispitati funkciju senzora zapreminskog protoka. Deblokirati uređaj.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Preniska potrošnja toplote tokom kalibracije Termostat se isključio. ■ Pobrinuti se za dovoljnu potrošnju toplote. ■ Ispitati da li je cirkulaciona pumpa neispravna, da li u njoj ima naslaga kamenca ili je blokirana. ■ Proveriti funkciju 3-krakog preklopnog ventila . Odušiti instalaciju. ■ Ispitati funkciju senzora zapreminskog protoka. Deblokirati uređaj.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Preniska potrošnja toplote tokom kalibracije Termostat se isključio. ■ Pobrinuti se za dovoljnu potrošnju toplote. ■ Ispitati da li je cirkulaciona pumpa neispravna, da li u njoj ima naslaga kamenca ili je blokirana. ■ Proveriti funkciju 3-krakog preklopnog ventila . Odušiti instalaciju. ■ Ispitati funkciju senzora zapreminskog protoka. Deblokirati uređaj.

Kod greške: 371

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Nizak broj obrtaja ventilatora Proveriti ventilator. Proveriti spojne vodove prema ventilatoru. Proveriti napon napajanja na ventilatoru. Deblokirati uređaj.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Nizak broj obrtaja ventilatora Proveriti ventilator. Proveriti spojne vodove prema ventilatoru. Proveriti napon napajanja na ventilatoru. Deblokirati uređaj.

Kod greške: 372

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Ponovni gubitak plamena tokom kalibracije ■ Ispitati jonizacionu elektrodu i spojni vod. ■ Ispitati da li postoje labavi kontakti na utičnim spojevima. ■ Ispitati sistem za odvod dimnih gasova. Po potrebi eliminisati recirkulaciju dimnih gasova. ■ Ispitati da li ima nagomilavanja kondenzata na instalaciji. ■ Vizuelno proveriti zaprljanost ulaza kombinovanog regulatora gasa i sita na ulaznoj strani. Napomena Da bi se izbegla oštećenja usled vode, pre demontaže gorionika, demontirati ventilatorsku jedinicu. Naslage na elektrodama ukazuju na strane materije u vazduhu za sagorevanje. Ispitati uzrok pojave naslaga u kotlarnici i sistemu za odvod dimnih gasova. Npr. deterdžent, sredstvo za čišćenje, sredstva za ličnu negu, naslage u dovodu vazduha (dimnjak). U slučaju da je zamenjeno plameno telo i jonizaciona elektroda, dodatno treba očistiti ventilatorsku jedinicu, kanal za gas-vazduh i Venturi produžetak. Deblokirati uređaj.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Ponovni gubitak plamena tokom kalibracije ■ Ispitati jonizacionu elektrodu i spojni vod. ■ Ispitati da li postoje labavi kontakti na utičnim spojevima. ■ Ispitati sistem za odvod dimnih gasova. Po potrebi eliminisati recirkulaciju dimnih gasova. ■ Ispitati da li ima nagomilavanja kondenzata na instalaciji. ■ Vizuelno proveriti zaprljanost ulaza kombinovanog regulatora gasa i sita na ulaznoj strani. Napomena Da bi se izbegla oštećenja usled vode, pre demontaže gorionika, demontirati ventilatorsku jedinicu. Naslage na elektrodama ukazuju na strane materije u vazduhu za sagorevanje. Ispitati uzrok pojave naslaga u kotlarnici i sistemu za odvod dimnih gasova. Npr. deterdžent, sredstvo za čišćenje, sredstva za ličnu negu, naslage u dovodu vazduha (dimnjak). U slučaju da je zamenjeno plameno telo i jonizaciona elektroda, dodatno treba očistiti ventilatorsku jedinicu, kanal za gas-vazduh i Venturi produžetak. Deblokirati uređaj.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Ponovni gubitak plamena tokom kalibracije ■ Ispitati jonizacionu elektrodu i spojni vod. ■ Ispitati da li postoje labavi kontakti na utičnim spojevima. ■ Ispitati sistem za odvod dimnih gasova. Po potrebi eliminisati recirkulaciju dimnih gasova. ■ Ispitati da li ima nagomilavanja kondenzata na instalaciji. ■ Vizuelno proveriti zaprljanost ulaza kombinovanog regulatora gasa i sita na ulaznoj strani. Napomena Da bi se izbegla oštećenja usled vode, pre demontaže gorionika, demontirati ventilatorsku jedinicu. Naslage na elektrodama ukazuju na strane materije u vazduhu za sagorevanje. Ispitati uzrok pojave naslaga u kotlarnici i sistemu za odvod dimnih gasova. Npr. deterdžent, sredstvo za čišćenje, sredstva za ličnu negu, naslage u dovodu vazduha (dimnjak). U slučaju da je zamenjeno plameno telo i jonizaciona elektroda, dodatno treba očistiti ventilatorsku jedinicu, kanal za gas-vazduh i Venturi produžetak. Deblokirati uređaj.

Kod greške: 370

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Ventil za gas ili modulacioni ventil se ne zatvara. Deblokirati uređaj. Ako se greška ponovo pojavi, zameniti ventilatorsku jedinicu.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Ventil za gas ili modulacioni ventil se ne zatvara. Deblokirati uređaj. Ako se greška ponovo pojavi, zameniti ventilatorsku jedinicu.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Ventil za gas ili modulacioni ventil se ne zatvara. Deblokirati uređaj. Ako se greška ponovo pojavi, zameniti ventilatorsku jedinicu.

Kod greške: 369

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Gubitak plamena odmah nakon stvaranja plamena (tokom sigurnosnog vremena) Ispitati snabdevanje gasom (pritisak gasa i kontrolnik protoka gasa). Ispitati recirkulaciju sistema za dovod vazduha/odvod dimnih gasova. Ispitati jonizacionu elektrodu: ■ Udaljenost od plamenog tela. ■ Zaprljanost elektrode Deblokirati uređaj.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Gubitak plamena odmah nakon stvaranja plamena (tokom sigurnosnog vremena) Ispitati snabdevanje gasom (pritisak gasa i kontrolnik protoka gasa). Ispitati recirkulaciju sistema za dovod vazduha/odvod dimnih gasova. Ispitati jonizacionu elektrodu: ■ Udaljenost od plamenog tela. ■ Zaprljanost elektrode Deblokirati uređaj.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Gubitak plamena odmah nakon stvaranja plamena (tokom sigurnosnog vremena) Ispitati snabdevanje gasom (pritisak gasa i kontrolnik protoka gasa). Ispitati recirkulaciju sistema za dovod vazduha/odvod dimnih gasova. Ispitati jonizacionu elektrodu: ■ Udaljenost od plamenog tela. ■ Zaprljanost elektrode Deblokirati uređaj.

Kod greške: 368

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Gorionik blokiran Greška na kontrolniku pritiska gasa. Isteklo je vreme prinudne ventilacije. ■ Ispitati snabdevanje gasom (pritisak gasa). ■ Ako postoji: ispitati ispravno funkcionisanje kontrolnika pritiska gasa. Po potrebi, odvojiti povezivanje kontrolnika pritiska gasa i ispitati da li se gorionik pokreće.

Kod greške: 366, 367

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Napajanje strujom prema gasnom ventilu se ne isključuje. Zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Napajanje strujom prema gasnom ventilu se ne isključuje. Zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Napajanje strujom prema gasnom ventilu se ne isključuje. Zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“.

Kod greške: 365

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Povratna informacija kontakta releja nije logična (kontakt releja je „zavaren“) Zameniti centralni elektronski modul HBMU.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Povratna informacija kontakta releja nije logična (kontakt releja je „zavaren“) Zameniti centralni elektronski modul HBMU.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Povratna informacija kontakta releja nije logična (kontakt releja je „zavaren“) Zameniti centralni elektronski modul HBMU.

Kod greške: 364

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Interna greška Zameniti centralni elektronski modul HBMU.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Interna greška. Zameniti centralni elektronski modul HBMU.

Kod greške: 361

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Signal plamena se ne pojavljuje prilikom starta gorionika ili je suviše nizak. Ispitati jonizacionu elektrodu i spojni vod. Ispitati da li postoje labavi kontakti na utičnim spojevima. Napomena: Naslage na elektrodama ukazuju na strane materije u vazduhu za sagorevanje. Ispitati uzrok pojave naslaga u kotlarnici i sistemu za odvod dimnih gasova. Npr. deterdžent, sredstvo za čišćenje, sredstva za ličnu negu, naslage u dovodu vazduha (dimnjak) Deblokirati uređaj.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Signal plamena se ne pojavljuje prilikom starta gorionika ili je suviše nizak. Ispitati jonizacionu elektrodu i spojni vod. Ispitati da li postoje labavi kontakti na utičnim spojevima. Napomena: Naslage na elektrodama ukazuju na strane materije u vazduhu za sagorevanje. Ispitati uzrok pojave naslaga u kotlarnici i sistemu za odvod dimnih gasova. Npr. deterdžent, sredstvo za čišćenje, sredstva za ličnu negu, naslage u dovodu vazduha (dimnjak) Deblokirati uređaj.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Signal plamena se ne pojavljuje prilikom starta gorionika ili je suviše nizak. Ispitati jonizacionu elektrodu i spojni vod. Ispitati da li postoje labavi kontakti na utičnim spojevima. Napomena: Naslage na elektrodama ukazuju na strane materije u vazduhu za sagorevanje. Ispitati uzrok pojave naslaga u kotlarnici i sistemu za odvod dimnih gasova. Npr. deterdžent, sredstvo za čišćenje, sredstva za ličnu negu, naslage u dovodu vazduha (dimnjak) Deblokirati uređaj.

Kod greške: 359

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Nema varnice za paljenje ■ Ispitati da li je oštećena izolacija startne elektrode. ■ Ispitati da li se u fazi paljenja na elementu za paljenje pojavljuje napon od 230 V~. Ako nije tako, zameniti centralni elektronski modul HBMU. ■ Ako ima napona od 230 V~ na ulazu elementa za paljenje, ali se greška ipak pojavljuje, zameniti element za paljenje. ■ Ispitati priključne i spojne vodove elementa za paljenje i elektrode paljenja. Deblokirati uređaj.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Nema varnice za paljenje ■ Ispitati da li je oštećena izolacija startne elektrode. ■ Ispitati da li se u fazi paljenja na elementu za paljenje pojavljuje napon od 230 V~. Ako nije tako, zameniti centralni elektronski modul HBMU. ■ Ako ima napona od 230 V~ na ulazu elementa za paljenje, ali se greška ipak pojavljuje, zameniti element za paljenje. ■ Ispitati priključne i spojne vodove elementa za paljenje i elektrode paljenja. Deblokirati uređaj.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Nema varnice za paljenje ■ Ispitati da li je oštećena izolacija startne elektrode. ■ Ispitati da li se u fazi paljenja na elementu za paljenje pojavljuje napon od 230 V~. Ako nije tako, zameniti centralni elektronski modul HBMU. ■ Ako ima napona od 230 V~ na ulazu elementa za paljenje, ali se greška ipak pojavljuje, zameniti element za paljenje. ■ Ispitati priključne i spojne vodove elementa za paljenje i elektrode paljenja. Deblokirati uređaj.

Kod greške: 357

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Nedovoljno snabdevanje gasom ■ Poveriti da li su glavna slavina za gas i zaporna slavina za gas otvorene. ■ Izmeriti pritisak gasa u stanju mirovanja i protočni pritisak gasa. ■ Ispitati pravilno dimenzionisanje voda gasa i kontrolnika protoka gasa na objektu. Napomena: U slučaju da kućni regulator pritiska nije hermetičan, u stanju mirovanja gorionika se može uočiti porast pritiska. Kod ponovnog pokretanja instalacije kontrolnik protoka gasa može eventualno da se aktivira. ■ Ako pritisak mirovanja ne opada, ispitati vod do ventilatorske jedinice. Proveriti da li otpor namotaja na ventilu za gorivo iznosi oko 4 kΩ (utikač 35). ■ Proveriti da li je oštećena izolacija elektrode paljenja. Deblokirati uređaj.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Nedovoljno snabdevanje gasom ■ Poveriti da li su glavna slavina za gas i zaporna slavina za gas otvorene. ■ Izmeriti pritisak gasa u stanju mirovanja i protočni pritisak gasa. ■ Ispitati pravilno dimenzionisanje voda gasa i kontrolnika protoka gasa na objektu. Napomena: U slučaju da kućni regulator pritiska nije hermetičan, u stanju mirovanja gorionika se može uočiti porast pritiska. Kod ponovnog pokretanja instalacije kontrolnik protoka gasa može eventualno da se aktivira. ■ Ako pritisak mirovanja ne opada, ispitati vod do ventilatorske jedinice. Proveriti da li otpor namotaja na ventilu za gorivo iznosi oko 4 kΩ (utikač 35). ■ Proveriti da li je oštećena izolacija elektrode paljenja. Deblokirati uređaj.

Kod greške: 355

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Analogni signal referentne provere: signal plamena već postoji pri pokretanju gorionika. Zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Analogni signal referentne provere: signal plamena već postoji pri pokretanju gorionika. Zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Analogni signal referentne provere: signal plamena već postoji pri pokretanju gorionika. Zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“.

Kod greške: 354

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Tolerancija modulacionog ventila za gas nije u dozvoljenom opsegu Zameniti ventilatorsku jedinicu.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Tolerancija modulacionog ventila za gas nije u dozvoljenom opsegu Zameniti ventilatorsku jedinicu.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Tolerancija modulacionog ventila za gas nije u dozvoljenom opsegu Zameniti ventilatorsku jedinicu.

Kod greške: 353

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Isključivanje sa ponovnim pokretanjem kada postoji zahtev Nedovoljno snabdevanje gasom, snaga gorionika smanjena Ispitati snabdevanje gasom. Vizuelno proveriti zaprljanost sita na ulaznoj strani kombinovanog regulatora gasa. Deblokirati uređaj.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Isključivanje sa ponovnim pokretanjem kada postoji zahtev Nedovoljno snabdevanje gasom, snaga gorionika smanjena Ispitati snabdevanje gasom. Vizuelno proveriti zaprljanost sita na ulaznoj strani kombinovanog regulatora gasa. Deblokirati uređaj.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Isključivanje sa ponovnim pokretanjem kada postoji zahtev Nedovoljno snabdevanje gasom, snaga gorionika smanjena Ispitati snabdevanje gasom. Vizuelno proveriti zaprljanost sita na ulaznoj strani kombinovanog regulatora gasa. Deblokirati uređaj.

Kod greške: 352

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Prekoračena granična vrednost CO za sagorevanje Ispitati celokupni put dimnih gasovai proveriti sledeće: ■ Nehermetičnost ■ Nagomilavanje izduvnih gasova usled stvaranja vodenog džepa odvod dimnih gasova) ■ Suženje ■ Začepljenje Ako je potrebno, popraviti sistemza odvod dimnih gasova. Deblokirati uređaj.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Prekoračena granična vrednost CO za sagorevanje Ispitati celokupni put dimnih gasovai proveriti sledeće: ■ Nehermetičnost ■ Nagomilavanje izduvnih gasova usled stvaranja vodenog džepa odvod dimnih gasova) ■ Suženje ■ Začepljenje Ako je potrebno, popraviti sistemza odvod dimnih gasova. Deblokirati uređaj.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Prekoračena granična vrednost CO za sagorevanje Ispitati celokupni put dimnih gasovai proveriti sledeće: ■ Nehermetičnost ■ Nagomilavanje izduvnih gasova usled stvaranja vodenog džepa odvod dimnih gasova) ■ Suženje ■ Začepljenje Ako je potrebno, popraviti sistemza odvod dimnih gasova. Deblokirati uređaj.

Kod greške: 350, 351

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Jonizaciona struja se ne nalazi u dozvoljenom opsegu Zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Jonizaciona struja se ne nalazi u dozvoljenom opsegu Zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Jonizaciona struja se ne nalazi u dozvoljenom opsegu Zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“.

Kod greške: 349

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Ne prepoznaje se pravilno maseni protok vazduha u ventilatorskoj jedinici. ■ Proveriti količinu prašine u dovodnom vazduhu. ■ Proveriti da li je plameno telo zaprljano. Deblokirati uređaj. U slučaju ponovnog pojavljivanja zameniti ventilatorsku jedinicu.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Ne prepoznaje se pravilno maseni protok vazduha u ventilatorskoj jedinici. ■ Proveriti količinu prašine u dovodnom vazduhu. ■ Proveriti da li je plameno telo zaprljano. Deblokirati uređaj. U slučaju ponovnog pojavljivanja zameniti ventilatorsku jedinicu.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Ne prepoznaje se pravilno maseni protok vazduha u ventilatorskoj jedinici. ■ Proveriti količinu prašine u dovodnom vazduhu. ■ Proveriti da li je plameno telo zaprljano. Deblokirati uređaj. U slučaju ponovnog pojavljivanja zameniti ventilatorsku jedinicu.

Kod greške: 348

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Modulacioni ventil za gas Ako je više proizvođača toplote priključeno na isti sistem za odvod dimnih gasova: ispitati da li je „Višestruko korišćenje“ podešeno uvodiču za puštanje u pogon. Ispitati da li je slobodan prolaz u sistemu za odvod dimnih gasova. Ako greška još uvek postoji, zameniti ventilatorsku jedinicu.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Modulacioni ventil za gas Ako je više proizvođača toplote priključeno na isti sistem za odvod dimnih gasova: ispitati da li je „Višestruko korišćenje“ podešeno uvodiču za puštanje u pogon. Ispitati da li je slobodan prolaz u sistemu za odvod dimnih gasova. Ako greška još uvek postoji, zameniti ventilatorsku jedinicu.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Modulacioni ventil za gas Ako je više proizvođača toplote priključeno na isti sistem za odvod dimnih gasova: ispitati da li je „Višestruko korišćenje“ podešeno uvodiču za puštanje u pogon. Ispitati da li je slobodan prolaz u sistemu za odvod dimnih gasova. Ako greška još uvek postoji, zameniti ventilatorsku jedinicu.

Kod greške: 347

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Recirkulacija dimnih gasova ■ Ispitati i, po potrebi, otkloniti nehermetičnost u sistemu za odvod dimnih gasova. ■ Ispitati/otkloniti nagomilavanje izduvnih gasova u sistemu za odvod dimnih gasova, npr. izazvano nedovoljnim padom sistema za odvod dimnih gasova, suženjem, začepljenjem. Deblokirati uređaj.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Recirkulacija dimnih gasova Eliminisati recirkulaciju dimnih gasova. Ispitati celokupni put dimnih gasova i proveriti sledeće: ■ Nagomilavanje izduvnih gasova npr. usled stvaranja vodenog džepa (kod premalog pada sistema za odvod dimnih gasova), suženje, začepljenje. ■ Ako je potrebno, popraviti sistem za odvod dimnih gasova. Deblokirati uređaj.

Kod greške: 346

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Greška u kalibraciji struje jonizacije ■ Ispitati priključni pritisak gasa. ■ Ispitati zaprljanost sita na ulaznoj strani kombinovanog regulatora gasa. ■ Proveriti da li je jonizaciona elektroda zaprljana. ■ Ispitati sistem za odvod dimnih gasova. Po potrebi eliminisati recirkulaciju dimnih gasova. ■ Ispitivanje odvoda kondenzata (nagomilavanje kondenzata) Deblokirati uređaj.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Greška u kalibraciji struje jonizacije ■ Ispitati priključni pritisak gasa. ■ Ispitati zaprljanost sita na ulaznoj strani kombinovanog regulatora gasa. ■ Proveriti da li je jonizaciona elektroda zaprljana. ■ Ispitati sistem za odvod dimnih gasova. Po potrebi eliminisati recirkulaciju dimnih gasova. ■ Ispitivanje odvoda kondenzata (nagomilavanje kondenzata) Deblokirati uređaj.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Greška u kalibraciji struje jonizacije ■ Ispitati priključni pritisak gasa. ■ Ispitati zaprljanost sita na ulaznoj strani kombinovanog regulatora gasa. ■ Proveriti da li je jonizaciona elektroda zaprljana. ■ Ispitati sistem za odvod dimnih gasova. Po potrebi eliminisati recirkulaciju dimnih gasova. ■ Ispitivanje odvoda kondenzata (nagomilavanje kondenzata) Deblokirati uređaj.

Kod greške: 299

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Pogrešan datum/vreme Greška sata realnog vremena Proveriti i, po potrebi, podesiti datum i vreme.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Pogrešan datum/vreme Greška sata realnog vremena Proveriti datum i vreme, te po potrebi podesiti.

Kod greške: 345

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Gorionik je blokiran, automatska deblokada nakon hlađenja uređaja. Samostalno ponovno pokretanje Termostat se aktivirao. ■ Obezbediti dovoljnu potrošnju toplote. ■ Ispitati nivo napunjenosti instalacije grejanja. ■ Proveriti predpritisak u MAG. Prilagoditi u skladu sa potrebnim pritiskom instalacije. ■ Proveriti da li ima dovoljno zapreminskog protoka (pumpa). ■ Proveriti funkciju 3-krakog preklopnog ventila. Odušiti instalaciju. Ako se pojavi greška prilikom zagrevanja potrošne vode: proveriti da li ima prljavštine ili kamenca u akumulacionom bojleru PTV ili pločastom izmenjivaču toplote.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Gorionik je blokiran, automatska deblokada nakon hlađenja uređaja. Samostalno ponovno pokretanje Termostat se aktivirao. ■ Obezbediti dovoljnu potrošnju toplote. ■ Ispitati nivo napunjenosti instalacije grejanja. ■ Proveriti predpritisak u MAG. Prilagoditi u skladu sa potrebnim pritiskom instalacije. ■ Proveriti da li ima dovoljno zapreminskog protoka (pumpa). ■ Proveriti funkciju 3-krakog preklopnog ventila. Odušiti instalaciju. Ako se pojavi greška prilikom zagrevanja potrošne vode: proveriti da li ima prljavštine ili kamenca u akumulacionom bojleru PTV ili pločastom izmenjivaču toplote.

Kod greške: 185

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Prekid senzora temperature polaznog voda/sigurnosnog graničnika temperature Ispitati senzor temperature polaznog voda/sigurnosni graničnik temperature. Po potrebi zameniti oštećenu komponentu. Deblokirati uređaj.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Prekid senzora temperature polaznog voda/sigurnosnog graničnika temperature Ispitati senzor temperature polaznog voda/sigurnosni graničnik temperature. Po potrebi zameniti oštećenu komponentu. Deblokirati uređaj.

Kod greške: 184

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Kratak spoj senzora temperature polaznog voda/sigurnosnog graničnika temperature Ispitati senzor temperature polaznog voda/sigurnosni graničnik temperature. Ispitati vod do senzora. Po potrebi zameniti oštećenu komponentu. Deblokirati uređaj.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Kratak spoj senzora temperature polaznog voda/sigurnosnog graničnika temperature Ispitati senzor temperature polaznog voda/sigurnosni graničnik temperature. Ispitati vod do senzora. Po potrebi zameniti oštećenu komponentu. Deblokirati uređaj.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Kratak spoj senzora temperature polaznog voda/sigurnosnog graničnika temperature Ispitati senzor temperature polaznog voda/sigurnosni graničnik temperature. Ispitati vod do senzora. Po potrebi zameniti oštećenu komponentu. Deblokirati uređaj.

Kod greške: 183

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Nema zagrevanja potrošne vode Prekid senzora temperature isticanja (ako postoji). Proveriti senzor temperature isticanja (utikač X1, žice 3 i 4).
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Nema zagrevanja potrošne vode Prekid senzora temperature isticanja (ako postoji). Proveriti senzor temperature isticanja (utikač X1, žice 3 i 4).
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Nema zagrevanja potrošne vode Prekid senzora temperature isticanja (ako postoji). Proveriti senzor temperature isticanja (utikač X1, žice 3 i 4).

Kod greške: 182

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Nema zagrevanja potrošne vode Kratak spoj senzora temperature isticanja (ako postoji) Proveriti senzor temperature isticanja (utikač X1, žice 3 i 4). Izmeriti ulaz senzora na centralnom elektronskom modulu HBMU. Zadata vrednost: 3,3 V kod odvojenog senzora
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Nema zagrevanja potrošne vode Kratak spoj senzora temperature isticanja (ako postoji) Proveriti senzor temperature isticanja (utikač X1, žice 3 i 4). Izmeriti ulaz senzora na centralnom elektronskom modulu HBMU. Zadata vrednost: 3,3 V kod odvojenog senzora
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Nema zagrevanja potrošne vode Kratak spoj senzora temperature isticanja (ako postoji) Proveriti senzor temperature isticanja (utikač X1, žice 3 i 4). Izmeriti ulaz senzora na centralnom elektronskom modulu HBMU. Zadata vrednost: 3,3 V kod odvojenog senzora

Kod greške: 163

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Greška u ispitnoj sumi za pristup memoriji podataka za centralni elektronski modul HBMU Deblokirati uređaj. Ako se ponovo javi greška, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Greška u ispitnoj sumi za pristup memoriji podataka za centralni elektronski modul HBMU Deblokirati uređaj. Ako se ponovo javi greška, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Greška u ispitnoj sumi za pristup memoriji podataka za centralni elektronski modul HBMU Deblokirati uređaj. Ako se ponovo javi greška, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“.

Kod greške: 176

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Moguće nagomilavanje kondenzata u toplotnoj ćeliji Ukloniti nagomilani kondenzat. Zameniti izolacione blokove, elektrode i plamena tela. Napomena Demontirati jedinicu ventilatora pre otvaranja gorionika. Zaštititi elektroniku od oštećenja vodom.

Kod greške: 161

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Greška u pristupu memoriji podataka za centralni elektronski modul HBMU Deblokirati uređaj. Ako se ponovo javi greška, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Greška u pristupu memoriji podataka za centralni elektronski modul HBMU Deblokirati uređaj. Ako se ponovo javi greška, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Greška u pristupu memoriji podataka za centralni elektronski modul HBMU Deblokirati uređaj. Ako se ponovo javi greška, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“.

Kod greške: 162

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Nizak napon procesora Deblokirati uređaj. Ako greška i dalje postoji, zameniti centralni elektronski modul HBMU: vidi poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“.

Kod greške: 104

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) U zavisnosti od konfiguracije proširenja EM-EA1 (elektronski modul DIO) Eksterni ulaz prijave smetnje aktivan Ispitati priključeni eksterni uređaj.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) U zavisnosti od konfiguracije proširenja EM-EA1 (elektronski modul DIO) Eksterni ulaz prijave smetnje aktivan Ispitati priključeni eksterni uređaj.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) U zavisnosti od konfiguracije proširenja EM-EA1 (elektronski modul DIO) Eksterni ulaz prijave smetnje aktivan Ispitati priključeni eksterni uređaj.

Kod greške: 142

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Ograničenje u komunikaciji na CAN-BUS-u. INR Proveriti da li je funkcionalna ventilatorska jedinica; to uraditi proverom koračnog motora ventilatorske jedinice (referentni rad prilikom uključivanja napajanja). Ukoliko se jave greške usprkos tome, vizuelno proveriti utične spojeve i vodove CAN-BUS-a. Proveriti ostale CAN-BUS učesnike. Ako se greška ponovo pojavi, zameniti ventilatorsku jedinicu.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Ograničenje u komunikaciji na CAN-BUS-u. INR Proveriti da li je funkcionalna ventilatorska jedinica; to uraditi proverom koračnog motora ventilatorske jedinice (referentni rad prilikom uključivanja napajanja). Ukoliko se jave greške usprkos tome, vizuelno proveriti utične spojeve i vodove CAN-BUS-a. Proveriti ostale CAN-BUS učesnike. Ako se greška ponovo pojavi, zameniti ventilatorsku jedinicu.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Ograničenje u komunikaciji na CAN-BUS-u. INR Proveriti da li je funkcionalna ventilatorska jedinica; to uraditi proverom koračnog motora ventilatorske jedinice (referentni rad prilikom uključivanja napajanja). Ukoliko se jave greške usprkos tome, vizuelno proveriti utične spojeve i vodove CAN-BUS-a. Proveriti ostale CAN-BUS učesnike. Ako se greška ponovo pojavi, zameniti ventilatorsku jedinicu.

Kod greške: 102

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Nema internet veze Greška na komunikacionog modula Ispitati spojni vod i utikač između centralnog elektronskog modula i komunikacionog modula.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Nema internet veze Greška na komunikacionog modula Ispitati spojni vod i utikač između centralnog elektronskog modula i komunikacionog modula.

Kod greške: 103

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Regulacioni rad Interna greška u komunikaciji jedinice za opsluživanje Ispitati spojni vod i utikač između centralnog elektronskog modula HMU i jedinice za opsluživanje HMI.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Regulacioni rad Interna greška u komunikaciji jedinice za opsluživanje Ispitati spojni vod i utikač između centralnog elektronskog modula HMU i jedinice za opsluživanje HMI.

Kod greške: 100

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Elektronski moduli koji su priključeni na PlusBux su izvan funkcije Greška u naponu PlusBus Proveriti da li je funkcionalno napajanje PlusBus-a naponom na centralnom elektronskom modulu HBMU: skinuti sve priključene PlusBus komponente i priključiti ih ponovo jednu za drugom. Proveriti da li je na HBMU priključeno više od 1 uređaja Vitotrol 200-E. Proveriti da li postoji kratak spoj na vodu PlusBus-a.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Elektronski moduli koji su priključeni na PlusBux su izvan funkcije Greška u naponu PlusBus Proveriti da li je funkcionalno napajanje PlusBus-a naponom na centralnom elektronskom modulu HBMU: skinuti sve priključene PlusBus komponente i priključiti ih ponovo jednu za drugom. Proveriti da li je na HBMU priključeno više od 1 uređaja Vitotrol 200-E. Proveriti da li postoji kratak spoj na vodu PlusBus-a.

Kod greške: 95

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Gorionik ne radi Open Therm daljinsko upravljanje nije povezano ■ Proveriti vezu sa Open Therm daljinskim upravljanjem. ■ Ako nije potreban Open Therm, C.7 na vodiču za puštanje u rad postavite na vrednost koja nije 14.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Gorionik ne radi Open Therm daljinsko upravljanje nije povezano ■ Proveriti vezu sa Open Therm daljinskim upravljanjem. ■ Ako nije potreban Open Therm, C.7 na vodiču za puštanje u rad postavite na vrednost koja nije 14.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Gorionik ne radi Open Therm daljinsko upravljanje nije povezano ■ Proveriti vezu sa Open Therm daljinskim upravljanjem. ■ Ako nije potreban Open Therm, C.7 na vodiču za puštanje u rad postavite na vrednost koja nije 14.

Kod greške: 92

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Funkcija dotičnog elektronskog modula na opciji rada u nuždi. Greška u komunikaciji elektronskog modula ADIO ■ Proveriti i po potrebi korigovati podešavanje u vodiču za puštanje u pogon. ■ Proveriti priključke i vodove do elektronskog modula ADIO. ■ Proveriti PlusBus nivo napona (24 do 28 V). ■ Proveriti i po potrebi korigovati broj učesnika na obrtnom prekidaču S1.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Funkcija dotičnog elektronskog modula na opciji rada u nuždi. Greška u komunikaciji elektronskog modula ADIO ■ Proveriti i po potrebi korigovati podešavanje u vodiču za puštanje u pogon. ■ Proveriti priključke i vodove do elektronskog modula ADIO. ■ Proveriti PlusBus nivo napona (24 do 28 V). ■ Proveriti i po potrebi korigovati broj učesnika na obrtnom prekidaču S1.

Kod greške: 91

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Funkcija dotičnog proširenja na opciji rada u nuždi Greška u komunikaciji elektronskog modula DIO Ispitati priključke na elektronskom modulu DIO i vezu sa centralnim elektronskim modulom HBMU.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Funkcija dotičnog proširenja na opciji rada u nuždi Greška u komunikaciji elektronskog modula DIO Ispitati priključke na elektronskom modulu DIO i vezu sa centralnim elektronskim modulom HBMU.

Kod greške: 78

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Regulacioni rad Nema komunikacije između centralnog elektronskog modula i jedinice za opsluživanje Proveriti vodove i utične spojeve između centralnog upravljačkog uređaja i jedinice za opsluživanje. Proveriti vodove na pravilno vođenje i položaj.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Regulacioni rad Smetnja/prekid u komunikaciji između centralnog elektronskog modula i jedinice za opsluživanje. Proveriti vodove i utične spojeve između centralnog upravljačkog uređaja i jedinice za opsluživanje. Proveriti vodove za pravilno vođenje/položaj.

Kod greške: 87

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Gorionik blokiran. Interna pumpa isključena. Nema zagrevanja prostorija i nema zagrevanja potrošne vode. Suviše visok pritisak instalacije Proveriti pritisak instalacije, po potrebi korigovati Ispitati MAG pretpritisak. Proveriti da li su otvorene KFE slavine. Ispitati senzor pritiska pomoću eksternog manometra.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Gorionik blokiran. Interna pumpa isključena. Nema zagrevanja prostorija i nema zagrevanja potrošne vode. Suviše visok pritisak instalacije Ispitati pritisak instalacije. Eventualno ispraviti. Ispitati MAG predpritisak. Proveriti da li su otvorene KFE slavine. Ispitati senzor pritiska pomoću eksternog manometra.

Kod greške: 89

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Nema zagrevanja prostorija i nema zagrevanja potrošne vode Interna cirkulaciona pumpa je blokirana. Ispitati cirkulacionu pumpu. Po potrebi zameniti.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Nema zagrevanja prostorija i nema zagrevanja potrošne vode Interna cirkulaciona pumpa je blokirana. Ispitati cirkulacionu pumpu. Po potrebi zameniti.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Nema zagrevanja prostorija i nema zagrevanja potrošne vode Interna cirkulaciona pumpa je blokirana. Ispitati cirkulacionu pumpu. Po potrebi zameniti.

Kod greške: 77

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Memorije podataka za centralni elektronski modul HBMU Deblokirati uređaj. Ako se ponovo javi greška, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Memorije podataka za centralni elektronski modul HBMU Deblokirati uređaj. Ako se ponovo javi greška, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Memorije podataka za centralni elektronski modul HBMU Deblokirati uređaj. Ako se ponovo javi greška, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“.

Kod greške: 75

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Instalacija ima smetnju Nema zapreminskog protoka Dopuniti vodu. Odušiti instalaciju. U slučaju ponovnog pojavljivanja: ■ Proferiti/otvoriti KFE slavine. ■ Proveriti/zameniti senzor zapreminskog protoka (ako postoji). ■ Proveriti/zameniti cirkulacionu pumpu.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Nema zapreminskog protoka ■ KFE slavine otvorene. ■ Dopuniti vodu. ■ Zameniti senzor zapreminskog protoka (ako postoji). Zameniti pumpu

Kod greške: 74

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Gorionik blokiran. Interna cirkulaciona pumpa isključena. Nema zagrevanja prostorija i nema zagrevanja potrošne vode. Pritisak instalacije suviše nizak Dopuniti vodu. Odušiti instalaciju. U slučaju ponovnog pojavljivanja: ■ Ispitati senzor pritiska pomoću eksternog manometra. ■ Ispitati MAG predpritisak. ■ Proveriti podešavanje zadate vrednosti pritiska instalacije i opseg.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Gorionik blokiran. Interna cirkulaciona pumpa isključena. Nema zagrevanja prostorija i nema zagrevanja potrošne vode. Pritisak instalacije suviše nizak Dopuniti vodu. Odušiti instalaciju. U slučaju ponovnog pojavljivanja: ■ Ispitati senzor pritiska pomoću eksternog manometra. ■ Ispitati MAG predpritisak. ■ Proveriti podešavanje zadate vrednosti pritiska instalacije i opseg.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Gorionik blokiran. Interna cirkulaciona pumpa isključena. Nema zagrevanja prostorija i nema zagrevanja potrošne vode. Pritisak instalacije suviše nizak Dopuniti vodu. Odušiti instalaciju. U slučaju ponovnog pojavljivanja: ■ Ispitati senzor pritiska pomoću eksternog manometra. ■ Ispitati MAG predpritisak. ■ Proveriti podešavanje zadate vrednosti pritiska instalacije i opseg.

Kod greške: 72

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Stanje mirovanja ventilatora nije dostignuto ■ Deblokirati uređaj. ■ Ako se greška ponovi više puta, zameniti ventilatorsku jedinicu.

Kod greške: 73

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Interna greška u komunikaciji Deblokirati uređaj. Ako se ponovo javi greška, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Interna greška u komunikaciji Deblokirati uređaj. Ako se ponovo javi greška, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Interna greška u komunikaciji Deblokirati uređaj. Ako se ponovo javi greška, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“.

Kod greške: 71

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Nizak broj obrtaja ventilatora ■ Proveriti postojanje blokade na ventilatoru. ■ Proveriti podešavanje vrste gasa i sistem za odvod dimnih gasova. Deblokirati uređaj.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Nizak broj obrtaja ventilatora ■ Proveriti postojanje blokade na ventilatoru. ■ Proveriti podešavanje vrste gasa i sistem za odvod dimnih gasova. Deblokirati uređaj.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Nizak broj obrtaja ventilatora ■ Proveriti postojanje blokade na ventilatoru. ■ Proveriti podešavanje vrste gasa i sistem za odvod dimnih gasova. Deblokirati uređaj.

Kod greške: 69

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Jonizaciona struja se ne nalazi u dozvoljenom opsegu Ispitati jonizacionu elektrodu: ■ Proveriti da li postoji izolacioni blok na keramici elektrode. ■ Provera kombinovanog regulatora za gas: U servisnom meniju pod „b.6“ snagu gorionika podesiti na oko 4 min na donji kapacitet grejanja. Ako se javi greška, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. ■ U servisnom meniju pod „b.6“ snagu gorionika promeniti sa donjeg na gornji kapacitet grejanja. Ako prilikom modulacije nastane ova greška, proveriti da li ima prljavštine zameniti ventilatorsku jedinicu.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Jonizaciona struja se ne nalazi u dozvoljenom opsegu Ispitati jonizacionu elektrodu: ■ Proveriti da li postoji izolacioni blok na keramici elektrode. ■ Provera kombinovanog regulatora za gas: U servisnom meniju pod „b.6“ snagu gorionika podesiti na oko 4 min na donji kapacitet grejanja. Ako se javi greška, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. ■ U servisnom meniju pod „b.6“ snagu gorionika promeniti sa donjeg na gornji kapacitet grejanja. Ako prilikom modulacije nastane ova greška, proveriti da li ima prljavštine zameniti ventilatorsku jedinicu.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Jonizaciona struja se ne nalazi u dozvoljenom opsegu Ispitati jonizacionu elektrodu: ■ Proveriti da li postoji izolacioni blok na keramici elektrode. ■ Provera kombinovanog regulatora za gas: U servisnom meniju pod „b.6“ snagu gorionika podesiti na oko 4 min na donji kapacitet grejanja. Ako se javi greška, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. ■ U servisnom meniju pod „b.6“ snagu gorionika promeniti sa donjeg na gornji kapacitet grejanja. Ako prilikom modulacije nastane ova greška, proveriti da li ima prljavštine zameniti ventilatorsku jedinicu.

Kod greške: 70

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Interna greška na centralnom elektronskom modulu HBMU Zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Interna greška na centralnom elektronskom modulu HBMU Zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Interna greška na centralnom elektronskom modulu HBMU Zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“.

Kod greške: 68

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Signal plamena se javlja već pri startu gorionika. Zatvoriti zapornu slavinu za gas. Izvući spojni vod jonizacione elektrode. Deblokirati uređaj. Ako greška i dalje postoji, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Signal plamena se javlja već pri startu gorionika. Zatvoriti zapornu slavinu za gas. Izvući spojni vod jonizacione elektrode. Deblokirati uređaj. Ako greška i dalje postoji, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Signal plamena se javlja već pri startu gorionika. Zatvoriti zapornu slavinu za gas. Izvući spojni vod jonizacione elektrode. Deblokirati uređaj. Ako greška i dalje postoji, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“.

Kod greške: 67

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Jonizaciona struja se ne nalazi u dozvoljenom opsegu. Ispitati snabdevanje gasom (pritisak gasa i kontrolnik protoka gasa), ispitati kombinovani regulator gasa i ulazno sito. Ispitati jonizacionu elektrodu: ■ Udaljenost od plamenog tela ■ Proveriti da li je elektroda/plameno telo zaprljano. Ako navedene mere ne pomažu, zameniti ventilatorsku jedinicu. Deblokirati uređaj.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Jonizaciona struja se ne nalazi u dozvoljenom opsegu. Ispitati snabdevanje gasom (pritisak gasa i kontrolnik protoka gasa), ispitati kombinovani regulator gasa i ulazno sito. Ispitati jonizacionu elektrodu: ■ Udaljenost od plamenog tela ■ Proveriti da li je elektroda/plameno telo zaprljano. Ako navedene mere ne pomažu, zameniti ventilatorsku jedinicu. Deblokirati uređaj.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Jonizaciona struja se ne nalazi u dozvoljenom opsegu. Ispitati snabdevanje gasom (pritisak gasa i kontrolnik protoka gasa), ispitati kombinovani regulator gasa i ulazno sito. Ispitati jonizacionu elektrodu: ■ Udaljenost od plamenog tela ■ Proveriti da li je elektroda/plameno telo zaprljano. Ako navedene mere ne pomažu, zameniti ventilatorsku jedinicu. Deblokirati uređaj.

Kod greške: 65

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Signal plamena se ne pojavljuje prilikom pokretanja gorionika ili je suviše nizak ■ Ispitati snabdevanje gasom (pritisak gasa i kontrolnik protoka gasa). ■ Ispitati kombinovani regulator gasa. ■ Proveriti instalaciju na nagomilavanje kondenzata, proveriti odvod kondenzata. Napomena Sprečiti oštećenja vodom. ■ Demontirati jedinicu ventilatora pre uklanjanja gorionika. Ispitati jonizacionu elektrodu i spojni vod. Ispitati paljenje. Spojni vodovi elementa za paljenje i startne elektrode. Odstojanje i zaprljanje startne elektrode: vidi i poglavlje „Provera i podešavanje startne i jonizacione elektrode“. Proveriti da li je slomljena izolacija startne elektrode. Deblokirati uređaj.

Kod greške: 64

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Regulacioni rad, gorionik se ponovo pokreće. Gubitak plamena u fazi stabilizacije ili fazi rada ■ Ispitati snabdevanje gasom (pritisak gasa i kontrolnik protoka gasa). ■ Ispitati recirkulaciju sistema za dovod vazduha/odvod dimnih gasova. ■ Proveriti jonizacionu elektrodu (po potrebi zameniti). ■ Proveriti odstojanje u odnosu na plameno telo i zaprljanje elektrode.

Kod greške: 63

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Graničnik temperature dimnih gasova se aktivirao. ■ Ispitati nivo napunjenosti instalacije grejanja. ■ Proveriti predpritisak u MAG. Prilagoditi u skladu sa potrebnim pritiskom instalacije. ■ Proveriti da li ima dovoljno zapreminskog protoka (cirkulaciona pumpa). ■ Proveriti funkciju 3-krakog preklopnog ventila. Odušiti instalaciju. Uređaj deblokirati nakon što je sistem za odvod dimnih gasova ohlađen.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Graničnik temperature dimnih gasova se aktivirao. ■ Ispitati nivo napunjenosti instalacije grejanja. ■ Proveriti predpritisak u MAG. Prilagoditi u skladu sa potrebnim pritiskom instalacije. ■ Proveriti da li ima dovoljno zapreminskog protoka (cirkulaciona pumpa). ■ Proveriti funkciju 3-krakog preklopnog ventila. Odušiti instalaciju. Uređaj deblokirati nakon što je sistem za odvod dimnih gasova ohlađen.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Graničnik temperature dimnih gasova se aktivirao. ■ Ispitati nivo napunjenosti instalacije grejanja. ■ Proveriti predpritisak u MAG. Prilagoditi u skladu sa potrebnim pritiskom instalacije. ■ Proveriti da li ima dovoljno zapreminskog protoka (cirkulaciona pumpa). ■ Proveriti funkciju 3-krakog preklopnog ventila. Odušiti instalaciju. Uređaj deblokirati nakon što je sistem za odvod dimnih gasova ohlađen.

Kod greške: 62

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Sigurnosni graničnik temperature se aktivirao. ■ Ispitati nivo napunjenosti instalacije grejanja. ■ Proveriti predpritisak u MAG. Prilagoditi u skladu sa potrebnim pritiskom instalacije. ■ Proveriti da li ima dovoljno zapreminskog protoka (cirkulaciona pumpa). ■ Proveriti funkciju 3-krakog preklopnog ventila. Odušiti instalaciju. Deblokirati uređaj.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Sigurnosni graničnik temperature se aktivirao. ■ Ispitati nivo napunjenosti instalacije grejanja. ■ Proveriti predpritisak u MAG. Prilagoditi u skladu sa potrebnim pritiskom instalacije. ■ Proveriti da li ima dovoljno zapreminskog protoka (cirkulaciona pumpa). ■ Proveriti funkciju 3-krakog preklopnog ventila. Odušiti instalaciju. Deblokirati uređaj.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Sigurnosni graničnik temperature se aktivirao. ■ Ispitati nivo napunjenosti instalacije grejanja. ■ Proveriti predpritisak u MAG. Prilagoditi u skladu sa potrebnim pritiskom instalacije. ■ Proveriti da li ima dovoljno zapreminskog protoka (cirkulaciona pumpa). ■ Proveriti funkciju 3-krakog preklopnog ventila. Odušiti instalaciju. Deblokirati uređaj.

Kod greške: 59

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Gorionik blokiran, pumpa kruga kotla isključena. Nema zagrevanja prostorija, nema zagrevanja potrošne vode Nizak napon napajanja strujom Ispitati mrežni napon. Ako je napon u redu i greška se ponovo javi, zameniti ventilatorsku jedinicu.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Gorionik blokiran, pumpa kruga kotla isključena. Nema zagrevanja prostorija, nema zagrevanja potrošne vode Nizak napon napajanja strujom Ispitati mrežni napon. Ako je napon u redu i greška se ponovo javi, zameniti ventilatorsku jedinicu.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Gorionik blokiran, pumpa kruga kotla isključena. Nema zagrevanja prostorija, nema zagrevanja potrošne vode Nizak napon napajanja strujom Ispitati mrežni napon. Ako je napon u redu i greška se ponovo javi, zameniti ventilatorsku jedinicu.
Vitodens 100 (B1HC, B1KC, B1LD) Nema pripreme tople vode Prekid na senzoru temperature isticanja Ispitati senzor
Vitodens 050 (BPJD) Nema pripreme tople vode Prekid senzora temperature isticanja Ispitati senzor

Kod greške: 58

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Regulacioni rad bez uticaja prostorije Kratki spoj senzora temperature u prostoriji Proveriti utikač i vod eksternog senzora temperature u prostoriji u grejnom krugu. Ako ne postoji eksterni senzor temperature u prostoriji, zameniti jedinicu za opsluživanje uređaja Vitotrol.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Regulacioni rad bez uticaja prostorije Kratki spoj senzora temperature u prostoriji Proveriti utikač i vod eksternog senzora temperature u prostoriji u grejnom krugu. Ako ne postoji eksterni senzor temperature u prostoriji, zameniti jedinicu za opsluživanje uređaja Vitotrol.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Regulacioni rad bez uticaja prostorije Kratki spoj senzora temperature u prostoriji Proveriti utikač i vod eksternog senzora temperature u prostoriji u grejnom krugu. Ako ne postoji eksterni senzor temperature u prostoriji, zameniti jedinicu za opsluživanje uređaja Vitotrol.
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Rashlađivanje tečnog gasaje preveliko Kompresor nastavlja da radi. - Ispitati zapreminski protok usekundarnom krugu. Po potrebi povećatizapreminski protok.- Ispitati položaj ugradnje senzoratemperature tečnog gasa: vidi „Internekomponente“.- Ispitati vrednost otpora (NTC 10 kΩ)na priključku J13 (T5) elektronskeploče za EEV: vidi „Elektronskaploča za EEV [4]“.
Vitodens 100 (B1HC, B1KC, B1LD) Nema pripreme tople vode Prekid na senzoru temperature akumulacionog bojlera Ispitati senzor

Kod greške: 57

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Regulacioni rad bez uticaja prostorije Prekid senzora temperature u prostoriji ■ Proveriti podešavanje za puštanje u pogon na daljinskom upravljanju. ■ Proveriti utikač i vod eksternog senzora temperature u prostoriji u grejnom krugu. ■ Ako ne postoji eksterni senzor temperature u prostoriji, zameniti jedinicu za opsluživanje uređaja Vitotrol.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Regulacioni rad bez uticaja prostorije Prekid senzora temperature u prostoriji ■ Proveriti podešavanje za puštanje u pogon na daljinskom upravljanju. ■ Proveriti utikač i vod eksternog senzora temperature u prostoriji u grejnom krugu. ■ Ako ne postoji eksterni senzor temperature u prostoriji, zameniti jedinicu za opsluživanje uređaja Vitotrol.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Regulacioni rad bez uticaja prostorije Prekid senzora temperature u prostoriji ■ Proveriti podešavanje za puštanje u pogon na daljinskom upravljanju. ■ Proveriti utikač i vod eksternog senzora temperature u prostoriji u grejnom krugu. ■ Ako ne postoji eksterni senzor temperature u prostoriji, zameniti jedinicu za opsluživanje uređaja Vitotrol.

Kod greške: 50

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Kratki spoj senzora temperature dimnih gasova Ispitati senzor temperature dimnih gasova. Deblokirati uređaj.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Kratki spoj senzora temperature dimnih gasova Ispitati senzor temperature dimnih gasova. Deblokirati uređaj.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Kratki spoj senzora temperature dimnih gasova Ispitati senzor temperature dimnih gasova. Deblokirati uređaj.
Vitodens 100 (B1HC, B1KC, B1LD) Nema pripreme tople vode Kratki spoj senzora temperature akumulacionog bojlera Ispitati senzor

Kod greške: 49

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Prekid senzora temperature dimnih gasova Ispitati senzor temperature dimnih gasova. Deblokirati uređaj.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Prekid senzora temperature dimnih gasova Ispitati senzor temperature dimnih gasova. Deblokirati uređaj.
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Dostignut je maks. radnipritisak isparivača (MOP),prebacivanje sa regulacijepregrevanja na regulacijupritiska usisnog gasa. Kompresor nastavlja da radi. Nije potrebna nikakva mera
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Prekid senzora temperature dimnih gasova Ispitati senzor temperature dimnih gasova. Deblokirati uređaj.
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Dostignut je maks. radnipritisak isparivača (MOP),prebacivanje sa regulacijepregrevanja na regulacijupritiska usisnog gasa.. Kompresor nastavlja da radi. Nije potrebna nikakva mera
Vitocal 300-G, 300-G Pro, 300-W Pro, 3x3-G, Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A09, AWO-AC 301.A09, 350-A - Priključni vod EEVoštećen- Koračni motor EEVsoštećen Kompresor ostaje u radu. Nije potrebna nikakva mera

Kod greške: 30

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Reguliše bez senzora temperature polaznog voda hidraulične skretnice. Kratki spoj senzora hidraulične skretnice Proveriti senzor temperature polaznog voda hidraulične skretnice. Izmeriti napon na ulazu senzora naelektronskom modulu. Zadata vrednost: 3,3 V kod odvojenog senzora
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Reguliše bez senzora temperature polaznog voda hidraulične skretnice. Kratki spoj senzora hidraulične skretnice Proveriti senzor temperature polaznog voda hidraulične skretnice. Izmeriti napon na ulazu senzora naelektronskom modulu. Zadata vrednost: 3,3 V kod odvojenog senzora
Vitodens 100 (B1HC, B1KC, B1LD) Gorionik blokiran Kratak spoj senzora temperature kotla Ispitati senzor temperature kotla
Vitodens 050 (BPJD) Gorionik blokiran Kratak spoj senzora temperature kotla Ispitati senzor temperature kotla

Kod greške: 29

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Reguliše bez senzora temperature polaznog voda hidraulične skretnice. Prekid senzora hidraulične skretnice ■ Proveriti podešavanje za hidrauličnu skretnicu u vodiču za puštanje u pogon. ■ Proveriti senzor temperature polaznog voda za hidrauličnu skretnicu. ■ Izmeriti napon na ulazu senzora na elektronskom modulu. Zadata vrednost: 3,3 V kod odvojenog senzora
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Reguliše bez senzora temperature polaznog voda hidraulične skretnice. Prekid senzora hidraulične skretnice ■ Proveriti podešavanje za hidrauličnu skretnicu u vodiču za puštanje u pogon. ■ Proveriti senzor temperature polaznog voda za hidrauličnu skretnicu. ■ Izmeriti napon na ulazu senzora na elektronskom modulu. Zadata vrednost: 3,3 V kod odvojenog senzora

Kod greške: 16

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Nema solarnog zagrevanja potrošne vode Kratki spoj donjeg senzora temperature solarnog bojlera (dole) Ispitati senzor temperature bojlera. Izmeriti napon na ulazu senzora na elektronskom modulu ADIO. Zadata vrednost: 3,3 V kod odvojenog senzora
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Nema solarnog zagrevanja potrošne vode Kratki spoj donjeg senzora temperature solarnog bojlera (dole) Ispitati senzor temperature bojlera. Izmeriti napon na ulazu senzora na elektronskom modulu ADIO. Zadata vrednost: 3,3 V kod odvojenog senzora

Kod greške: 15

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Nema solarnog zagrevanja potrošne vode Prekid donjeg senzora temperature solarnog bojlera (dole) Ispitati senzor temperature bojlera. Izmeriti napon na ulazu senzora na elektronskom modulu ADIO. Zadata vrednost: 3,3 V kod odvojenog senzora
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Nema solarnog zagrevanja potrošne vode Prekid donjeg senzora temperature solarnog bojlera (dole) Ispitati senzor temperature bojlera. Izmeriti napon na ulazu senzora na elektronskom modulu ADIO. Zadata vrednost: 3,3 V kod odvojenog senzora

Kod greške: 14

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Reguliše nakon 0 °C spoljne temperature Kratki spoj senzora spoljne temperature Proveriti senzor spoljne temperature i vezu sa senzorom (priključnastezaljka 4). Eventualno zameniti neispravne komponente.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Reguliše nakon 0 °C spoljne temperature Kratki spoj senzora spoljne temperature Proveriti senzor spoljne temperature i vezu sa senzorom (priključnastezaljka 4). Eventualno zameniti neispravne komponente.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Reguliše nakon 0 °C spoljne temperature Kratki spoj senzora spoljne temperature Proveriti senzor spoljne temperature i vezu sa senzorom (priključnastezaljka 4). Eventualno zameniti neispravne komponente.

Kod greške: 13

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Reguliše nakon 0 °C spoljne temperature Prekid senzora spoljne temperature ■ Proveriti i po potrebi korigovati podešavanje za način rada u vodiču za puštanje u pogon. ■ Proveriti senzor spoljne temperature i vezu sa senzorom (priključna stezaljka 4). ■ Napon na ulazu senzora na centralnom elektronskom modulu HBMU. Zadata vrednost: 3,3 Vpri otkačenom senzoru. Po potrebi zameniti oštećenu komponentu.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Reguliše nakon 0 °C spoljne temperature Prekid senzora spoljne temperature ■ Proveriti i po potrebi korigovati podešavanje za način rada u vodiču za puštanje u pogon. ■ Proveriti senzor spoljne temperature i vezu sa senzorom (priključna stezaljka 4). ■ Napon na ulazu senzora na centralnom elektronskom modulu HBMU. Zadata vrednost: 3,3 Vpri otkačenom senzoru. Po potrebi zameniti oštećenu komponentu.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Reguliše nakon 0 °C spoljne temperature Prekid senzora spoljne temperature ■ Proveriti i po potrebi korigovati podešavanje za način rada u vodiču za puštanje u pogon. ■ Proveriti senzor spoljne temperature i vezu sa senzorom (priključna stezaljka 4). ■ Napon na ulazu senzora na centralnom elektronskom modulu HBMU. Zadata vrednost: 3,3 Vpri otkačenom senzoru. Po potrebi zameniti oštećenu komponentu.

Kod greške: 12

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Nema solarnog zagrevanja potrošne vode Kratak spoj senzora temperature kolektora ■ Proveriti senzor temperature kolektora. ■ Izmeriti napon na ulazu senzora na elektronskom modulu (ADIO). Zadata vrednost: 3,3 V kod odvojenog senzora
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Nema solarnog zagrevanja potrošne vode Kratak spoj senzora temperature kolektora ■ Proveriti senzor temperature kolektora. ■ Izmeriti napon na ulazu senzora na elektronskom modulu (ADIO). Zadata vrednost: 3,3 V kod odvojenog senzora

Kod greške: 11

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Nema solarnog zagrevanja potrošne vode ili podrške grejanju Prekid senzora temperature kolektora ■ Proveriti senzor temperature kolektora. ■ Izmeriti napon na ulazu senzora na elektronskom modulu (ADIO). Zadata vrednost: 3,3 V kod odvojenog senzora
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Nema solarnog zagrevanja potrošne vode ili podrške grejanju Prekid senzora temperature kolektora ■ Proveriti senzor temperature kolektora. ■ Izmeriti napon na ulazu senzora na elektronskom modulu (ADIO). Zadata vrednost: 3,3 V kod odvojenog senzora

Kod greške: 8

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Nema zagrevanja potrošne vode Kratki spoj senzora temperature akumulacionog bojlera Proveriti senzor temperature akumulacionog bojlera (priključna stezaljka2). Po potrebi zameniti oštećenu komponentu.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Nema zagrevanja potrošne vode Kratki spoj senzora temperature akumulacionog bojlera Proveriti senzor temperature akumulacionog bojlera (priključna stezaljka2). Po potrebi zameniti oštećenu komponentu.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Nema zagrevanja potrošne vode Kratki spoj senzora temperature akumulacionog bojlera Proveriti senzor temperature akumulacionog bojlera (priključna stezaljka2). Po potrebi zameniti oštećenu komponentu.

Kod greške: 7

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Bez zagrevanja potrošne vode. Prekid na senzoru temperature akumulacionog bojlera ■ Proveriti i po potrebi korigovati podešavanje za toplu vodu u vodiču za puštanje u pogon. ■ Proveriti senzor temperature akumulacionog bojlera (priključitna stezaljka 2). ■ Napon na ulazu senzora na centralnom elektronskom modulu HBMU. Zadata vrednost: 3,3 V pri otkačenom senzoru. Po potrebi zameniti oštećenu komponentu.
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Bez zagrevanja potrošne vode. Prekid na senzoru temperature akumulacionog bojlera ■ Proveriti i po potrebi korigovati podešavanje za toplu vodu u vodiču za puštanje u pogon. ■ Proveriti senzor temperature akumulacionog bojlera (priključitna stezaljka 2). ■ Napon na ulazu senzora na centralnom elektronskom modulu HBMU. Zadata vrednost: 3,3 V pri otkačenom senzoru. Po potrebi zameniti oštećenu komponentu.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Bez zagrevanja potrošne vode. Prekid na senzoru temperature akumulacionog bojlera ■ Proveriti i po potrebi korigovati podešavanje za toplu vodu u vodiču za puštanje u pogon. ■ Proveriti senzor temperature akumulacionog bojlera (priključitna stezaljka 2). ■ Napon na ulazu senzora na centralnom elektronskom modulu HBMU. Zadata vrednost: 3,3 V pri otkačenom senzoru. Po potrebi zameniti oštećenu komponentu.

Kod greške: 462

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Ulaz povratne dojave eksternog gasnog sigurnosnog ventila dovodi do prekida starta gorionika. Ispitati sigurnosni ventil i priključak.
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Ulaz povratne dojave eksternog gasnog sigurnosnog ventila dovodi do prekida starta gorionika. Proveriti eksterni gasni sigurnosni ventil i priključak

Kod greške: 463

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Prljav vazduh za sagorevanje, recirkulacija dimnih gasova Ispitati da li ima prljavštine i recirkulacije dimnih gasova u sistemuza odvod dimnih gasova. Po potrebi očistiti sistem za odvod dimnih gasova. Deblokirati gorionik. Napomena: Naslage na elektrodama ukazuju na strane materije u vazduhu za sagorevanje. Ispitati uzrok pojave naslaga u kotlarnici i sistemu za odvod dimnih gasova. Npr. deterdžent, sredstvo za čišćenje, sredstva za ličnu negu, naslage u dovodu vazduha (dimnjak). U slučaju da je zamenjeno plameno telo i jonizaciona elektroda, dodatno treba očistiti ventilatorsku jedinicu, kanal za gas-vazduh i Venturi produžetak. Deblokirati uređaj.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Prljav vazduh za sagorevanje, recirkulacija dimnih gasova Ispitati da li ima prljavštine i recirkulacije dimnih gasova u sistemuza odvod dimnih gasova. Po potrebi očistiti sistem za odvod dimnih gasova. Deblokirati gorionik. Napomena: Naslage na elektrodama ukazuju na strane materije u vazduhu za sagorevanje. Ispitati uzrok pojave naslaga u kotlarnici i sistemu za odvod dimnih gasova. Npr. deterdžent, sredstvo za čišćenje, sredstva za ličnu negu, naslage u dovodu vazduha (dimnjak). U slučaju da je zamenjeno plameno telo i jonizaciona elektroda, dodatno treba očistiti ventilatorsku jedinicu, kanal za gas-vazduh i Venturi produžetak. Deblokirati uređaj.
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Prljav vazduh za sagorevanje, recirkulacija dimnih gasova Ispitati da li ima prljavštine i recirkulacije dimnih gasova u sistemuza odvod dimnih gasova. Po potrebi očistiti sistem za odvod dimnih gasova. Deblokirati gorionik. Napomena: Naslage na elektrodama ukazuju na strane materije u vazduhu za sagorevanje. Ispitati uzrok pojave naslaga u kotlarnici i sistemu za odvod dimnih gasova. Npr. deterdžent, sredstvo za čišćenje, sredstva za ličnu negu, naslage u dovodu vazduha (dimnjak). U slučaju da je zamenjeno plameno telo i jonizaciona elektroda, dodatno treba očistiti ventilatorsku jedinicu, kanal za gas-vazduh i Venturi produžetak. Deblokirati uređaj.

Kod greške: 454

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Pogrešan skup parametara u centralnom elektronskom modulu HBMU Ispravni parametri centralnog elektronskog modula HBMU trepere.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Pogrešan skup parametara u centralnom elektronskom modulu HBMU Ispravni parametri centralnog elektronskog modula HBMU trepere.
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Pogrešan skup parametara u centralnom elektronskom modulu HBMU Ispravni parametri centralnog elektronskog modula HBMU trepere.

Kod greške: 455, 456

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Greška u nadzoru toka programa Deblokirati uređaj. Ako se ponovo javi greška, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Greška u nadzoru toka programa Deblokirati uređaj. Ako se ponovo javi greška, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“.
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Greška u nadzoru toka programa Deblokirati uređaj. Ako se ponovo javi greška, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“.

Kod greške: 457

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Ventilator se teško kreće ili je blokiran. Deblokirati uređaj. Ispitati da li se ventilator teško pokreće. U slučaju jake prljavštine ili zvukova trenja, zameniti ventilatorsku jedinicu.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Ventilator se teško kreće ili je blokiran. Deblokirati uređaj. Ispitati da li se ventilator teško pokreće. U slučaju jake prljavštine ili zvukova trenja, zameniti ventilatorsku jedinicu.
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Ventilator se teško kreće ili je blokiran. Deblokirati uređaj. Ispitati da li se ventilator teško pokreće. U slučaju jake prljavštine ili zvukova trenja, zameniti ventilatorsku jedinicu.

Kod greške: 458

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Neispravna sekvenca deblokade Proveriti spojeve između centralnog elektronskog modula HBMU i jedinice za opsluživanje HMI. Deblokirati uređaj.
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Neispravna sekvenca deblokade Ispitati spojni vod između centralnog elektronskog modula HBMU i jedinice za opsluživanje HMI. Deblokirati uređaj.

Kod greške: 461

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Greška klapne dimnih gasova Ispitati klapnu dimnih gasova.

Kod greške: 449, 450, 451, 452

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Greška u vremenskom nadzoru toka programa Deblokirati uređaj. Ako se ponovo javi greška, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“.

Kod greške: 453

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Greška u sinhronizaciji toka procesa Deblokirati uređaj. Ako se ponovo javi greška, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Greška u sinhronizaciji toka procesa Deblokirati uređaj. Ako se ponovo javi greška, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“.
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Greška u sinhronizaciji toka procesa Deblokirati uređaj. Ako se ponovo javi greška, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“.

Kod greške: 446

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Odstupanje senzora temperature polaznog voda/sigurnosnog graničnika temperature proizvođača toplote Ispitati senzor temperature polaznog voda/sigurnosni graničnik temperature. Ispitati utični spoj i vod do senzora. Deblokirati uređaj.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Odstupanje senzora temperature polaznog voda/sigurnosnog graničnika temperature proizvođača toplote Ispitati senzor temperature polaznog voda/sigurnosni graničnik temperature. Ispitati utični spoj i vod do senzora. Deblokirati uređaj.
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Odstupanje senzora temperature polaznog voda/sigurnosnog graničnika temperature proizvođača toplote Ispitati senzor temperature polaznog voda/sigurnosni graničnik temperature. Ispitati utični spoj i vod do senzora. Deblokirati uređaj.

Kod greške: 447, 448

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Odstupanje signala jonizacionog napona/jonizacione struje Zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. Deblokirati uređaj.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Odstupanje signala jonizacionog napona/jonizacione struje Zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. Deblokirati uređaj.
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Odstupanje signala jonizacionog napona/jonizacione struje Zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. Deblokirati uređaj.

Kod greške: 425

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Instalacija u regulacionom radu, bilansiranje izvan pogona. Bilansne vrednosti mogu da se vide preko softverskog alata. Neuspešna vremenska sinhronizacija Podesiti tačno vreme.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Instalacija u regulacionom radu, bilansiranje izvan pogona. Bilansne vrednosti mogu da se vide preko softverskog alata. Neuspešna vremenska sinhronizacija Podesiti vreme.
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Instalacija u regulacionom radu, bilansiranje izvan pogona. Bilansne vrednosti mogu da se vide preko softverskog alata. Neuspešna vremenska sinhronizacija Podesiti vreme.

Kod greške: 417, 418

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Centralni elektronski modul HBMU neispravan Zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. Deblokirati uređaj.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Centralni elektronski modul HBMU neispravan Zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. Deblokirati uređaj.
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Centralni elektronski modul HBMU neispravan Zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. Deblokirati uređaj.

Kod greške: 416

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Gorionik blokiran Senzor temperature dimnih gasova nije postavljen pravilno Pravilno ugraditi senzor temperature dimnih gasova. Vidi Popravke. Nakon uklanjanja greške izvršiti resetovanje mreže.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Gorionik blokiran Senzor temperature dimnih gasova nije postavljen pravilno Pravilno ugraditi senzor temperature dimnih gasova. Vidi Popravke. Nakon uklanjanja greške izvršiti resetovanje mreže.
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Gorionik blokiran Senzor temperature dimnih gasova nije postavljen pravilno Pravilno ugraditi senzor temperature dimnih gasova. Vidi Popravke. Nakon uklanjanja greške izvršiti resetovanje mreže.

Kod greške: 406, 408, 410

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 050-W (B0HA, B0KA, BPKA) Smetnja na gorioniku Centralni elektronski modul HBMU neispravan Zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. Deblokirati uređaj.
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Centralni elektronski modul HBMU neispravan Zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. Deblokirati uređaj.
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Centralni elektronski modul HBMU neispravan Zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. Deblokirati uređaj.

Kod greške: E951

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-A: Veličina TP 14T/16T/18T Greška senzora temperature hladnjaka invertera
Vitocal 100-A: Veličina TP 14/16 Greška senzora temperature hladnjaka invertera Greška senzora temperature hladnjaka invertera
Vitocal 100-A: Veličina TP 6/8/10/18 Greška senzora temperature hladnjaka invertera

Kod greške: E961

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-A: Veličina TP 14T/16T/18T Uslovi van opsega rada
Vitocal 100-A: Veličina TP 14/16 Uslovi van opsega rada Uslovi van opsega rada
Vitocal 100-A: Veličina TP 6/8/10/19 Uslovi van opsega rada

Kod greške: E971

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-A: Veličina TP 14T/16T/18T Greška na električno izbrisljivoj memoriji podataka na inverteru - nije inicijalizovana
Vitocal 100-A: Veličina TP 14/16 Greška na električno izbrisljivoj memoriji podataka na inverteru - nije inicijalizovana Greška na električno izbrisljivoj memoriji podataka na inverteru - nije inicijalizovana
Vitocal 100-A: Veličina TP 6/8/10/20 Greška na električno izbrisljivoj memoriji podataka na inverteru - nije inicijalizovana

Kod greške: E931

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-A: Veličina TP 14T/16T/18T Komunikacijska greška sa glavnim kontrolerom
Vitocal 100-A: Veličina TP 14/16 Komunikacijska greška sa glavnim kontrolerom Komunikacijska greška sa glavnim kontrolerom
Vitocal 100-A: Veličina TP 6/8/10/16 Komunikacijska greška sa glavnim kontrolerom

Kod greške: E941

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-A: Veličina TP 14T/16T/18T Smetnja na PFC konverteru
Vitocal 100-A: Veličina TP 14/16 Smetnja na PFC konverteru Smetnja na PFC konverteru (CL,OU,LU,PL)
Vitocal 100-A: Veličina TP 6/8/10/17 Smetnja na PFC konverteru

Kod greške: E911

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-A: Veličina TP 14T/16T/18T Zaštita od preopterećenja
Vitocal 100-A: Veličina TP 14/16 Zaštita od preopterećenja Zaštita od preopterećenja
Vitocal 100-A: Veličina TP 6/8/10/14 Zaštita od preopterećenja

Kod greške: E921

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-A: Veličina TP 14T/16T/18T PFC-POE prekomerna jačina struje
Vitocal 100-A: Veličina TP 14/16 PFC-POE prekomerna jačina struje PFC konvertor dobija prejaku struju/ POE zaštita detektuje prejaku struju
Vitocal 100-A: Veličina TP 6/8/10/15 PFC-POE prekomerna jačina struje

Kod greške: E891    

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-A: Veličina TP 14T/16T/18T Kompresor nije povezan na električno napajanje
Vitocal 100-A: Veličina TP 14/16 Kompresor nije povezan na električno napajanje Zaštita pogona. Gubitak faze na izlazu.
Vitocal 100-A: Veličina TP 6/8/10/12 Kompresor nije povezan na električno napajanje Proveriti vezu U,V,W između invertera i kompresora

Kod greške: E901

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-A: Veličina TP 14T/16T/18T Neusklađenost pogona i modela kompresora
Vitocal 100-A: Veličina TP 14/16 Neusklađenost pogona i modela kompresora Neusklađenost pogona i modela kompresora
Vitocal 100-A: Veličina TP 6/8/10/13 Neusklađenost pogona i modela kompresora

Kod greške: E881  

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-A: Veličina TP 14T/16T/18T, Broj blinkanja: 17 Zaštita od odsustva napona Nedostatak 1 ili 2 od 3 faze. Fazna sekvenca R/S/T. Ulazni napon 270 V. Proveriti ožičenje izvora napajanja. Proveriti vrednost ulaznog napona.
Vitocal 100-A: Veličina TP 14T/16T/18T, Broj blinkanja: 6 Napon jednosmerne struje - ispod vrednosti zaštite. Niska vrednost napona ulazne naizmenične struje. Pogrešno ožičenje na ulazu. Problem sa kontaktorom predpunjenja. Proveriti izvor napajanja. Proveriti napon. Proveriti ožičenje izvora napajanja. Proveriti kontaktor predpunjenja.
Vitocal 100-A: Veličina TP 14T/16T/18T, Broj blinkanja: 7 Napon jednosmerne struje - preko vrednosti zaštite. Visoka vrednost napona ulazne naizmenične struje. Pogrešno ožičenje na ulazu. Proveriti izvor napajanja. Proveriti napon. Proveriti ožičenje izvora napajanja.
Vitocal 100-A: Veličina TP 14/16 Nizak napon na bus naizmenične struje Niska vrednost napona. Izmeriti vrednost napona. Proveriti ožičenje. Zameniti inverter.
Vitocal 100-A: Veličina TP 14/16 Vrednost napona preko dozvoljenih granica Bus jednosmerne struje pod naponskom zaštitom.
Vitocal 100-A: Veličina TP 14/16 Vrednost napona preko dozvoljenih granica Bus jednosmerne struje pod naponskom zaštitom.
Vitocal 100-A: Veličina TP 6/8/10/12, Broj blinkanja: 8 Previsok napon na bus jednosmerne struje Visoka vrednost napona. Pogrešno elektroenergetsko ožičenje. Izmeriti vrednost napona. Proveriti ožičenje. Zameniti inverter.
Vitocal 100-A: Veličina TP 6/8/10/12, Broj blinkanja: 9 Nizak napon na bus jednosmerne struje Niska vrednost napona. Izmeriti vrednost napona. Proveriti ožičenje. Zameniti inverter.
Vitocal 100-A: Veličina TP 6/8/10/12, Broj blinkanja: 10 Nizak napon na bus naizmenične struje Niska vrednost napona. Izmeriti vrednost napona. Proveriti ožičenje. Zameniti inverter.

Kod greške: E871

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-A: Veličina TP 14T/16T/18T, Broj blinkanja: 6 Previsoka temperatura Ne postiže se hlađenje. Visoka temperatura okoline.
Vitocal 100-A: Veličina TP 14/16 Previsoka temperatura hladnjaka invertera Zaštita okruženja od previsoke temperature. Zaštita hladnjaka od pregrevanja. Ne postiže se hlađenje. Visoka temperatura okoline.
Vitocal 100-A: Veličina TP 14/16 Previsoka temperatura hladnjaka invertera Zaštita IPM od previsoke temperature. Zaštita PFC modula od pregrevanja.
Vitocal 100-A: Veličina TP 6/8/10/12, Broj blinkanja: 6 Previsoka temperatura Ne postiže se hlađenje. Visoka temperatura okoline.

Kod greške: E861

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-A: Veličina TP 14T/16T/18T, Broj blinkanja: 12 Zaštita kompresora od preopterećenja. Kompresor preopterećen. Izlaz u kratkom spoju. Neispravan kompresor. Smanjiti opterećenje. Proveriti otpor namotaja kalema. Proveriti izolaciju kompresora Proveriti kompresor.
Vitocal 100-A: Veličina TP 14T/16T/18T, Broj blinkanja: 14 Zaštita kompresora od prejake struje kada frekvencija opada. Kompresor preopterećen. Izlaz u kratkom spoju. Neispravan kompresor. Smanjiti opterećenje. Proveriti otpor namotaja kalema. Proveriti izolaciju kompresora Proveriti kompresor.
Vitocal 100-A: Veličina TP 14T/16T/18T, Broj blinkanja: 3 Zaštita IPM od prevelike frekvencije IPM prejaka struja. IPM previsok pritisak. IPM visoka temperatura. Proveriti elektroopterećenje. Proveriti pritisak. Proveriti IPM modul.
Vitocal 100-A: Veličina TP 14/16 Previsoka snaga motora IPM temperaturna zaštita
Vitocal 100-A: Veličina TP 14/16 Previsoka snaga motora Drajver H/W dobija prejaku struju i previše ubrzava. Drajver H/W dobija prejaku struju i nema ubrzanje. Drajver H/W dobija prejaku struju i usporava.
Vitocal 100-A: Veličina TP 14/16 Previsoka snaga motora Drajver S/W dobija prejaku struju i previše ubrzava. Drajver S/W dobija prejaku struju i nema ubrzanje. Drajver S/W dobija prejaku struju i usporava.
Vitocal 100-A: Veličina TP 6/8/10/12, Broj blinkanja: 11 Ulazi prekomerna struja Kompresor preopterećen. Nizak napon. Izmeriti napon. Zameniti inverter.
Vitocal 100-A: Veličina TP 6/8/10/12, Broj blinkanja: 3 Prejaka struja na kompresoru. Kompresor preopterećen. Izlaz u kratkom spoju. Proveriti smr kompresora.Proveriti izolaciju kompresora. Zameniti inverter.
Vitocal 100-A: Veličina TP 6/8/10/12, Broj blinkanja: 1 IPM modul dobija prejaku struju Izlaz kratkog spoja IPM modula na inverteru oštećen Proveriti otpor kalema kompresora. Zameniti inverter.

Kod greške: E851

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-A: Veličina TP 14T/16T/18T, Broj blinkanja: 15 DSP i MCU greška komunikacije Interna greška. Interni komunikacioni problem. Zameniti inverter
Vitocal 100-A: Veličina TP 14T/16T/18T, Broj blinkanja: 14 Greška senzora hladnjaka Smetnje na senzoru hladnjaka Proveriti ožičenje senzora hladnjaka, zameniti inverter.
Vitocal 100-A: Veličina TP 14T/16T/18T, Broj blinkanja: 8 Greška komunikacije DC drajver ploče i ploče napajanja Neispravno ožičenje komunikacije, neispravan prenos podataka. Zameniti inverter
Vitocal 100-A: Veličina TP 14T/16T/18T, Broj blinkanja: 2 Greška senzora hladnjaka Otvoren/ kratki spoj senzora hladnjaka Proveriti ožičenje senzora hladnjaka. Zameniti inverter.
Vitocal 100-A: Veličina TP 14T/16T/18T, Broj blinkanja: 15 Zaštita rada Kompresor nije povezan. Kompresor preopterećen. Proveriti ožičenje. Zameniti inverter.
Vitocal 100-A: Veličina TP 14T/16T/18T, Broj blinkanja: 10 Greška faze signala na IPM (Intelligent power module) Zameniti inverter
Vitocal 100-A: Veličina TP 14/16 Hardverski problem na inverteru Svi tipovi smetnji
Vitocal 100-A: Veličina TP 6/8/10/12, Broj blinkanja: 13 DSP i PFC greška komunikacije Interna MCU greška. Interni komunikacioni problem. Zameniti inverter
Vitocal 100-A: Veličina TP 6/8/10/12, Broj blinkanja: 14 Greška senzora hladnjaka Smetnje na senzoru hladnjaka Proveriti ožičenje senzora hladnjaka, zameniti inverter.
Vitocal 100-A: Veličina TP 6/8/10/12, Broj blinkanja: 15 DSP i MCU greška komunikacije Interna greška. Interni komunikacioni problem. Zameniti inverter
Vitocal 100-A: Veličina TP 6/8/10/12, Broj blinkanja: 5 Greška signala na IPM (Intelligent power module) Smetnja na IPM modulu Zameniti inverter
Vitocal 100-A: Veličina TP 6/8/10/12, Broj blinkanja: 12 Greška napona signala na IPM (Intelligent power module) Napajanje Zameniti inverter
Vitocal 100-A Alarm hardvera invertera Neispravan inverter ili kompresor. Neispravna veza između invertera i kompresora. Proveriti kontinuitet veze između faznih sekvenci U, V i W invertera i faznih sekvenci U, V, W kompresora. ZamenitI upravljački program. ProveritI impedansu između faza kompresor:
Vitocal 100-A: Veličina TP 6/8/10/12, Broj blinkanja: 2 Greška kompresora Kompresor neispravan. Kablovi kompresora diskonektovani. Kompresor preopterećen. Proveriti otpor na namotajima kompresora . Proveriti ožičenje između " invertera I kompresora. Zameniti inverter.

Kod greške: E801

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-A Alarm prekida rada invertera Kompresor nije reagovao na komandu duže od 30 sekundi. Komunikacioni kabl između komande, invertera i upravljačkog programa ventilatoranije povezan ili je neispravan. Optoizolator je neispravan. Proverite komunikacioni kabl između upravljačkih terminala CN15 2- 3, optičkog izolatora OPT1, pokretačkog ventilatora FD1 i upravljačkog programa kompresora INV1

Kod greške: E711

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-A Alarm signala 0-10 V TP se isključuje. Kompresor se automatski resetuje. Proveriti rad invertera.

Kod greške: E701

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-A Alarm pretvarača visokog pritiska Pretvarač povezan na ulaz ST10 je neispravan. Proveriti da li je pretvarač HP1 dobro povezan sa stezaljkama CN1 3-4

Kod greške: E661

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-A Alarm sonde u bojleru PTV Sonda povezana na ulaz ST6 je neispravna. Proveriti da li je sonda SAN1 dobro pričvršćena na terminale 17.1 17.2

Kod greške: E671

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-A Alarm sonde daljinskog upravljanja sistemom Sonda povezana na ulaz ST7 je neispravna. Proverite da li je sonda IMP1 dobro pričvršćena na terminale 19.1 19.2

Kod greške: E691

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-A Alarm pretvarača niskog pritisk Pretvarač povezan na ulaz ST9 je neispravan. Proveriti da li je pretvarač LP1 dobro povezan sa stezaljkama CN1 1-2

Kod greške: E651

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-A Alarm sonde temperature spoljnog vazduha Sonda povezana na ulaz ST5 je neispravna. Proveriti da li je sonda IN1 čvrsto pričvršćena na stezaljke CN3 1-2

Kod greške: E641

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-A Alarm sonde na potisu kompresora/intervencija na switch-u visokog pritiska Sonda povezana na ulaz ST4 je neispravna. Proveriti da li su serija sondi DT1 i kontakt NO klemišta K1 pravilno pričvršćeni na stezaljke CN2 7-8.

Kod greške: E631

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-A Alarm sonde na usisu kompresora Sonda povezana na ulaz ST3 je neispravna. Proveriti da li je sonda IN1 čvrsto pričvršćena na stezaljke CN2 5-6

Kod greške: E611

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-A Alarm sonde dolazne vode Sonda povezana na ulaz ST1 je neispravna. Proveriti da li je sonda IN1 čvrsto pričvršćena na stezaljke CN2 1-2

Kod greške: E621

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-A Alarm sonde polazne vode Sonda povezana na ulaz ST2 je neispravna. Proveriti da li je sonda OUT1 čvrsto pričvršćena na stezaljke CN2 3-4

Kod greške: E101

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-A Alarm kominikacije Master/slave Ne uključuje se podređena jedinica. Greška u komunikaciji sa podređenom jedinicom. Proveriti RS485 vezu i podešavanja na kontroleru za kontrolu kaskadnog povezivanja jedinica.

Kod greške: E050

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-A Alarm visoke temperature u bojleru PTV Prekid na senzoru temperature akumulacionog bojlera ■ Proveriti i po potrebi korigovati podešavanje za toplu vodu u priručniku za puštanje u rad. Proveriti rad podrške grejanja. ■ Proveriti senzor temperature akumulacionog bojlera ■ Izmeriti napon na ulazu senzora na elektronskom modulu. Po potrebi zameniti oštećenu komponentu. Ispitati senzor

Kod greške: E042

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-A Alarm nesrazmerne razmene toplote, zaštita sistema PTV Alarm se aktivira kada sonda na polazu TP detektuje temperaturu višu od 60 °C. Kompresor se zaustavlja i ako postoji podrška grejanju ona radi sa zadrškom sve do momenta kada se dostigne zadata vrednost zagrevanja PTV ili dok digitalni input onemogućava aktiviranje zagrevanja PTV Alarm se automatski resetuje i kompresor se ponovo pokreće kada sonda na polazu toplotne pumpe detektuje temperaturu od 56 ° C. Proveriti ispravnost 4-krakog ventila, u slučaju neophodnosti zameniti ventil. Ispitati senzor.

Kod greške: E041

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-A Alarm nesrazmerne temperature fluida u instalaciji U režimu grejanja i PTV alarm se aktivira kada je temperatura polaza niža od temperature povrata vode toplotne pumpe za 1 °C. U režimu hlađenja, alarm se aktivira kada je temperatura polaza viša od temperature povrata vode toplotne pumpe za 1 °C. Alarm se aktivira približno 180 sekundi od pokretanja kompresora. Alarm se ručno resetuje, on identifikuje neispravnost 4-krakog ventila. Proveriti ispravnost 4-krakog ventila, u slučaju neophodnosti zameniti ventil.

Kod greške: E020

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-A Alarm sonde pretvarača pritiska invertera Ako kompresori rade duže od 150 sekundi, i ako sonda za pritisak usisa meri veći pritisak od sonde za kondenzaciju, tada se signalizira alarm E020. Ovaj alarm se ne resetuje (mašina mora biti skinuta sa napona da bi se alarm eliminisao). Proveriti pravilno pozicioniranje i ožičenje CN1 1-2 donjeg transduktora i CN1 3-4 Proveriti ispravnost rada pokretača kompresora. Proveriti ispravnost rada kompresora. Proveriti kontinuitet fazne sekvence između U, V i W invertera i U, V, W kompresora. Proveriti impedansu između faza kompresora:

Kod greške: E018

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-A Alarm visoke temperature u režimu hlađenja Ako kontrolna sonda pokazuje vrednost iznad 65 °C duže od 50 sekundi, alarm se aktivira. Alarm se deaktivira ako je temperatura ispod 62 °C Proveriti da li su poštovana pravila montaže opisana u priručniku.

Kod greške: E009

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-A Alarm visoke temperature gasa Ako temperatura vrelog gasa sa kompresora premaši vrednost podešenu parametrom 120°C, alarm se aktivira i kompresor je blokiran. Alarm se automatski resetuje kada temperatura pvrelog gasa ponovo padne ispod granice od 110 °C. Proverite ispravnost rada ventilatora. Proveriti ožičenje sonde na potisu vrelog gasa i da li je senzor pravilno uronjen u čauru sa dispipacionim premazom. Proveriti napunjenost rashladnim sredstvom.

Kod greške: E008

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-A Alarm ograničenog rada kompresora Ukoliko tokom faze podmazivanja kompresori ne pređu minimalnu radnu frekvenciju, kompresor se zaustavlja i prikazuje se alarm E008. Ovaj alarm se resetuje kada se svi kompresori zaustave. Ako se alarm oglasi više od 3 puta u toku sata, resetovanje mora biti ručno. Proveriti ispravnost rada ventilatora Proveriti kontinuitet fazne sekvence između U, V i W invertera i U, V, W kompresora. Proveriti impendansu između faza kompresora:

Kod greške: E006

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-A Alarm protoka Ako flow switch detektuje nedostatak protoka uzastopno 5 sekundi. Ako se alarm javi više od 3 puta u toku jednog sata, resetovanje mora biti ručno. Proverit rad flow switch-a, proveravajući ožičenje CN6 1-2. Proverite da li su poštovana pravila montaže opisana u priručniku. Proveriti stanje hvatača nečistoće na instalaciji.

Kod greške: E005

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-A Alarm protiv smrzavanja Ako sonda protočne vode (ST2) ima vrednost nižu od A08 (podrazumevano 3 °C). Ovaj alarm se ručno resetuje. Alarm se deaktivira ako je temperatura koju beleži sonda viša je od + 6 °C ili radom u trajanju od 120 sekundi režimu grejanja

Kod greške: E002

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-A Alarm niskog pritiska „Pretvarač pritiska detektuje pritisak niži od„ podešenog niskog pritiska “(podešen za režim hlađenja = 3,5 bar, podešen za režim grejanja = 1,3 bar). Ako se alarm pojavi više od 3 puta u satu, resetovanje mora biti ručno. Proverite da li postoji curenje u rashladnom krugu. Proverite da li se alarm javlja čak i ako je režim rada promenjen. Proveriti funkcionalnost EEV termostatskog ventila.

Kod greške: E001

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-A Alarm visokog pritiska Pretvarač pritiska detektuje pritisak iznad „podešenog visokog pritiska“ (41,5 bar). Resetuje se sam kada pritisak padne ispod 32,5 bar. Ako se alarm pojavi više od 3 puta u satu, resetovanje mora biti ručno Proverite da li se alarm javlja čak i pri promeni režima rada, proverom rada fazne sekvence 4WV.Proverite da li je jedinica postavljena u skladu sa minimalnim tehničkim pzahtevima smeštajnog prostora (pogledajte priručnik).Proveriti funkcionalnost EEV termostatskog ventila.Proveriti rad ventilatora; ako ne radi, proverite napon 230 V na CN1 ploče FD1 / FD2. Proveriti ispravnost veze između CN2 i ventilatora.

Kod greške: E000

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-A R (upravljanje/ kontrola rada) Za slučaj ako se jedinicom upravlja preko digitalnog inputa. Omogućen input za identifikaciju kao daljinski ON/OFF kontroler, otvoren ulaz. Zatvoriti digitalni ulaz X15.1/15.2. Ukloniti kratkospojnik priključnog bloka da bi se jedinica stavila u stanje pripravnosti (na ekranu kontrolera pojavljuje se tekst „E00“). Kada se kontakt zatvori, mašina izlazi iz stanja pripravnosti i cirkul.pumpa se uključuje na 2 minuta. Funkcija je podrazumevano omogućena (parametar H47 = 2) I / O resurs - funkcija parametra ID3 se može aktivirati putem H47 Omogućava daljinsko uključivanje / isključivanje funkcije

Kod greške: 738

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Regulacioni rad Open Therm daljinsko upravljanje je povezano ali nije konfigurisano. C.7 u vodiču za puštanje u rad podesiti na vrednost 14.
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Regulacioni rad Open Therm daljinsko upravljanje je povezano ali nije konfigurisano. C.7 u vodiču za puštanje u rad podesiti na vrednost 14.

Kod greške: 574

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Ne postoji senzor temperature u prostoriji za krug grejanja 1 Regulacioni rad bez uticaja prostorije Ispitati eksterni senzor temperature u prostoriji za krug grejanja ili senzor temperature u prostoriji kod daljinskog upravljanja.
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Regulacioni rad bez uticaja prostorije. Ne postoji senzor temperature u prostoriji za krug grejanja 1. Ispitati eksterni senzor temperature u prostoriji za krug grejanja ili senzor temperature u prostoriji kod daljinskog upravljanja.

Kod greške: 545

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Za krug 2 se aktivira funkcija za slučaj nužde za pogonsko stanje: Mešač se zatvara. Pumpa kruga grejanja je u pogonu. Kratki spoj senzora temperature polaznog voda kruga grejanja 2 sa mešačem Ispitati senzor temperature polaznog voda na mešaču 2. Izmeriti napon na ulazu senzora na elektronskom modulu. Zadata vrednost: 3,3 V– kod odvojenog senzora
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Za krug 2 se aktivira funkcija za slučaj nužde za pogonsko stanje: Mešač se zatvara. Pumpa kruga grejanja je u pogonu. Kratki spoj senzora temperature polaznog voda kruga grejanja 2 sa mešačem Ispitati senzor temperature polaznog voda na mešaču 2. Izmeriti napon na ulazu senzora na elektronskom modulu. Zadata vrednost: 3,3 V– kod odvojenog senzora

Kod greške: 544

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Za krug 2 se aktivira funkcija za slučaj nužde za pogonsko stanje: Mešač se zatvara. Pumpa kruga grejanja je u pogonu. Prekid senzora temperature polaznog voda kruga grejanja 2 sa mešačem Neispravno podešavanje prilikom puštanja u pogon Ispitati senzor temperature polaznog voda na mešaču 2. Izmeriti napon na ulazu senzora na elektronskom modulu. Zadata vrednost: 3,3 V– pri otkačenom senzoru. Proveriti i po potrebi korigovati podešavanje u vodiču za puštanje u pogon. Ispitati podešavanje točkića ADIO.
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Za krug 2 se aktivira funkcija za slučaj nužde za pogonsko stanje: Mešač se zatvara. Pumpa kruga grejanja je u pogonu. Prekid senzora temperature polaznog voda kruga grejanja 2 sa mešačem Neispravno podešavanje prilikom puštanja u pogon Ispitati senzor temperature polaznog voda na mešaču 2. Izmeriti napon na ulazu senzora na elektronskom modulu. Zadata vrednost: 3,3 V– pri otkačenom senzoru. Proveriti i po potrebi korigovati podešavanje u vodiču za puštanje u pogon. Ispitati podešavanje točkića ADIO.

Kod greške: 540

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Moguće nagomilavanje kondenzata u toplotnoj ćeliji ■ Ispitati da li ima nagomilavanja kondenzata na instalaciji. ■ Ispitati odvod kondenzata i sifon. ■ Po potrebi zameniti izolacione blokove, elektrode i plamena tela. Napomena: Da bi se izbegla oštećenja vodom, pre demontaže gorionika, demontirati ventilatorsku jedinicu. Deblokirati uređaj.
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Moguće nagomilavanje kondenzata u toplotnoj ćeliji ■ Ispitati da li ima nagomilavanja kondenzata na instalaciji. ■ Ispitati odvod kondenzata i sifon. ■ Po potrebi zameniti izolacione blokove, elektrode i plamena tela. Napomena: Da bi se izbegla oštećenja vodom, pre demontaže gorionika, demontirati ventilatorsku jedinicu. Deblokirati uređaj.

Kod greške: 527, 528

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Pogrešan skup parametara u centralnom elektronskom modulu HBMU Prepisati centralni elektronski modul (HBMU) pomoću ispravnog skupa parametara (flešovati)
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Pogrešan skup parametara u centralnom elektronskom modulu HBMU Prepisati centralni elektronski modul (HBMU) pomoću ispravnog skupa parametara (flešovati)

Kod greške: 474

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Greška u vremenskom nadzoru toka programa Deblokirati uređaj. Ako se ponovo javi greška, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“.
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Greška u vremenskom nadzoru toka programa Deblokirati uređaj. Ako se ponovo javi greška, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“.

Kod greške: 517

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Regulacioni rad, daljinsko upravljanje bez funkcije Prekid PlusBus voda, podešena je pogrešna adresa uređaja, daljinsko upravljanje je neispravno ■ Proveriti i po potrebi korigovati podešavanje u vodiču za puštanje u pogon. ■ Ispitati vod do daljinskog upravljanja. ■ Ispitati broj učesnika u daljinskom upravljanju. Po potrebi zameniti neispravno daljinsko upravljanje.
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Regulacioni rad, daljinsko upravljanje bez funkcije Prekid PlusBus voda, podešena je pogrešna adresa uređaja, daljinsko upravljanje je neispravno ■ Proveriti i po potrebi korigovati podešavanje u vodiču za puštanje u pogon. ■ Ispitati vod do daljinskog upravljanja. ■ Ispitati broj učesnika u daljinskom upravljanju. Po potrebi zameniti neispravno daljinsko upravljanje.

Kod greške: 471

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Nema zahteva za toplotom Senzor pritiska u instalaciji nije dostupan, prekinut je ili ima kratak spoj ■ Ispitati senzor pritiska instalacije (utikač 163). ■ Ispitati vod i utični spoj. ■ Izmeriti da li napon napajanja do senzora iznosi 5 V–.
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Nema zahteva za toplotom Senzor pritiska u instalaciji nije dostupan, prekinut je ili ima kratak spoj ■ Ispitati senzor pritiska instalacije (utikač 163 ). ■ Ispitati vod i utični spoj. ■ Izmeriti da li napon napajanja do senzora iznosi 5 V–.

Kod greške: 468

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Jonizaciona struja tokom kalibracije je suviše visoka Ispitati odstojanje jonizacione elektrode prema plamenom telu. Ispitati da li je dovodni vazduh opterećen prašinom (npr. usled građevinskihradova). Deblokirati uređaj. Napomena: Naslage na elektrodama ukazuju na strane materije u dovodnom vazduhu. Ispitati uzrok pojave naslaga u kotlarnici i sistemu za odvod dimnih gasova. Npr. deterdžent, sredstvo za čišćenje, sredstva za ličnu negu, naslage u dovodu vazduha (dimnjak). U slučaju da je zamenjeno plameno telo i jonizaciona elektroda, dodatno treba očistiti ventilatorsku jedinicu, kanal za gas-vazduh i Venturi produžetak.
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Jonizaciona struja tokom kalibracije je suviše visoka Ispitati odstojanje jonizacione elektrode prema plamenom telu. Ispitati da li je dovodni vazduh opterećen prašinom (npr. usled građevinskihradova). Deblokirati uređaj. Napomena: Naslage na elektrodama ukazuju na strane materije u dovodnom vazduhu. Ispitati uzrok pojave naslaga u kotlarnici i sistemu za odvod dimnih gasova. Npr. deterdžent, sredstvo za čišćenje, sredstva za ličnu negu, naslage u dovodu vazduha (dimnjak). U slučaju da je zamenjeno plameno telo i jonizaciona elektroda, dodatno treba očistiti ventilatorsku jedinicu, kanal za gas-vazduh i Venturi produžetak.

Kod greške: 467

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Nedovoljno snabdevanje gasom u toku kalibracije. Zaprljani ili prekratko dimenzionisani vod za gas. ■ Ispitati pritisak gasa u stanju mirovanja i protočni pritisak gasa. ■ Ispitati pravilno dimenzionisanje voda gasa i kontrolnika protoka gasa na objektu. ■ Vizuelno proveriti zaprljanost ulaza kombinovanog regulatora gasa i sita na ulaznoj strani. Deblokirati uređaj. Napomena: Nečistoće, npr. usled lemljenja voda gasa mogu začepiti sito na ulaznoj strani kombinovanog regulatora gasa.
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Nedovoljno snabdevanje gasom u toku kalibracije. Zaprljani ili prekratko dimenzionisani vod za gas. ■ Ispitati pritisak gasa u stanju mirovanja i protočni pritisak gasa. ■ Ispitati pravilno dimenzionisanje voda gasa i kontrolnika protoka gasa na objektu. ■ Vizuelno proveriti zaprljanost ulaza kombinovanog regulatora gasa i sita na ulaznoj strani. Deblokirati uređaj. Napomena: Nečistoće, npr. usled lemljenja voda gasa mogu začepiti sito na ulaznoj strani kombinovanog regulatora gasa.

Kod greške: 464

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Jonizaciona struja tokom kalibracije je suviše niska. Razlika u odnosu na prethodnu vrednost je neprihvatljiva. ■ Ispitati jonizacionu elektrodu i spojni vod. Ispitati da li postoje labavi kontakti na utičnim spojevima. ■ Ispitati da li je dovodni vazduh opterećen prašinom (npr. usled građevinskih radova). ■ Ispitati sistem za odvod dimnih gasova. Po potrebi eliminisati recirkulaciju dimnih gasova. ■ Ispitati da li ima nagomilavanja kondenzata na instalaciji. Deblokirati uređaj. Napomena: Da bi se izbegla oštećenja usled vode, pre demontaže gorionika, demontirati ventilatorsku jedinicu. Ako stalno postoji smetnja, zameniti centralni elektronski modul HBMU: Pogledati poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. Napomena: Naslage na elektrodama ukazuju na strane materije u vazduhu za sagorevanje. Ispitati uzrok pojave naslaga u kotlarnici i sistemu za odvod dimnih gasova. Npr. deterdžent, sredstvo za čišćenje, sredstva za ličnu negu, naslage u dovodu vazduha (dimnjak). U slučaju da je zamenjeno plameno telo i jonizaciona elektroda, dodatno treba očistiti ventilatorsku jedinicu, kanal za gas-vazduh i Venturi produžetak.
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Jonizaciona struja tokom kalibracije je suviše niska. Razlika u odnosu na prethodnu vrednost je neprihvatljiva. ■ Ispitati jonizacionu elektrodu i spojni vod. Ispitati da li postoje labavi kontakti na utičnim spojevima. ■ Ispitati da li je dovodni vazduh opterećen prašinom (npr. usled građevinskih radova). ■ Ispitati sistem za odvod dimnih gasova. Po potrebi eliminisati recirkulaciju dimnih gasova. ■ Ispitati da li ima nagomilavanja kondenzata na instalaciji. Deblokirati uređaj. Napomena: Da bi se izbegla oštećenja usled vode, pre demontaže gorionika, demontirati ventilatorsku jedinicu. Ako stalno postoji smetnja, zameniti centralni elektronski modul HBMU: Pogledati poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“. Napomena: Naslage na elektrodama ukazuju na strane materije u vazduhu za sagorevanje. Ispitati uzrok pojave naslaga u kotlarnici i sistemu za odvod dimnih gasova. Npr. deterdžent, sredstvo za čišćenje, sredstva za ličnu negu, naslage u dovodu vazduha (dimnjak). U slučaju da je zamenjeno plameno telo i jonizaciona elektroda, dodatno treba očistiti ventilatorsku jedinicu, kanal za gas-vazduh i Venturi produžetak.

Kod greške: 449, 450, 451,452

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Greška u vremenskom nadzoru toka programa Deblokirati uređaj. Ako se ponovo javi greška, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“.
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Greška u vremenskom nadzoru toka programa Deblokirati uređaj. Ako se ponovo javi greška, zameniti centralni elektronski modul HBMU. Pogledajte poglavlje „Zamena centralnog elektronskog modula HBMU“.

Kod greške: 160

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 100-W (B1HF, B1KF) Smetnja na gorioniku Greška u komunikaciji CAN-BUS Proveriti vezu CAN-BUS učesnika (INR, HBMU). Proveriti spojeve eksternih CANBUS učesnika.

Kod greške: 34S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S 2x2-S do 2018 Kratak spoj/prekid senzoratemperature polaznog vodasekundarnog kruga (ispred protočnoggrejača vode za grejanje LWT) Ispitati vrednosti otpora na stezaljkama senzora (vidistranu 144) prema karakteristikama (vidi „Senzortemperature u spoljnoj jedinici“), po potrebi zameniti senzor.

Kod greške: 33S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S 2x2-S do 2018 Kratak spoj/prekid senzoratemperature tečnog gasa (IRT) Ispitati vrednosti otpora na stezaljkama senzora (vidistranu 144) prema karakteristikama (vidi „Senzortemperature u spoljnoj jedinici“), po potrebi zameniti senzor.

Kod greške: 31S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S 2x2-S do 2018 Spoljna temperatura van granicaprimene Nije potrebna nikakva mera: Protočni grejač vode zagrejanje (ako postoji) ili eksterni proizvođač toplote (akopostoji) uključuju se po potrebi za grejanje prostorija izagrevanje potrošne vode.

Kod greške: 32S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S 2x2-S do 2018 Kratak spoj/prekid senzora pritiska zaindirektno merenje temperaturekondenzacije (ICT) Izmeriti napon na priključku P301 (PS) na AVIelektronskoj ploči (vidi stranu 144), maks. naponizmeđu bele i crne žice 4,5 V, zavisi od pritiska. Po potrebizameniti senzor.- Proveriti količinu rashladnog sredstva. Rashladno sredstvo dodati ili smanjiti.

Kod greške: 29S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S 2x2-S do 2018 Pojavile su se poruke 30, 31 ili 32. Vidi poruku 30, 31 i 32.
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Elektronski ekspanzioniventil za pregrevanje usisnoggasa je u kvaru Kompresor je isključen - Ispitati utikač na priključku J11: vidi„Elektronska ploča za EEV [4]“.- Ispitati koračni motor elektronskogekspanzionog ventila.

Kod greške: 30K

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S 2x2-S do 2018 Maks. temperatura kondenzacije jeprekoračena- Rashladni vod je prelomljen ili previše kratak - Prevelika količina rashladnog sredstva - Ispitati hidrauliku u sekundarnom krugu, npr. da li suotvorene sve slavine za zatvaranje.- Ispitati vrednosti otpora na senzoru temperature naulazu rashladnog sredstva isparivača na stezaljkamasenzora(vidi stranu 144) prema karakteristikama (vidi„Senzor temperature u spoljnoj jedinici“), po potrebizameniti senzor.- Senzor pritiska za indirektno merenje temperaturekondenzacije ICT. Izmeriti napon na priključku P301(PS) na AVI elektronskoj ploči (vidi stranu 144),maks. napon između bele i crne žice 4,5 V, zavisi odpritiska. Po potrebi zameniti senzor.- Specijalizovano preduzeće za toplotne pumpe koje jesertifikovano od strane Viessmann-a mora da podesitimaks. temperaturu polaznog voda za sekundarni krugna manju vrednost.

Kod greške: 28S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S 2x2-S do 2018 - Kratak spoj/prekid senzora pritiskaza indirektno merenje temperaturekondenzacije (ICT)- Kratak spoj/prekid senzoratemperature tečnog gasa (IRT)- Kratak spoj/prekid senzoratemperature povratnog vodasekundarnog kruga(LWT) - Izmeriti napon na priključku P301 (PS) na AVIelektronskoj ploči (vidi stranu 144), maks. naponizmeđu bele i crne žice 4,5 V, zavisi od pritiska. Popotrebi zameniti senzor.- Ispitati vrednosti otpora na stezaljkama senzora (vidistranu 144) prema karakteristikama (vidi „Senzortemperature u spoljnoj jedinici“), po potrebi zamenitisenzor.

Kod greške: 27K

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S 2x2-S do 2018 Opasnost od mraza na kondenzatoru Temperatura polaznog voda sekundarnog kruga (preprotočnog grejača vode za grejanje) ne dostiže 4 °C i/ilitemperatura kondenzacije (ICT) ne dostiže –15 °C- Ispitati hidrauliku u sekundarnom krugu, npr. da li suotvorene sve slavine za zatvaranje.- Ispitati zapreminski protok u sekundarnom krugu.- Ispitati da li je temperatura polaznog voda usekundarnom krugu suviše niska.- Proveriti količinu rashladnog sredstva.- Ispitati da li su zamenjeni senzor temperaturepolaznog voda sekundarnog kruga (LWT) i senzortemperature tečnog gasa (IRT).

Kod greške: 26T

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S 2x2-S do 2018 Kompresor je blokiran - Ispitati krug hlađenja.- Ispitati količinu rashladnog sredstva, po potrebi gadopuniti (vidi uputstvo za montažu i servisiranjetoplotne pumpe).- Ispitati hidrauliku u sekundarnom krugu, npr. da li suotvorene sve slavine za zatvaranje.

Kod greške: 25T

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S 2x2-S do 2018 Smetnja na motoru ventilatora - Ispitati dovod vazduha i funkciju ventilatora,eventualno otkloniti blokadu ventilatora.- Ispitati motor ventilatora, ispitati utikač i vod ulaznognapona, izmeriti ulazni napon (310 V―), po potrebizameniti motor ventilatora.

Kod greške: 24T

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S 2x2-S do 2018 Broj obrtaja ventilatora van tolerancije - Ispitati dovod vazduha i funkciju ventilatora,eventualno otkloniti blokadu ventilatora.- Ispitati motor ventilatora, ispitati utikač i vod ulaznognapona, izmeriti ulazni napon (310 V―), po potrebizameniti motor ventilatora.

Kod greške: 23K

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S 2x2-S do 2018 Maks. struja kompresora jeprekoračena - Spojni vod kompresora – Ispitati invertor.- Skinuti plastični poklopac na glavi kompresora, izvućiutikač i izmeriti otpor namotaja na priključcimakompresora, po potrebi zameniti kompresor.

Kod greške: 22K

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S 2x2-S do 2018 Temperatura na glavi kompresora suviševisoka - Ispitati vrednosti otpora na senzoru temperatureglave kompresora CTT na stezaljkama senzora(vidistranu 144) prema karakteristikama (vidi „Senzortemperature u spoljnoj jedinici“), po potrebi zamenitisenzor.- Ispitati količinu rashladnog sredstva, po potrebi gadopuniti (vidi uputstvo za montažu i servisiranjetoplotne pumpe).

Kod greške: 21H

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S 2x2-S do 2018 Aktivan je postupak odleđivanja Nije potrebna nikakva mera
Vitocal 100-S/ Vitocal 111-S Prekoračena je granicavrućeg gasa Kompresor se isključuje Kao „D3 Niski tlak (Niski pritisak)“:Vidi „Pregled poruka“ za regulacijutoplotne pumpe.
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Pritisak isparavanja je suvišenizak (smetnja niskogpritiska) Kompresor se isključuje Kao „D3 Niski tlak (Niski pritisak)“:Vidi „Pregled poruka“ za regulacijutoplotne pumpe.
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Pritisak isparavanja je suvišenizak (smetnja niskogpritiska) Kompresor je isključen Kao „D3 regulacija niskog pritiska“:vidi „pregled poruka“ za regulacijutoplotne pumpe.
Vitocal 300-G, 300-G Pro, 300-W Pro, 3x3-G, Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A09, AWO-AC 301.A09, 350-A Prevaziđena je granična vrednost temperature vrelih gasova Kompresor je isključen Kao „D3 regulacija niskog pritiska“:vidi „pregled poruka“ za regulacijutoplotne pumpe.

Kod greške: 20K

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S 2x2-S do 2018 Rashladno telo dvosmerne tiristorsketriode (Triac) je suviše vruće - Ispitati dovod vazduha i funkciju ventilatora,eventualno otkloniti blokadu ventilatora.- Ispitati motor ventilatora, ispitati utikač i vod ulaznognapona, izmeriti ulazni napon (310 V–), po potrebizameniti motor ventilatora.

Kod greške: 18K

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S 2x2-S do 2018 Potrošnja struje kompresora je prevelika Nije potrebna nikakva mera

Kod greške: 19E

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S 2x2-S do 2018 Smetnja u kompenzaciji reaktivne struje Zameniti glavnu elektronsku ploču spoljne jedinice.

Kod greške: 17S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S 2x2-S do 2018 Smetnja u komunikaciji izmeđuunutrašnje i spoljne jediniceiliNema mrežnog napona na spoljnojjedinici Ispitati sledeće priključke (obratiti pažnju na polaritet):- 4/7 kW, npr. Vitocal 200-S, tipAWB/AWB-AC 201.B04/B07:P 203 (43 V) na AVI elektronskoj ploči (vidi „AVIelektronska ploča“).- 10/13 kW, npr. Vitocal 200-S, tipAWB/AWB-AC 201.C10/C13:P 202 (12 V) na AVI elektronskoj ploči (vidi „AVIelektronska ploča“)- Strujno napajanje AVI elektronske ploče (P102)- Po potrebi zameniti AVI elektronsku ploču.- IDU COMM na glavnoj elektronskoj ploči spoljnejedinice- Po potrebi zameniti glavnu elektronsku ploču.- Priključak na mrežu, priključni mrežni vod, osiguračspoljne jedinice
Vitocal 100-S/ Vitocal 111-S Pritisak kondenzacijeprevisok (regulacionivisoki pritisak) Kompresor se isključuje Nisu potrebne nikakve mere,automatsko resetovanje kompresora

Kod greške: 16S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S 2x2-S do 2018 Unutrašnja i spoljna jedinica nisukompatibilne jedna sa drugom ilipostoji nedozvoljeno kodiranje spoljnejedinice - Ispitati položaj kodnog prekidača na glavnoj elektronskoj ploči spoljne jedinice.- Ispitati da li je parametar „Učinak stepena kompresora 5030“ ispravno podešen.

Kod greške: 14E

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S 2x2-S do 2018 Jednosmerni napon na invertoru je vantolerancije Izmeriti mrežni napon na stezaljkama za priključak namrežu.- Ako je mrežni napon previsok (vidi kod poruke „15“),prekinuti strujno napajanje i razjasniti uzrok u dogovorusa distributerom struje.- Ako je mrežni napon unutar tolerancije, zamenitiglavnu elektronsku ploču spoljne jedinice.

Kod greške: 12K

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S 2x2-S do 2018 Nema zapreminskog protoka usekundarnom krugu - Ispitati hidrauliku u sekundarnom krugu, npr. da li suotvorene sve slavine za zatvaranje.- Odzračiti sekundarni krug.- Izmeriti napon na priključku 211.2 (na osnovnojelektronskoj ploči unutrašnje jedinice, vidi „Osnovnaelektronska ploča“), mehanički ispitati sekundarnupumpu.

Kod greške: 11T

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S 2x2-S do 2018 Smetnja na invertoru spoljne jedinice - Ispitati da li senzori temperature kruga hlađenja dajuispravne izmerene vrednosti.- Ispitati spojni vod koračnog motora EEV koji vodi kaglavnoj elektronskoj ploči.- Ispitati priključne vodove na kompresoru.Ako toplotna pumpa nakon isključivanja i uključivanjane počne da radi:- Skinuti plastični poklopac na glavi kompresora, izvućiutikač i izmeriti otpor namotaja na priključcimakompresora, po potrebi zameniti kompresor.Ako toplotna pumpa nakon isključivanja i uključivanjapočne da radi:- Ispitati da li su sve zaptivne slavine na spoljnojjedinici potpuno otvorene.- Ispitati da li elektronski ekspanzioni ventil radi i da lise prenosi toplota na isparivač (zadata vrednostrazlike u temperaturi pri ulazu – i izlazu vazduha naisparivaču: 6 do 10 K). - Ispitati stalnim magnetom da li je moguće promenitipoložaj elektronskog ekspanzionog ventila.- Ispitati količinu rashladnog sredstva, po potrebi gadopuniti (vidi uputstvo za montažu i servisiranjetoplotne pumpe).- Ispitati da li vodovi za rashladno sredstvo oštećeni iliprelomljeni.- Ispitati da li je sušač filtera zapušen.- Ispitati da li je u krug hlađenja dospela vlažnost ilistrani gas.

Kod greške: 10T

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S 2x2-S do 2018 Smetnja drajvera za softver regulacijeinvertora Ispitati glavnu elektronsku ploču spoljne jedinice, po potrebizameniti.

Kod greške: 9K

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S 2x2-S do 2018 Nedostaje mostić. Ispitati mostić na utikaču "LPS" na glavnojelektronskoj ploči spoljne jedinice, po potrebiga postaviti.

Kod greške:

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S 2x2-S do 2018 Ostali tipovi (bez presostata)Nedostaje mostić. Ispitati mostić na utikaču P301 "HPS" na glavnojelektronskoj ploči spoljne jedinice, po potrebiga postaviti.

Kod greške: 3S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S 2x2-S do 2018 Kratak spoj/prekid senzora temperature rashladnog tela DC invertora HST Ispitati vrednosti otpora na stezaljkamasenzora (vidi stranu 161) prema karakteristici(vidi „Senzori temperature uspoljnoj jedinici“), po potrebi zameniti senzor.

Kod greške: 4S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S 2x2-S do 2018 Kratak spoj/prekid senzora temperature na ulazu vazduha na isparivaču (OAT) Ispitati vrednosti otpora na stezaljkamasenzora (vidi stranu 161) prema karakteristici(vidi „Senzori temperature uspoljnoj jedinici“), po potrebi zameniti senzor.

Kod greške: 5S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S 2x2-S do 2018 Kratak spoj/prekid senzoratemperature isparivača (OMT) Ispitati vrednosti otpora na stezaljkamasenzora (vidi stranu 161) prema karakteristici(vidi „Senzori temperature uspoljnoj jedinici“), po potrebi zameniti senzor.

Kod greške: C0S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-S/ Vitocal 111-S Resetovanje invertora Kompresor se isključuje Nije potrebna nikakva mera:Kompresor se automatski resetuje.

Kod greške: C1S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-S/ Vitocal 111-S Greška u određivanju struje invertora Kompresor se isključuje Zameniti invertor.

Kod greške: C2S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-S/ Vitocal 111-S Greška u fazama invertora Kompresor se isključuje Ispravno priključite faze invertora.

Kod greške: C3S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-S/ Vitocal 111-S Greška u krugu punjenja invertora Kompresor se isključuje Zameniti invertor.

Kod greške: 1S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S 2x2-S do 2018 Kratak spoj/prekid senzoratemperature na ulazu rashladnog sredstva isparivača OCT Ispitati vrednosti otpora na stezaljkamasenzora (vidi stranu 161) prema karakteristici(vidi „Senzori temperature uspoljnoj jedinici“), po potrebi zameniti senzor.

Kod greške: 2S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S 2x2-S do 2018 Kratak spoj/prekid senzora temperature glave kompresora CTT Ispitati vrednosti otpora na stezaljkamasenzora (vidi stranu 161) prema karakteristici(vidi „Senzori temperature uspoljnoj jedinici“), po potrebi zameniti senzor.

Kod greške: 9FH

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-S/ Vitocal 111-S Pojavilo se više od 3poruke u roku od 1 h Kompresor isključen: javljase poruka „A9 toplotnapumpa“. Kao „A9 Toplinska crpka (Toplotnapumpa)“: Vidi „Pregled poruka“ za regulaciju toplotne pumpe
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Javilo se više od 10 poruka Kompresor je isključen Invertor se automatski resetuje. Akoporuka i dalje ostaje, vratitipodešavanja invertora u „Test releja“.

Kod greške: B3S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-S/ Vitocal 111-S Motor ventilatora jeblokiran Ventilator isključen,kompresor nastavlja da radi. - U slučaju da se motor mehaničkiteško kreće, otkloniti blokadu. Popotrebi zameniti motor.- U slučaju da se motor može lakookretati, informisati „stručnjaka“.
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Motor ventilatora 1 (gore)blokiran Ventilator se isključuje,kompresor nastavlja da radi. - Ukoliko se motor mehanički otežanopokreće, ukloniti blokadu. Po potrebi,zameniti motor.- Ukoliko se motor lako okreće, obavestiti„stručnjaka“.
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Motor ventilatora jeblokiran Ventilator isključen,kompresor nastavlja da radi. - U slučaju da se motor mehaničkiteško kreće, otkloniti blokadu. Popotrebi zameniti motor.- U slučaju da se motor može lakookretati, informisati „stručnjaka“.

Kod greške: 9BH

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-S/ Vitocal 111-S Previsoka temperaturafiltera korekcije faktora snage Kompresor se isključuje - Izmeriti otpor namotaja na kompresoru. Otpor na svim namotajima mora biti sličan (±10 %).Koristiti merni uređaj pogodan za mΩ.- Po potrebi zameniti invertor.
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Temperatura filtera zakorekciju faktorakapaciteta je previsoka Kompresor je isključen - Izmeriti otpor namotaja nakompresoru. Otpor na svimnamotajima mora biti sličan (±10 %).Koristiti merni uređaj pogodan zamΩ.- Po potrebi zameniti invertor.

Kod greške: 9DH

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-S/ Vitocal 111-S Prevelika temperaturnarazlika u upravljanjufazama Kompresor se isključuje - Izmeriti otpor namotaja na kompresoru. Otpor na svim namotajima mora biti sličan (±10 %).Koristiti merni uređaj pogodan za mΩ.- Po potrebi zameniti invertor.
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Temperaturna razlika faznihupravljanja je suviševisoka Kompresor je isključen - Izmeriti otpor namotaja nakompresoru. Otpor na svimnamotajima mora biti sličan (±10 %).Koristiti merni uređaj pogodan zamΩ.- Po potrebi zameniti invertor.

Kod greške: 9ES

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-S/ Vitocal 111-S Napon na invertoru je suvišenizak Kompresor se isključuje Nisu potrebne nikakve mere,automatsko resetovanje kompresora
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S 1 Nedostaje faza zanaponsko napajanje invertora. Kompresor se isključuje Proveriti naponsko napajanje invertora

Kod greške: 99H

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-S/ Vitocal 111-S Razlika u struju filterakorekcije faktora snage jeprevisoka (> 10 A) Kompresor se isključuje Zameniti invertor.
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Razlika u struji pojedinihfaza na kompresoru jeprevisoka Kompresor se isključuje Električni spojni vod invertora — Ispitatikompresor: vidi „Plan priključaka ielektrične instalacije“.! PažnjaUređaji od 400 V: Pogrešnoobrtno polje nanosi štetekompresoru.U slučaju zamene spojnog voda,paziti na to da faze budupravilno priključene.
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Razlika u struji filtera za korekciju faktorakapaciteta je prevelika(> 10 A) Kompresor je isključen Zameniti invertor.

Kod greške: 92H

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-S/ Vitocal 111-S Kompresor ne dostiže zadatuvrednost broja obrtaja. Kompresor se isključuje U slučaju učestalog pojavljivanja: Ispitatikrug hlađenja od strane servisnogtehničara za rashladnu opremu.
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Kompresor ne dostiže zadatuvrednost brojaobrtaja. Kompresor je isključen - Ispitati da li je postavljen pravilankodni utikač: vidi „Sistemskainformacija“.- Ispitati redosled faza kompresora..

Kod greške: 91S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-S/ Vitocal 111-S Smetnja ventilatora narashladnom telu invertora Kompresor se isključuje Proveriti ventilator na rashladnom teluinvertora (pogledati „Šemu veze ielektrične instalacije“), po potrebi očistiti

Kod greške: 90H

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-S/ Vitocal 111-S Smetnja u upravljanjukompresoromr Kompresor se isključuje - Proveriti spojni vod invertora —: popotrebi zameniti spojni vod: Vidi„Šema veze i električne instalacije“.! PažnjaUređaji od 400 V: Pogrešnoobrtno polje nanosi štetekompresoru.U slučaju zamene spojnog voda,paziti na to da faze budupravilno priključene.- Proveriti sklopku. Po potrebi,zameniti invertor.

Kod greške: 88S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-S/ Vitocal 111-S Smetnja na invertoru Kompresor se isključuje Nije potrebna nikakva mera:Kompresor se automatski resetuje.
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Pogon kompresora jeblokiran duže od 5 s. Kompresor se isključuje - Izmeriti otpor namotaja na kompresoru. Otpor na svim namotajima mora biti sličan (±10 %).Koristiti merni uređaj pogodan zamΩ.- Po potrebi zameniti kompresor i/ili invertor
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Pogon kompresora jeblokiran duže od 5 s. Kompresor je isključen - Izmeriti otpor namotaja na kompresoru. Otpor na svim namotajima mora biti sličan (±10 %).Koristiti merni uređaj pogodan zamΩ.- Po potrebi zameniti kompresor i/ili invertor.

Kod greške: 8CH

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-S/ Vitocal 111-S Greška u komunikaciji Kompresor se isključuje - Isključiti strujno napajanje invertora.Zatim ponovo uspostaviti napajanjestrujom.- Ukoliko smetnja i dalje postoji,zameniti invertor.
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Greška u komunikacijiModbus-a Kompresor se isključuje Ukoliko se trajno javlja smetnja: Neka„stručnjak“ proveri kompresor(„5xxx“).
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Greška u komunikacijimodbus-a Kompresor je isključen Modbus spojni vod za invertor — Proveritielektronsku ploču za EEV.

Kod greške: 8DS

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-S/ Vitocal 111-S Kratak spoj/prekid senzoratemperature invertora Kompresor se isključuje Zameniti invertor.

Kod greške: 83H

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-S/ Vitocal 111-S Napon na invertoru je suviše nizak Kompresor se isključuje Nije potrebna nikakva mera:Kompresor se automatski resetuje.
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Mrežni napon je prenizakili je prenizak naponmeđukruga Kompresor se isključuje Izmeriti mrežni napon na stezaljkamaza mrežni priključak: ako je mrežni naponprenizak (–10 %), uzrok razjasnitiu dogovoru sa distributerom struje.
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Mrežni napon prenizak(< 380 V~) ili je naponmeđukruga prenizak Kompresor je isključen Izmeriti mrežni napon na stezaljkamaza mrežni priključak: ako je mrežni naponprenizak (–10 %), uzrok razjasnitiu dogovoru sa distributerom struje.

Kod greške: 86H

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-S/ Vitocal 111-S Potrošnja struje invertora je prevelika Kompresor se isključuje Nije potrebna nikakva mera:Kompresor se automatski resetuje.
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Potrošnja struje invertora(IGBT modul) je stalno visoka Kompresor se isključuje Izmeriti otpor namotaja nakompresoru. Otpor na svimnamotajima mora biti sličan (±10 %).Koristiti merni uređaj pogodan za mΩ.
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Potrošnja struje invertora(IGBT) je permanentnoprevelika Kompresor je isključen Izmeriti otpor namotaja nakompresoru. Otpor na svimnamotajima mora biti sličan (±10 %).Koristiti merni uređaj pogodan za mΩ.

Kod greške: 80H

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-S/ Vitocal 111-S Maks. struja kompresora je prekoračena Kompresor se isključuje Nije potrebna nikakva mera:Kompresor se automatski resetuje.
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Maks. struja kompresoraje prekoračena Izmeriti otpor namotaja nakompresoru. Otpor na svimnamotajima mora biti sličan (±10 %).Koristiti merni uređaj pogodan za mΩ.

Kod greške: 82H

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-S/ Vitocal 111-S Napon na invertoru je suviše visok Kompresor se isključuje Nije potrebna nikakva mera:Kompresor se automatski resetuje.
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Mrežni napon je previsokili je previsok naponmeđukruga Kompresor se isključuje Izmeriti mrežni napon na stezaljkamaza mrežni priključak: ako je mrežni naponprevisok (+10 %), uzrok razjasnitiu dogovoru sa distributerom struje.
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Mrežni napon previsok(> 420 V~) ili je naponmeđukruga previsok Kompresor je isključen Izmeriti mrežni napon na stezaljkamaza mrežni priključak: ako je mrežni naponprevisok (+10 %), uzrok razjasnitiu dogovoru sa distributerom struje.

Kod greške: 56H

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-S/ Vitocal 111-S Zaštita od smrzavanjasekundarnog kruga Samo u režimu hlađenja:Kompresor se isključuje Nije potrebna nikakva mera
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Opasnost od smrzavanjakondenzatora - Kompresor se isključuje- Obrnuti tok kruga hlađenja isključen - Ispitati hidrauliku u sekundarnomkrugu, npr. da li su potpuno otvorenesve slavine za zatvaranje.- Ispitati zapreminski protok usekundarnom krugu.- Proveriti senzor temperaturepolaznog i povratnog vodasekundarnog kruga: Vidi„Elektronska ploča regulatora i senzora“.- Proveriti količinu rashladnog sredstva.Po potrebi, prilagoditi količinurashladnog sredstva.- Proveriti senzore temperature ukrugu hlađenja: Vidi „EEVelektronska ploča [4-3] / [4-4]“.
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Opasnost od mraza nakondenzatoru - Kompresor je isključen- Obrnuta cirk. kruga hlađ.isklj. - Ispitati hidrauliku u sekundarnomkrugu, npr. da li su sve slavine zazatvaranje potpuno otvorene.- Ispitati zapreminski protok usekundarnom krugu.- Ispitati temperaturu polaznog i povratnogvoda u sekundarnom krugu.- Ispitati senzore temperaturepolaznog i povratnog vodasekundarnog kruga.- Proveriti količinu rashladnog sredstva.Po potrebi prilagoditi količinu.- Ispitati senzore temperature u kruguhlađenja.

Kod greške: 61H

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-S/ Vitocal 111-S Ventilator je neispravan Kompresor isključen: javljase poruka „A9 toplotnapumpa“. Kao „A9 Toplinska crpka (Toplotnapumpa)“: Vidi „Pregled poruka“ zaregulaciju toplotne pumpe.

Kod greške: 39H

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-S/ Vitocal 111-S Prekoračena je granicavrućeg gasa Kompresor je isključen Ispitati da li kodni utikač odgovaratoplotnoj pumpi. Za proveru vidi„Informacije o sistemu“.

Kod greške: 3AS

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-S/ Vitocal 111-S Prekidač sigurnosnogvisokog pritiska seaktivirao. Kompresor je isključen Kao „C9 krug hlađenja (SHD)“: vidi„pregled poruka“ za regulaciju toplotnepumpe.
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Prekidač sigurnosnogvisokog pritiska seaktivirao. Kompresor je isključen Kao „C9 krug hlađenja (SHD)“: vidi„pregled poruka“ za regulaciju toplotnepumpe.

Kod greške: 55H

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-S/ Vitocal 111-S Gubitak rashladnog sredstva Kompresor se ne pokreće. - Proveriti količinu punjenja rashladnog sredstva.- Proveriti zaptivenost krug hlađenja.
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Premala količinarashladnog sredstva Kompresor se isključuje Proveriti količinu rashladnog sredstva.Po potrebi, prilagoditi količinurashladnog sredstva.
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B - Premala količinarashladnog sredstva- Elektronski ekspanzioniventil za pregrevanjeusisnog gasa potpunootvoren Kompresor je isključen - Proveriti količinu rashladnog sredstva.Po potrebi prilagoditi količinu.- Ispitati utikač na priključku J11: vidi„Elektronska ploča za EEV [4]“.- Ispitati koračni motor elektronskogekspanzionog ventila.

Kod greške: 30H

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-S/ Vitocal 111-S Radna tačka je duže odmaks. trajanja van granicaprimene kompresora Kompresor se isključuje - Proveriti poziciju radne tačke: Vidi„Radno polje kompresora“ i/ili „stazupogona kompresora“.- Ako se smetnja i dalje postoji, obavestiti„stručnjaka“.

Kod greške: 24H

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-S/ Vitocal 111-S Temperatura isparavanjaje preniska - Pogon hlađenja:Kompresor se isključuje- Grejni pogon:Kompresor nastavlja daradi. Ispitati reverzibilno senzortemperature usisnog gasa:Ispitati vrednost otpora (Pt500A) napriključku X25.15/X25.16 elektronskeploče regulatora i senzora: vidi„Elektronska ploča regulatora i senzora
Vitocal 100-S/ Vitocal 111-S Kao kod poruke „20“ Kompresor se isključuje Nisu potrebne nikakve mere,automatsko resetovanje kompresora

Kod greške: 28H

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-S/ Vitocal 111-S Nije dostignut min. pritisakisparavanja Pritisak isparavanja je suvišenizak (smetnja niskogpritiska) Kompresor se isključuje

Kod greške: 2FH

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-S/ Vitocal 111-S Nije dostignut min. pritisakisparavanja - Ispitati senzor niskog pritiska.- Ispitati količinu rashladnog sredstva.Po potrebi prilagoditi količinu.

Kod greške: 22H

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-S/ Vitocal 111-S Kompresor nije mogao dase pokrene. Kompresor se isključuje Ispitati da li kodni utikač odgovaratoplotnoj pumpi. Za proveru vidi„Informacije o sistemu“.
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Temperatura vrelog gasaprevisoka Kompresor se isključuje - Parametre kompresora („5xxx“)mora da proveri „stručnjak“.- Ispitati da li kodni utikač odgovaratoplotnoj pumpi. Za proveru vidi„Informacije o sistemu“.
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Temperatura vrelog gasaprevisoka Kompresor je isključen - Parametre kompresora („5xxx“)mora da proveri „stručnjak“.- Ispitati da li kodni utikač odgovaratoplotnoj pumpi. Za proveru vidi„Informacije o sistemu“.
Vitocal 300-G, 300-G Pro, 300-W Pro, 3x3-G, Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A09, AWO-AC 301.A09, 350-A Preuzimanje struje kompresora je previsoko Kompresor je isključen - Proveriti parametre („50..“/„51..“).- Proveriti da li kodni utikač odgovara toplotnoj pumpi. Izvršiti proveru u „Informacije sistema“.

Kod greške: 15S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-S/ Vitocal 111-S Kompresor je blokiran Kompresor se isključuje - Proveriti da li je adapterpremošćenja ispravno utaknut.- Spoljnu jedinicu isključiti i ponovo jeuključiti.
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Invertor i kompresor nisukompatibilni Kompresor je isključen Ispitati da li kodni utikač odgovaratoplotnoj pumpi. Za proveru vidi„Informacije o sistemu“.

Kod greške: 20H

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-S/ Vitocal 111-S Pritisak isparavanja je suvišenizak (smetnja niskogpritiska) Kompresor se isključuje Kao „D4 Regul. visoki tlak(Regulacioni visoki pritisak)“: Vidi„Pregled poruka“ za regulaciju toplotne pumpe
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Pritisak kondenzacije previsok (regulacionivisoki pritisak) Kompresor se isključuje Kao „D4 Regul. visoki tlak(Regulacioni visoki pritisak)“: Vidi„Pregled poruka“ za regulaciju toplotnepumpe.
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Pritisak kondenzacije suviševisok (regulacioni visoki pritisak) Kompresor je isključen Kao „D4 regulacija visokogpritiska“: vidi „pregled poruka“ zaregulaciju toplotne pumpe.
Vitocal 300-G, 300-G Pro, 300-W Pro, 3x3-G, Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A09, AWO-AC 301.A09, 350-A Pritisak isparavanja je suvišenizak (smetnja niskogpritiska) Kompresor je isključen Kao „D4 regulacija visokogpritiska“: vidi „pregled poruka“ zaregulaciju toplotne pumpe.

Kod greške: 09S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-S/ Vitocal 111-S „Normalno“ isključivanjekompresora - Pogon hlađenja:Kompresor nastavlja daradi.- Grejni pogon:Kompresor se isključuje Ispitati vrednost otpora (NTC 20 kΩ)na priključku T-SENSOR2 na glavnojelektričnoj ploči: vidi „Glavnaelektronska ploča [7] / [7-1]“.

Kod greške: 10H

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-S/ Vitocal 111-S Adapter premošćenja pogrešnoutaknut Kompresor se isključuje Nije potrebna nikakva mera
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Kompresor se isključio. Nije potrebna nikakva mera
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Kompresor se isključio. Nije potrebna nikakva mera
Vitocal 300-G, 300-G Pro, 300-W Pro, 3x3-G, Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A09, AWO-AC 301.A09, 350-A Konfigurationsfehler Kältekreis: Fehler aufgrund unzulässiger Kombination von Kältekreisparametern. Der Kältekreisregler hat eine schwerwiegende Störung. Kompresor je isključen Nije potrebna nikakva mera

Kod greške: 04S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-S/ Vitocal 111-S Kratak spoj/prekid senzoravisokog pritiska - Pogon hlađenja:Kompresor nastavlja daradi.- Grejni pogon:Kompresor se isključuje Ispitati vrednost otpora (NTC 50 kΩ)na priključku T-SENSOR2 na glavnojelektričnoj ploči: vidi „Glavnaelektronska ploča [7] / [7-1]“.
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Kratak spoj/prekid na senzorutemperature vreloggasa Kompresor se isključuje Ispitati vrednost otpora (NTC 10 kΩ)na priključku J13 (T6) elektronskeploče za EEV: vidi „Elektronska pločaza EEV [4-3]/ [4-4]“.
Vitocal 300-G, 300-G Pro, 300-W Pro, 3x3-G, Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A09, AWO-AC 301.A09, 350-A Kratak spoj/Prekid senzora - Kompresor ostaje u radu.- Energetski bilans se ne proračunava korektno (pogledati deo „Dijagnoza energetski bilans“). Proveriti vrednost otpora (Pt500A) na priključku senzora na EEV-ploču: videti „EEV-ploča [1]“. Po potrebi zameniti senzor.

Kod greške: 05S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-S/ Vitocal 111-S Kratak spoj/prekid na senzoruotapanja (Defrosting) - Kompresor se isključuje- Energetski bilans se neizračunava pravilno: Vidipoglavlje „Dijagnozaregulatora krugahlađenja“. - Ispitati priključak H_PRESS naglavnoj elektronskoj ploči: vidi„Glavna elektronska ploča [7] /[7-1]“. Uzeti u obzir rashladna sredstva.- Proveriti snagu i glavnu elektronskuploču.
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Kratak spoj/prekid senzoravisokog pritiska (senzorpritiska tečnog gasa) Kompresor se isključuje Ispitati struju na priključku J10 (P2)elektronske ploče za EEV: vidi„Elektronska ploča za EEV [4-3] /[4-4]“. Uzeti u obzir rashladno sredstvoR410A.
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Kratak spoj/Prekid senzoratemperature tečnog gasa(iza sakupljačarashladnog sredstva) Kompresor je isključen Ispitati struju na priključku J10 (P2)elektronske ploče za EEV: vidi„Elektronska ploča za EEV [4]“. Uzetiu obzir rashladno sredstvo R410A.
Vitocal 300-G, 300-G Pro, 300-W Pro, 3x3-G, Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A09, AWO-AC 301.A09, 350-A Kratak spoj/Prekid senzora Proveriti struju na priključku senzora na EEV ploči: videti „EEV-ploča [1]“. Proveriti rashladno sredstvo. Po potrebi zameniti senzor.

Kod greške: 03S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-S/ Vitocal 111-S Kratak spoj/prekid na senzorutemperature vreloggasa kompresora (Discharged) - Kompresor se isključuje- Energetski bilans se neizračunava pravilno: Vidipoglavlje „Dijagnozaregulatora kruga hlađenja“. Ispitati vrednost otpora (NTC 20 kΩ)na priključku T-SENSOR3 na glavnojelektričnoj ploči: vidi „Glavnaelektronska ploča [7] / [7-1]“.
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Kratak spoj/prekid na senzorutemperature usisnoggasa Kompresor se isključuje Ispitati vrednost otpora (NTC 10 kΩ)na priključku J13 (T4) elektronskeploče za EEV: vidi „Elektronska pločaza EEV [4-3]/ [4-4]“.
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Kratak spoj/Prekid senzoravisokog pritiska Kompresor je isključen Ispitati vrednost otpora (NTC 10 kΩ)na priključku J21 (T7) elektronskeploče za EEV: vidi „Elektronska pločaza EEV [4]“.
Vitocal 300-G, 300-G Pro, 300-W Pro, 3x3-G, Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A09, AWO-AC 301.A09, 350-A Kratak spoj/Prekid senzora - Kompresor je isključen- Energetski bilans se ne proračunava korektno (pogledati deo „Dijagnoza energetski bilans“). Proveriti vrednost otpora (Pt500A) na priključku senzora na EEV-ploču: videti „EEV-ploča [1]“. Po potrebi zameniti senzor.

Kod greške: B5S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Motor ventilatora 2 (dole)blokiran Ventilator se isključuje,kompresor nastavlja da radi. - Ukoliko se motor mehanički otežanopokreće, ukloniti blokadu. Po potrebi,zameniti motor.- Ukoliko se motor lako okreće, obavestiti„stručnjaka“.

Kod greške: D6 AA

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Temperatura vrelih gasova se prikazuje sa tri crtice na ekranu. Ovo se dešava i kada je instalacija isključena od strane ED , obzirom da kontroler rashladnog kruga više nije pod naponom. Kratak spoj/prekid senzoratemperature ulaznogvazduha isparivača (Outdoor)

Kod greške: 01S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-S/ Vitocal 111-S Kratak spoj/prekid na senzorutemperature usisnoggasa (Suction) Kompresor se isključuje Ispitati vrednost otpora (NTC 15 kΩ)na priključku T-SENSOR2 na glavnojelektričnoj ploči: vidi „Glavnaelektronska ploča [7] / [7-1]“.
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Kratki spoj/prekid senzora temperature polaznog voda primarnog kruga (ulaz vazduha na toplotnojpumpi) Kompresor je isključen Ispitati vrednost otpora (NTC 10 kΩ)na priključku J13 (T5) elektronskeploče za EEV: vidi „Elektronska pločaza EEV [4-3]/ [4-4]“.

Kod greške: AEH

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Napon filtera korekcijefaktora snage previsok Kompresor se isključuje Zameniti invertor.

Kod greške: ADH

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Struja, filter korekcijefaktora snage previsok(odrediti preko softvera) Kompresor se isključuje Zameniti invertor.

Kod greške: ACH

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Struja, filter korekcije faktora snage previsok(odrediti preko senzora) Kompresor se isključuje Zameniti invertor.

Kod greške: ABH

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Struja, faza L3kompresora previsoka Kompresor se isključuje - Izmeriti otpor namotaja nakompresoru. Otpor na svimnamotajima mora biti sličan (±10 %).Koristiti merni uređaj pogodan za mΩ.- Po potrebi zameniti kompresor i/iliinvertor.

Kod greške: AAH

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Struja, faza L2kompresora previsoka Kompresor se isključuje - Izmeriti otpor namotaja nakompresoru. Otpor na svimnamotajima mora biti sličan (±10 %).Koristiti merni uređaj pogodan za mΩ.- Po potrebi zameniti kompresor i/iliinvertor.

Kod greške: A9H

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Struja, faza L1 kompresora previsoka Kompresor se isključuje - Izmeriti otpor namotaja nakompresoru. Otpor na svimnamotajima mora biti sličan (±10 %).Koristiti merni uređaj pogodan za mΩ.- Po potrebi zameniti kompresor i/iliinvertor.

Kod greške: A8H

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Pogon isparivačapregrejan Kompresor se isključuje - Izmeriti otpor namotaja nakompresoru. Otpor na svimnamotajima mora biti sličan (±10 %).Koristiti merni uređaj pogodan za mΩ.- Po potrebi zameniti kompresor i/iliinvertor.

Kod greške: A5S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Senzor temperature, filterkorekcije faktora snageneispravanPFC senzor u inverteru Kompresor se isključuje Zameniti invertor.

Kod greške: A4S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Senzor temperature invertora(IGBT modul) neispravan Kompresor se isključuje Zameniti invertor.

Kod greške: A1S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Senzor struje faze L2 naponanapajanjakompresora neispravan Kompresor se isključuje Zameniti invertor.

Kod greške: A2S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Senzor struje faze L3 naponanapajanjakompresora neispravan Kompresor se isključuje Zameniti invertor.

Kod greške: A3S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Senzor struje, filterkorekcije faktora snageneisprava Kompresor se isključuje Zameniti invertor.

Kod greške: A0S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Senzor struje faze L1 napona napajanjakompresora neispravan Kompresor se isključuje Zameniti invertor.

Kod greške: 89S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S - Neispravan procesor ilimemorija invertora- Smetnja na AD pretvaraču- Merni pretvarač neispravan Kompresor se isključuje Zameniti invertor.
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B - Smetnja AD konvertora- Merni konvertor je u kvaru Kompresor je isključen Zameniti invertor.

Kod greške: 84H

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Temperatura invertora(IGBT modul) je suviševisoka. Kompresor se isključuje Proveriti da li je zaprljano rashladnotelo invertora. Po potrebi, zameniti invertor.
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Temperatura invertora(IGBT) je suviše visoka Kompresor je isključen Ispitati ventilator na rashladnom teluinvertora. Po potrebi zameniti invertor.

Kod greške: 81H

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Obrtni momenat pogona kompresora je previsok Kompresor se isključuje Izmeriti otpor namotaja nakompresoru. Otpor na svimnamotajima mora biti sličan (±10 %).Koristiti merni uređaj pogodan za mΩ.
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Obrtni moment pogonakompresora je previsok Kompresor je isključen Izmeriti otpor namotaja nakompresoru. Otpor na svimnamotajima mora biti sličan (±10 %).Koristiti merni uređaj pogodan za mΩ.

Kod greške: 6F

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Broj obrtaja kompresoratokom 90 s ispod min.broja obrtaja Kompresor se isključuje Proveriti verziju softvera regulatorakruga hlađenja: Vidi poglavlje„Informacije o sistemu“.

Kod greške: 6E

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Otapanje:Temperatura polaznog voda sekundarnog kruga je preniska. Kompresor se ne pokreće. - Kao „AA Prekid otapanja“: Vidi„Pregled poruka“ za regulacijutoplotne pumpe.- Dovoditi više toplote iz sekundarnogkruga, npr. preko dodatnommeđubojlera vode za grejanje upovratnom vodu.

Kod greške: 6D

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Hlađenje prostorija:Temperatura polaznog vodasekundarnog kruga je preniska Kompresor se ne pokreće. Proveriti podešavanja parametarahlađenja („71xx“), npr. „Min. temp.polaznog voda hlađenje 7103“.

Kod greške: 6C

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Temperatura polaznog vodasekundarnog krugaprevisoka Kompresor se ne pokreće. Po potrebi, proveriti zadate vrednostitemperature svih izvora toploteinstalacije grejanja. Po potrebi,prilagoditi zadate vrednosti. Napomena: 6C znači da je temperatura povratnog voda previsoka za start kompresora. 1A dolazi kao posledica navedenog. Ili je zadata temperatura PTV ili kriva grejanja visoko postavljena. .Preventivna provera: Proveriti funkcionalnost preklopnog ventila, čvrsto drži / teško prohodan

Kod greške: 6B

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Ulazna temperatura vazduhasuviše visoka Kompresor se ne pokreće.

Kod greške: 6A

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Ulazna temperatura vazduhasuviše niska Kompresor se ne pokreće. Nije potrebna nikakva mera

Kod greške: 69S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Greška u proračunu zakrug hlađenja Kompresor se isključuje Preduzimanje mera nije potrebno:Kompresor ponovo radi.

Kod greške: 5FS

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Greška u komunikaciji zasledeće senzoretemperature:- Reverzibilni senzortemperature usisnog gasa- Temperatura polaznogvoda sekundarnogkruga (ispred protočnoggrejača vode zagrejanje)- Senzor temperature tečnoggasa Kompresor se isključuje Kao „EF Modbus sudionik“: Vidi„Pregled poruka“ za regulaciju toplotnepumpe.

Kod greške: 5DH

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Pregrevanje vrelog gasapremalo Kompresor se isključuje Ispitati senzor temperature vrućeg gasa:vidi kod poruke „04“. Napomena: 5D znači da je kompresor potopljen. Zajedno sa porukama 3E (povređena granica primene) i 49 (MOP-režim) to može da znači da postoji problem sa kompresorom. Ako se to jednom desi, nije problem. Ako se često dešava, neophodna je zamena kompresora.
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Pregrevanje vrućeg gasaje suviše malo Kompresor je isključen Ispitati senzor temperature vrućeg gasa:vidi kod poruke „0E“.

Kod greške: 59S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Elektronski ekspanzioniventil neispravan Kompresor se isključuje - Proveriti utikač na priključku J7: Vidi„EEV elektronska ploča [4-3] / [4-4]“.- Proveriti koračni motor elektronskogekspanzionog ventila.

Kod greške: 4B

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Koračni motor je oštećen

Kod greške: 4C

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Pregrevanje usisnog gasaje previsoko. Kompresor se isključuje - Ispitati da li je kodni utikač pravilnopostavljen. Za proveru vidi„Informacije o sistemu“.- U slučaju učestalog pojavljivanja:Ispitati krug hlađenja od strane servisnogtehničara za rashladnuopremu.
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Pregrevanje usisnog gasaje previsoko Kompresor je isključen - Ispitati da li je kodni utikač pravilnopostavljen. Za proveru vidi„Informacije o sistemu“.- Ukoliko se više puta ponavlja: ispitatikrug hlađenja od strane servisnogtehničara za rashladnu opremu.
Vitocal 300-G, 300-G Pro, 300-W Pro, 3x3-G, Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A09, AWO-AC 301.A09, 350-A Kratak spoj/Prekid senzoratemperature usisnoggasa Kompresor je isključen - Ispitati da li je kodni utikač pravilnopostavljen. Za proveru vidi„Informacije o sistemu“.- Ukoliko se više puta ponavlja: ispitatikrug hlađenja od strane servisnogtehničara za rashladnu opremu.

Kod greške: 4A

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Temperatura isparavanja je preniska ODU 1 (6 kW)U ovom slučaju je pad pritiska u tečnom vodu previsok, tako da pri nižim spoljašnjim temperaturama pri startu toplotne pumpe temperatura isparavanja pada ispod -28°C, i dolazi do poruke 4A. ODU 2 (8 kW)Još nisu primećene greške kod ovog tipa.ODU 3 i ODU 4 (10, 13, 16 kW) Problem kod ovih uređaja je držeća ravna zaptivka kompresora (koja pri niskim spoljašnjim temperaturama prejako držit) i prekasno se otvara. Kompresor u početku ne pravi nikakav pritisak (ravna zaptivka na kompresoru se ne otvara), broj obrtaja kompresora se podiže na 75% (ventil se otvara). Rashladno sredstvo počinje naglo da struji. Raste pritisak kondenzacije, pregrevanje pada na 0 K, EEV se brzo zatvara, Temperatura isparavanja pada ispod - 28°C, i dolazi do poruke 4A.   Proveriti da li je u pitanju neki od navedenih uzroka.Po potrebi otkloniti uzrok problema:1. Ažurirati program regulatora kruga hlađenja na stanje 309C ili više.2. Zameniti kompresor3. Parametar 5016 (min. ulazna temperatura primar) podesiti na -200.4. Oprati isparivač5. Ugraditi rashladne vodove u skladu sa instrukcijama iz dokumentacije6. Proveriti količinu rashladnog sredstva7. Napuniti uređaj sa novim rashladnim sredstvom, ugraditi filter/sušač8. Ekspanzioni ventil zameniti9. 4-kraki ventil zamenitiPogledati TIPP !!

Kod greške: 48

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Pregrevanje usisnog gasaje prenisko. Kompresor se isključuje - Ispitati da li je kodni utikač pravilnopostavljen. Za proveru vidi„Informacije o sistemu“.- U slučaju učestalog pojavljivanja:Ispitati krug hlađenja od strane servisnogtehničara za rashladnuopremu.
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Pregrevanje usisnog gasaje prenisko Kompresor je isključen - Ispitati da li je kodni utikač pravilnopostavljen. Za proveru vidi„Informacije o sistemu“.- Ukoliko se više puta ponavlja: ispitatikrug hlađenja od strane servisnogtehničara za rashladnu opremu.
Vitocal 300-G, 300-G Pro, 300-W Pro, 3x3-G, Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A09, AWO-AC 301.A09, 350-A Dostignut je maks. radnipritisak isparivača (MOP),prebacivanje sa regulacijepregrevanja na regulacijupritiska usisnog gasa. Kompresor je isključen - Ispitati da li je kodni utikač pravilnopostavljen. Za proveru vidi„Informacije o sistemu“.- Ukoliko se više puta ponavlja: ispitatikrug hlađenja od strane servisnogtehničara za rashladnu opremu.

Kod greške: 15E

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S 2x2-S do 2018 Mrežni napon izvan polja naponaPolja napona:- Uređaji od 230 V: ≈ 198 do 264 V~- Uređaji od 400 V: ≈ 323 do 440 V~ Izmeriti mrežni napon na stezaljkama za priključak namrežu.- Ako je mrežni napon prenizak, uzrok razjasniti u dogovorusa distributerom struje.- Ako je mrežni napon previsok, zameniti glavnuelektronsku ploču spoljne jedinice.

Kod greške: 8K

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S 2x2-S do 2018 Prekidač visokog pritiska (pHI) se aktivirao. Ispitati krug hlađenja. Osigurati minimalni zapreminski protok.

Kod greške: 97H

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 100-S/ Vitocal 111-S Prevelika razlika u naponuizmeđu pojedinačnih faza(> 50 %) Kompresor se isključuje - Proveriti priključni vod kompresora.Po potrebi, zameniti priključni vod.! PažnjaUređaji od 400 V: Pogrešnoobrtno polje nanosi štetekompresoru.U slučaju zamene priključnogvoda, paziti na to da faze budupravilno priključene.- Po potrebi zameniti invertor.
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Razlika u naponu pojedinačnih faza jeprevelika (> 50 %) Kompresor je isključen Zameniti invertor.

Kod greške: 47S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Kratak spoj/prekid na senzorutemperature usisnoggasa, reverzibilno Kompresor se isključuje Ispitati vrednost otpora (Pt500A) napriključku X25.15/X25.16 elektronskeploče regulatora i senzora: vidi„Elektronska ploča regulatora i senzora“.

Kod greške: 46S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Kratak spoj/prekid na senzorutemperature tečnoggasa Kompresor se isključuje - Vitocal 200-A/222-A:Proveriti vrednost otpora(NTC 10 kΩ) na priključku J21 (T3)EEV elektronske ploče: Vidi „EEVelektronska ploča [4-3] / [4-4]“.- Vitocal 200-S/222-S:Ispitati vrednost otpora (Pt500A) napriključku F25 (X25.17/X25.18)elektronske ploče regulatora i senzora:vidi „Elektronska ploča regulatora i senzora"

Kod greške: 44S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Kratak spoj/prekid senzoratemperature polaznogvoda sekundarnog kruga(pre protočnog grejača vodeza grejanje) Kompresor se isključuje - Vitocal 200-A/222-A:Proveriti vrednost otpora(NTC 10 kΩ) na priključku J21 (T1)EEV elektronske ploče: Vidi „EEVelektronska ploča [4-3] / [4-4]“.- Vitocal 200-S/222-S:Proveriti vrednost otpora (Pt500A)na priključku X25.3/X25.4elektronske ploče regulatora i senzora:Vidi „Elektronska pločaregulatora i senzora“.

Kod greške: 43S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Kratak spoj/prekid senzoratemperature regulatorakruga hlađenja Kompresor se isključuje Ispitati vrednost otpora (NTC 10 kΩ)na priključku J21 (T2) elektronskeploče za EEV: vidi „Elektronska pločaza EEV [4-3]/ [4-4]“.

Kod greške: 40S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Kratak spoj/prekid senzoratemperature ulaznog vazduha Kompresor se isključuje Ispitati vrednost otpora (NTC 10 kΩ)na priključku J13 (T5) elektronskeploče za EEV: vidi „Elektronska pločaza EEV [4-3]/ [4-4]“.

Kod greške: 3A

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Prekidač sigurnosnogvisokog pritiska seaktivirao.

Kod greške: 3BH

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Maksimalna temperatura vrelih gasova kompresora je prekoračena

Kod greške: 3D

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Presostat niskog pritiska

Kod greške: 3E

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Pređene granice primene Granice primene kompresora su povređene. Radna tačka se određuje pomoću oba pritiska.

Kod greške: 38S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Sigurnosni presostat visokog pritiska se aktivirao Kompresor se isključuje Kao „C9 krug hlađenja (SHD)“: vidi „pregled poruka“ zaregulaciju toplotne pumpe.

Kod greške: 35H

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Minimalni ritisak usisavanja bez odlaganja
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Min. pritisak usisnog gasanije dostignut Kompresor je isključen Proveriti količinu rashladnog sredstva.Po potrebi doliti rashladno sredstvo.Dalje mere kao „D3 regulacijaniskog pritiska“: vidi „Pregledporuka“ za regulaciju toplotne pumpe.
Vitocal 300-G, 300-G Pro, 300-W Pro, 3x3-G, Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A09, AWO-AC 301.A09, 350-A Pregrevanje usisnog gasaje prenisko Kompresor je isključen Proveriti količinu rashladnog sredstva. Po potrebi dopuniti rashladno sredstvo. Dalje mere kao kod „D3 niski pritisak“: Vidi „pregled poruka“ zaregulaciju toplotne pumpe.

Kod greške: 33H

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Zagrevanje prostorije/zagrevanje potrošne vode: Temperatura polaznog voda sekundarnog kruga jepreniska. Kompresor ostaje u pogonu,ali se ne pokreće ponovo. - Ispitati hidrauliku u sekundarnomkrugu, npr. da li su potpuno otvorenesve slavine za zatvaranje.- Ispitati zapreminski protok usekundarnom krugu.- Proveriti temperaturu polaznog i povratnogvoda sekundarnog kruga.- Proveriti senzor temperaturepolaznog i povratnog vodasekundarnog kruga.- Proveriti količinu rashladnog sredstva.Po potrebi, prilagoditi količinurashladnog sredstva.- Proveriti senzore temperature ukrugu hlađenja.
Vitocal 300-G, 300-G Pro, 300-W Pro, 3x3-G, Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A09, AWO-AC 301.A09, 350-A Minimalna temperatura isparavanja je podkoračena Kompresor se ne uključuje Podići povratnu temperaturu u sekundarnom krugu, npr. pomoću dodatnog generatora toplote.

Kod greške: 29H

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Makismalna temperatura kondenzacije
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Temperatura kondenzacijeprevisoka Kompresor je isključen Kao „D4 regulacija visokogpritiska“: vidi „pregled poruka“ zaregulaciju toplotne pumpe.

Kod greške: 2E

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Minimalni visoki pritisak

Kod greške: 24S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Kompresor nije mogao dase pokrene:Poruka „88“ se pojavila 3puta zaredom. Kompresor se isključuje - Proveriti pogon kompresora.- Proveriti invertor.

Kod greške: 26H

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Prekoračeno je maks.trajanje otapanja Otapanje se prekidaprevremeno. - Ispitati podešavanje „Temperaturaisparivača za završetak otapanja5010“. Po potrebi podesiti stanjeprilikom isporuke.- Proveriti funkciju 4-krakogpreklopnog ventila: Vidi „Testaktuatora“.
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Prekoračeno je maks.vreme za odleđivanje Odleđivanje se prekidaprevremeno. - Ispitati „Temperaturu isparivača zazavršetak odleđivanja 5010“. Popotrebi uspostaviti stanje prilikomisporuke.- Ispitati funkciju 4-krakog preklopnogventila: vidi „Test aktuatora“.

Kod greške: 1FH

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Konfiguracijska greška Poruka se javlja, kada DIP-prekidači nisu adekvatno podešeni. Napomena:Postoe instalacije gde se ova poruka javlja nakon blokade od strane ED, i to je u vezi sa verzijom programa kontrolera. Nisu potrebne nikakve dodatne mere, ne dolazi do ispada greške. Ne šalju se poruke 05 i 07. Rešeno od > SW 3477

Kod greške: 1AH

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Kompresor ne startuje

Kod greške: 1EF

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Oštećen regulacioni hardver

Kod greške: 1ES

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S EEV elektronska ploča neispravna Kompresor se isključuje Zameniti EEV elektronsku ploču.

Kod greške: 18S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Smetnja na kompresoru(opšta poruka) U zavisnosti od ostalihporuka Obratiti pažnju na poruke u vezi sakompresorom i invertorom (počevši odkoda poruke „80“).
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Smetnja kompresora (opštaporuka) U zavisnosti od ostalihporuka Obratiti pažnju na dalje poruke o invertoru(od koda poruke „80“).

Kod greške: 13S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Greška u komunikaciji Kompresor se isključuje Proveriti električni spoj izmeđuregulatora kruga hlađenja i invertora.
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Greška u komunikaciji Kompresor je isključen Ispitati električne veze izmeđuregulatora kruga hlađenja i invertora.

Kod greške: 0ES

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Kratak spoj/prekid na senzortemperature usisnoggasa (iza isparivača) Kompresor se isključuje Ispitati vrednost otpora (NTC 10 kΩ)na priključku J13 (T7) elektronskeploče za EEV: vidi „Elektronska pločaza EEV [4-3]/ [4-4]“.
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Kratak spoj/prekid senzoratemperature tečnog gasa(iza kondenzatora) Kompresor je isključen Ispitati 3-polni utikač na kompresoru(žice bela, crvena, crna). Po potrebizameniti senzor temperature vrućihgasova.
Vitocal 300-G, 300-G Pro, 300-W Pro, 3x3-G, Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A09, AWO-AC 301.A09, 350-A „Normalno“ isključenje kompresora Kompresor je isključen Proveriti vrednost otpora (Pt500A) na priključku senzora na EEV-ploču: videti „EEV-ploča [1]“. Po potrebi zameniti senzor.

Kod greške: 0AS

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 200-S / 200-A, Vitocal 222-S Kratak spoj/prekid senzoraniskog pritiska (senzorpritiska usisnog gasa) Kompresor se isključuje Ispitati struju na priključku J10 (P1)elektronske ploče za EEV: vidi„Elektronska ploča za EEV [4-3] /[4-4]“. Uzeti u obzir rashladno sredstvoR410A.
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Kratak spoj/Prekidotpornika za kodiranje Kompresor je isključen Ispitati struju na priključku J10 (P1)elektronske ploče za EEV: vidi„Elektronska ploča za EEV [4]“. Uzetiu obzir rashladno sredstvo R410A.
Vitocal 300-G, 300-G Pro, 300-W Pro, 3x3-G, Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A09, AWO-AC 301.A09, 350-A Kratak spoj/prekid senzoravrelih gasova - Kompresor je isključen- Energetski bilans se ne proračunava korektno (pogledati deo „Dijagnoza energetski bilans“). Proveriti struju na priključku senzora na EEV ploči: videti „EEV-ploča [1]“. Proveriti rashladno sredstvo. Po potrebi zameniti senzor.

Kod greške: B4S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Napon snabdevanjaventilatora je suviše nizak Ventilator isključen,kompresor nastavlja da radi. - Ispitati električni priključakventilatora u električnoj zoni toplotnepumpe.- Po potrebi zameniti motorventilatora.- Ako smetnja i dalje postoji, obavestiti„stručnjaka“.

Kod greške: B2S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Nadzor broja obrtajaventilatora je u kvaru Ventilator isključen,kompresor nastavlja da radi. - Ispitati električni priključakventilatora u električnoj zoni toplotnepumpe.- Po potrebi zameniti motorventilatora.- Ako smetnja i dalje postoji, obavestiti„stručnjaka“.

Kod greške: B1S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Motor ventilatora jepregrejan Ventilator isključen,kompresor nastavlja da radi. - U slučaju da se motor mehaničkiteško kreće, zameniti ga.- U slučaju da se motor može lakookretati, informisati „stručnjaka“.

Kod greške: B0S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Smetnja u komunikacijiventilatora Ventilator isključen,kompresor nastavlja da radi. - Ispitati utikač na priključku J19: vidi „Elektronska ploča za EEV [4]“.- Po potrebi ispitati priključne stezaljkeu električnoj zoni toplotne pumpe.

Kod greške: 9CH

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Spoljna temperatura suviše niska Kompresor je isključen Nije potrebna nikakva mera

Kod greške: 9AH

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Napon snabdevanjaregulacije invertora je izvanopsega napona Kompresor je isključen Zameniti invertor.

Kod greške: 98H

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Razlika u struji pojedinačnih faza jeprevelika (> 5 A) Kompresor je isključen Zameniti invertor.

Kod greške: 95H

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Struja pražnjenja na IGBTje previsokah Kompresor je isključen Zameniti invertor.

Kod greške: 96H

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Prednji relej za punjenje jeotvoren Kompresor je isključen Zameniti invertor.

Kod greške: 8FS

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Invertor je isključen Kompresor je isključen

Kod greške: 87H

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Temperatura nanamotajima pogonakompresora je previsoka(> 90 °C) Kompresor je isključen - Nije potrebna nikakva mera- U slučaju učestalog pojavljivanja:obavestiti „stručnjaka“.

Kod greške: 85H

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Temperatura invertora(IGBT) je suviše niska Kompresor je isključen Zameniti invertor.

Kod greške: 65S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Senzor napunjenostisabirnika rashladnog sredstvaje u kvaru Kompresor nastavlja da radi. Ispitati utikač na priključku J25/J26: vidi„Elektronska ploča za EEV [4]“. Popotrebi zameniti senzor.

Kod greške: 5B

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Napunjenost u sabirnikurashladnog sredstva jepremala Kompresor nastavlja da radi. Redukovati zadatu vrednosttemperature polaznog voda, npr.prilagođavanjem linija parametra zagrejanje.

Kod greške: 5AS

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Elektronski ekspanzioniventil za regulacijunapunjenosti u sabirnikurashladnog sredstva je ukvaru Kompresor je isključen - Ispitati utikač na priključku J7: vidi„Elektronska ploča za EEV [4]“.- Ispitati koračni motor elektronskogekspanzionog ventila.

Kod greške: 57H

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Elektronski ekspanzioniventil za regulacijunapunjenosti u sabirnikurashladnog sredstva jepotpuno otvoren Kompresor je isključen - Ispitati utikač na priključku J7: vidi„Elektronska ploča za EEV [4]“.- Ispitati koračni motor elektronskogekspanzionog ventila.

Kod greške: 2BH

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Maks. pritisak usisnog gasaje prekoračen Kompresor je isključen - Proveriti količinu rashladnog sredstva.Po potrebi prilagoditi količinu.- Ako smetnja i dalje postoji, obavestiti„stručnjaka“.

Kod greške: 2CH

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Min. razlika pritiskaizmeđu strane visokog iniskog pritiska nije dostignuta. Kompresor je isključen - Ispitati senzor visokog i niskogpritiska: vidi kodove poruka „05“ i„0A“.Ako su senzori pritiska u redu i ako sesmetnja i dalje pojavljuje:- Ispitati električne priključke na invertoru.- Ispitati da li kompresor pouključivanju radi sa konstantnimbrojem obrtaja: vidi „Regulator krugahlađenja [4]“. Po potrebi zamenitikompresor.
Vitocal 300-G, 300-G Pro, 300-W Pro, 3x3-G, Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A09, AWO-AC 301.A09, 350-A Nije dostignut minimalni potrebni visoki pritisak Kompresor je isključen - Proveriti senzor visokog i niskog pritiska. Po potrebi zameniti: videti kodove poruka „05“ i „0A“.U slučaju da su senzori pritiska u redu i da je greška i dalje prisutna:- Proveriti električne priključke na kompresoru, po potrebi zameniti kompresor.

Kod greške: 2EH

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Nije dostignut min. neophodanvisoki pritisak Kompresor je isključen - Ispitati senzor visokog pritiska: vidikod poruke „05“.- Proveriti količinu rashladnog sredstva.Po potrebi prilagoditi količinu.
Vitocal 300-G, 300-G Pro, 300-W Pro, 3x3-G, Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A09, AWO-AC 301.A09, 350-A Temperaturska razlika između isparivača i kondenzatora je previsoka Kompresor se isključuje nakon 30 min - Proveriti senzor visokog pritiska. Po potrebi ga zameniti: videti kodove poruka „05“.- Proveriti količinu rashladnog sredstva. Po potrebi dopuniti rashladno sredstvo.

Kod greške: 27H

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Odnos kompresijeprevisok Kompresor je isključen - Ispitati senzor visokog i niskogpritiska: vidi kodove poruka „05“ i„0A“.Ako su senzori pritiska u redu i ako sesmetnja i dalje pojavljuje:- Ispitati položaj radne tačke: vidi„Polje rada kompresora“ i/ili „Stazarada kompresora“.- Po potrebi podesiti nižu zadatu vrednosttemperature bojlera.

Kod greške: 1E

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Elektronska ploča za EEVima kvar Kompresor je isključen Zameniti elektronsku ploču za EEV.

Kod greške: 0FS

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Kompresor se isključio. Kompresor je isključen Ispitati vrednost otpora (NTC 10 kΩ)na priključku J13 (T5) elektronskeploče za EEV: vidi „Elektronska pločaza EEV [4]“.

Kod greške: 0DS

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Kratak spoj/Prekid senzoratemperature vrućeg gasa Kompresor je isključen - Ispitati otpor priključka J10 (P3) EEVelektronske ploče.- Eventualno kontaktirati tehničkuslužbu Viessmann Werke.

Kod greške: 06S

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B Kratak spoj/Prekid senzoraniskog pritiska (senzorpritiska usisnog gasa) Kompresor je isključen Ispitati vrednost otpora (NTC 10 kΩ)na priključku J13 (T5) elektronskeploče za EEV: vidi „Elektronska pločaza EEV [4]“.
Vitocal 300-G, 300-G Pro, 300-W Pro, 3x3-G, Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A09, AWO-AC 301.A09, 350-A Kratak spoj/prekid senzoraniskog pritiska Proveriti vrednost otpora (Pt500A) na priključku senzora na EEV-ploču: videti „EEV-ploča [1]“. Po potrebi zameniti senzor.

Kod greške: 4BS

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 300-G, 300-G Pro, 300-W Pro, 3x3-G, Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A09, AWO-AC 301.A09, 350-A Pregrevanje usisnog gasa je previsoko Kompresor je isključen - Priključni vod EEV proveriti po potrebi zameniti.- EEV zameniti

Kod greške: 34H

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 300-G, 300-G Pro, 300-W Pro, 3x3-G, Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A09, AWO-AC 301.A09, 350-A Minimalni pritisak usisavanja je podkoračen Otapanje ili hlađenje prostorija se prekida. - Proveriti količinu rashladnog sredstva. Po potrebi dopuniti rashladno sredstvo. - Predvideti akumulator vode za grejanje u povratnom vodu sekundarnog kruga (u rednoj vezi sa toplotnom pumpom).

Kod greške: 32H

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 300-G, 300-G Pro, 300-W Pro, 3x3-G, Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A09, AWO-AC 301.A09, 350-A Minimalna temperatura povratnog voda sekundarnog kruga je podkoračena Kompresor je isključen Podići zadatu vrednost temperature u sekundarnom vodu, npr. „Normalna sobna temperatura 2000“.

Kod greške: 31H

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 300-G, 300-G Pro, 300-W Pro, 3x3-G, Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A09, AWO-AC 301.A09, 350-A Temperaturska razlika između isparivača i kondenzatora je preniska Kompresor je isključen Zadati nižu temperaturu u sekundarnom krugu, npr. „Zadata temperatura tople sanitare vode 6000“ ili„Normalna sobna temperatura 2000“.

Kod greške: 2AH

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 300-G, 300-G Pro, 300-W Pro, 3x3-G, Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A09, AWO-AC 301.A09, 350-A Minimalna razlika pritisaka između visokopritisne i niskopritisne strane nije ostvarena. Kompresor je isključen Izmeriti otpor namotaja nakompresoru. Otpor na svimnamotajima mora biti sličan (±10 %).Koristiti merni uređaj pogodan za mΩ.

Kod greške: 1F

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitocal 300-G, 300-G Pro, 300-W Pro, 3x3-G, Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A09, AWO-AC 301.A09, 350-A Pritisak kondenzacije suviševisok (regulacionivisoki pritisak) Kompresor je isključen - Proveriti parametre („50..“/„51..“).- Proveriti da li kodni utikač odgovara toplotnoj pumpi. Izvršiti proveru u „Informacije sistema“.

Kod greške: b8

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitopend 100 (WH1D, A1JA) Gorionik blokiran Prekid senzora za nadzor dimnih gasova Ispitati senzor
Vitodens 100 (B1HC, B1KC, B1LD) Gorionik blokiran Prekid senzora temperature dimnih gasova Ispitati senzor
Vitodens 050 (BPJD) Gorionik blokiran Prekid senzora temperature dimnih gasova Ispitati senzor

Kod greške: F51

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitopend 100 (WH1D, A1JA) Nema pripreme tople vode Kratki spoj senzora temperature isticanja Ispitati senzor
Vitopend 100-W (A1HB, A1JB) Nema pripreme tople vode Kratak spoj senzora temperature isticanja/senzora temperature akumulacionog bojlera Ispitati senzor temperature kotla (vidi stranu 71 serv. uputstva).

Kod greške: F59

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitopend 100 (WH1D, A1JA) Nema pripreme tople vode Prekid senzora temperature isticanja Ispitati senzor
Vitopend 100-W (A1HB, A1JB) Nema pripreme tople vode Prekid senzora temperature isticanja/senzora temperature međubojlera Ispitati senzor temperature kotla (vidi stranu 71 serv. uputstva).

Kod greške: b0

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitopend 100 (WH1D, A1JA) Gorionik blokiran Kratak spoj senzora za nadzor dimnih gasova Ispitati senzor
Vitodens 100 (B1HC, B1KC, B1LD) Gorionik blokiran Kratki spoj senzora temperature dimnih gasova Ispitati senzor
Vitodens 050 (BPJD) Gorionik blokiran Kratki spoj senzora temperature dimnih gasova Ispitati senzor

Kod greške: F38

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitopend 100 (WH1D, A1JA) Gorionik blokiran Prekid senzora temperature kotla Ispitati senzor temperature kotla
Vitopend 100-W (A1HB, A1JB) Gorionik blokiran Prekid senzora temperature kotla Ispitati senzor temperature kotla (vidi stranu 71 serv. uputstva).

Kod greške: F30

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitopend 100 (WH1D, A1JA) Gorionik blokiran Kratak spoj senzora temperature kotla Ispitati senzor temperature kotla
Vitopend 100-W (A1HB, A1JB) Gorionik blokiran Kratak spoj senzora temperature kotla Ispitati senzor temperature kotla (vidi stranu 71 serv. uputstva).

Kod greške: F6

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitopend 100 (WH1D, A1JA) Gorionik ima smetnju Kontrola dimnih gasova je aktivirana. Ispitati senzor za nadzor dimnih gasova . Mrežni prekidač 8 isključiti i ponovo uključiti (ili reset, vidi F2).

Kod greške: F4

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitopend 100 (WH1D, A1JA) Gorionik ima smetnju Signal plamena ne postoji. Ispitati elektrodu paljenja/ jonizacionu elektrodu i spojni vod. Ispitati pritisak gasa. Ispitati kombinovani regulator gasa. Proveriti paljenje i element za paljenje. Mrežni prekidač 8 isključiti i ponovo uključiti (ili reset, vidi F2).
Vitodens 100 (B1HC, B1KC, B1LD) Gorionik ima smetnju Signal plamena ne postoji. Ispitati startnu/jonizacionu elektrodu i spojni vod, ispitati pritisak gasa, kombinovani regulator gasa, paljenje, komponentu za paljenje, odvod kondenzata. Pritisnuti reset
Vitodens 050 (BPJD) Gorionik ima smetnju Signal plamena ne postoji Ispitati elektrodu paljenja/ jonizacionu elektrodu i spojni vod. Ispitati pritisak gasa. Ispitati kombinovani regulator gasa. Proveriti paljenje i element za paljenje. Ispitati odvod kondenzata. Pritisnuti „Reset“

Kod greške: F3

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitopend 100 (WH1D, A1JA) Gorionik ima smetnju Signal plamena se javlja već pri pokretanju gorionika. Ispitati jonizacionu elektrodu i spojni vod. Mrežni prekidač 8 isključiti i ponovo uključiti (ili reset, vidi F2).
Vitodens 100 (B1HC, B1KC, B1LD) Gorionik ima smetnju Signal plamena se javlja već pri pokretanju gorionika. Ispitati jonizacionu elektrodu i spojni vod. Pritisnuti reset
Vitodens 050 (BPJD) Gorionik ima smetnju Signal plamena se javlja već pri pokretanju gorionika Ispitati jonizacionu elektrodu i spojni vod. Pritisnuti „Reset“

Kod greške: F2

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitopend 100 (WH1D, A1JA) Gorionik ima smetnju Graničnik temperature se aktivirao. Ispitati nivo napunjenosti instalacije grejanja. Ispitati cirkulacionu pumpu. Odušiti instalaciju. Ispitati graničnik temperature (vidi stranu 51) i spojne vodove. Za deblokadu točkić „tr“ kratko okrenuti nadesno do kraja, a zatim nazad (reset).
Vitodens 100 (B1HC, B1KC, B1LD) Gorionik ima smetnju Graničnik temperature se aktivirao. Ispitati nivo napunjenosti instalacije grejanja. Ispitati cirkulacionu pumpu. Odušiti instalaciju. Ispitati graničnik temperature i spojne vodove. Pritisnuti reset
Vitodens 050 (BPJD) Gorionik ima smetnju Graničnik temperature se aktivirao. Ispitati nivo napunjenosti instalacije grejanja. Ispitati cirkulacionu pumpu. Odušiti instalaciju. Ispitati graničnik temperature i spojne vodove. Pritisnuti „Reset“

Kod greške: 0A

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitopend 100 (WH1D, A1JA) Gorionik blokiran Priključni pritisak gasa je suviše nizak Ispitati pritisak gasa i kontrolnik pritiska gasa.
Vitodens 100 (B1HC, B1KC, B1LD) Gorionik blokiran CO kontrolnik (ako postoji) se aktivirao. CO koncentracija je suviše visoka. Ispitati instalaciju grejanja. Ukloniti uzrok ispuštanja CO.
Vitodens 100 (B1HC, B1KC, B1LD) Gorionik blokiran Kontrolnik pritiska gasa (ako postoji) se aktivirao. Pritisak gasa je suviše nizak. Ispitati napajanje gasom.
Vitopend 100-W (A1HB, A1JB) Gorionik blokiran Priključni pritisak gasa je suviše nizak Ispitati pritisak gasa i kontrolnik pritiska gasa

Kod greške: 0C

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitopend 100 (WH1D, A1JA) Gorionik blokiran Mrežni napon je prenizak Ispitati mrežno napajanje.
Vitodens 100 (B1HC, B1KC, B1LD) Gorionik blokiran Mrežni napon je prenizak Ispitati napajanje
Vitopend 100-W (A1HB, A1JB) Gorionik blokiran Mrežni napon je prenizak Ispitati mrežno napajanje.

Kod greške: 0E

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitopend 100 (WH1D, A1JA) Gorionik blokiran Kontrola dimnih gasova je reagovala Ispitati vod za odvod dimnih gasova. Napomena Ako se kontrola dimnih gasova aktivira 10 puta u roku od 24 h, gorionik prelazi na smetnju (signalizacija smetnje „F6“).

Kod greške: F.549

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Mešač se zatvara. Pumpa kruga grejanja je u pogonu Kratki spoj senzora temperature polaznog voda kruga grejanja 4 sa mešačem Ispitati senzor temperature polaznog voda na mešaču 4. Izmeriti napon na ulazu senzora na elektronskom modulu. Zadata vrednost: 3,3 V– kod odvojenog senzora

Kod greške: F.547

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Mešač se zatvara. Pumpa kruga grejanja je u pogonu Kratki spoj senzora temperature polaznog voda kruga grejanja 3 sa mešačem Ispitati senzor temperature polaznog voda na mešaču 3. Izmeriti napon na ulazu senzora na elektronskom modulu. Zadata vrednost: 3,3 V– kod odvojenog senzora

Kod greške: F.548

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Mešač se zatvara. Pumpa kruga grejanja je u pogonu Kratki spoj senzora temperature polaznog voda kruga grejanja 4 sa mešačem - Ispitati senzor temperature polaznog voda na mešaču 4. - Izmeriti napon na ulazu senzora na elektronskom modulu. Zadata vrednost: 3,3 V– kod odvojenog senzora - Ispitati podešavanje vodiča za puštanje u pogon. - Ispitati podešavanje točkića ADIO.

Kod greške: F.546

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Mešač se zatvara. Pumpa kruga grejanja je u pogonu Prekid senzora temperature polaznog voda kruga grejanja 3 sa mešačem Ispitati senzor temperature polaznog voda na mešaču 3. Izmeriti napon na ulazu senzora na elektronskom modulu. Zadata vrednost: 3,3 V– pri otkačenom senzoru. Ispitati podešavanje vodiča za puštanje u pogon. Ispitati podešavanje točkića ADIO

Kod greške: F.545

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Mešač se zatvara. Pumpa kruga grejanja je u pogonu Kratki spoj senzora temperature polaznog voda kruga grejanja 2 sa mešačem Ispitati senzor temperature polaznog voda na mešaču 2. Izmeriti napon na ulazu senzora na elektronskom modulu. Zadata vrednost: 3,3 V– kod odvojenog senzora

Kod greške: F.540

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Moguće nagomilavanje kondenzata u toplotnoj ćeliji - Ispitati da li ima nagomilavanja kondenzata na instalaciji. - Ispitati odvod kondenzata i sifon. - Po potrebi zameniti izolacione blokove, elektrode i plamena tela. Napomena Da bi se izbegla oštećenja vodom, pre demontaže gorionika, demontirati ventilatorsku jedinicu. Deblokirati uređaj.

Kod greške: F.544

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Mešač se zatvara. Pumpa kruga grejanja je u pogonu Prekid senzora temperature polaznog voda kruga grejanja 2 sa mešačem Neispravno podešavanje prilikom puštanja u pogon Ispitati senzor temperature polaznog voda na mešaču 2. Izmeriti napon na ulazu senzora na elektronskom modulu. Zadata vrednost: 3,3 V– pri otkačenom senzoru. Ispitati podešavanje vodiča za puštanje u pogon. Ispitati podešavanje točkića ADIO.

Kod greške: F.530

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Ograničena solarna funkcija Vrednost senzora nije dostupna odn. prekid jednog senzora ili više njih/ nedostaje senzor ili više njih Ispitati senzor(e), odn. priključiti senzor(e) koji nedostaju na elektronski modul SDIO.

Kod greške: F.528

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Pogrešan skup parametara u centralnom elektronskom modulu (HMU) Prepisati centralni elektronski modul (HMU) pomoću ispravnog skupa parametara (flešovati):

Kod greške: F.527

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Pogrešan skup parametara u centralnom elektronskom modulu (HMU) Prepisati centralni elektronski modul (HMU) pomoću ispravnog skupa parametara (flešovati):

Kod greške: F.474

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Greška u vremenskom nadzoru toka programa Deblokirati uređaj. Ako se greška ponovo pojavi, zameniti automat paljenja BCU

Kod greške: F.517

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Regulacioni rad, daljinsko upravljanje bez funkcije Prekid PlusBus voda, podešena je pogrešna adresa uređaja, daljinsko upravljanje je neispravno - Ispitati podešavanje vodiča za puštanje u pogon. - Ispitati vod do daljinskog upravljanja. - Ispitati broj učesnika u daljinskom upravljanju. Po potrebi zameniti neispravno daljinsko upravljanje.

Kod greške: F.473

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Nema zahteva za toplotom Greška u komunikaciji centralnog elektronskog modula HMU Ispitati spojni vod između automata paljenja i centralnog elektronskog modula HMU.

Kod greške: F.471

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Nema zahteva za toplotom Senzor pritiska u instalaciji nije dostupan, prekinut je ili ima kratak spoj - Ispitati senzor pritiska instalacije (utikač aND). - Ispitati vod i utični spoj. - Izmeriti da li napon napajanja do senzora iznosi 5 V–.

Kod greške: F.468

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Jonizaciona struja tokom kalibracije je suviše visoka Ispitati odstojanje jonizacione elektrode prema plamenom telu. Uputstvo za montažu i servisiranje proizvođača toplote Ispitati da li je dovodni vazduh opterećen prašinom (npr. usled građevinskih radova). Deblokirati uređaj. Napomena Naslage na elektrodama ukazuju na strane materije u dovodnom vazduhu. Ispitati uzrok pojave naslaga u kotlarnici i sistemu za odvod dimnih gasova. Npr. deterdžent, sredstvo za čišćenje, sredstva za ličnu negu, naslage u dovodu vazduha (dimnjak). U slučaju da je zamenjeno plameno telo i jonizaciona elektroda, dodatno treba očistiti ventilatorsku jedinicu, kanal za gas-vazduh i Venturi produžetak.

Kod greške: F.467

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Nedovoljno snabdevanje gasom u toku kalibracije. Zaprljani ili prekratko dimenzionisani vod za gas. - Ispitati pritisak gasa u stanju mirovanja i protočni pritisak gasa. - Ispitati pravilno dimenzionisanje voda gasa i kontrolnika protoka gasa na objektu. - Vizuelno proveriti zaprljanost ulaza kombinovanog regulatora gasa i sita na ulaznoj strani. Deblokirati uređaj. Napomena Nečistoće, npr. usled lemljenja voda gasa mogu začepiti sito na ulaznoj strani kombinovanog regulatora gasa.

Kod greške: F.464

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Jonizaciona struja tokom kalibracije je suviše niska. Razlika u odnosu na prethodnu vrednost je neprihvatljiva. - Ispitati jonizacionu elektrodu i spojni vod. Ispitati da li postoje labavi kontakti na utičnim spojevima. - Ispitati da li je dovodni vazduh opterećen prašinom (npr. usled građevinskih radova). - Ispitati sistem za odvod dimnih gasova. Po potrebi eliminisati recirkulaciju dimnih gasova. - Ispitati da li ima nagomilavanja kondenzata na instalaciji. Deblokirati uređaj. Napomena Da bi se izbegla oštećenja usled vode, pre demontaže gorionika, demontirati ventilatorsku jedinicu. Ako je greška stalno prisutna, zameniti automat paljenja BCU Napomena Naslage na elektrodama ukazuju na strane materije u vazduhu za sagorevanje. Ispitati uzrok pojave naslaga u kotlarnici i sistemu za odvod dimnih gasova. Npr. deterdžent, sredstvo za čišćenje, sredstva za ličnu negu, naslage u dovodu vazduha (dimnjak). U slučaju da je zamenjeno plameno telo i jonizaciona elektroda, dodatno treba očistiti ventilatorsku jedinicu, kanal za gas-vazduh i Venturi produžetaK

Kod greške: F.463

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Prljav vazduh za sagorevanje, recirkulacija dimnih gasova Uputstvo za montažu i servisiranje proizvođača toplote. Ispitati da li ima prljavštine i recirkulacije dimnih gasova u sistemu za odvod dimnih gasova. Po potrebi očistiti sistem za odvod dimnih gasova. Deblokirati gorionik. Napomena Naslage na elektrodama ukazuju na strane materije u vazduhu za sagorevanje. Ispitati uzrok pojave naslaga u kotlarnici i sistemu za odvod dimnih gasova. Npr. deterdžent, sredstvo za čišćenje, sredstva za ličnu negu, naslage u dovodu vazduha (dimnjak). U slučaju da je zamenjeno plameno telo i jonizaciona elektroda, dodatno treba očistiti ventilatorsku jedinicu, kanal za gas-vazduh i Venturi produžetak. Deblokirati uređaj.

Kod greške: F.457

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Ventilator se teško kreće ili je blokiran. Deblokirati uređaj. Ispitati da li se ventilator teško pokreće. U slučaju jake prljavštine ili zvukova trenja, zameniti ventilatorsku jedinicu.

Kod greške: F.455

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Greška u nadzoru toka programa Deblokirati uređaj. Ako se ponovo pojavi, zameniti automat paljenja BCU

Kod greške: F.456

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Greška u nadzoru toka programa Deblokirati uređaj. Ako se ponovo pojavi, zameniti automat paljenja BC

Kod greške: F.453

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Greška u sinhronizaciji toka procesa Deblokirati uređaj. Ako se ponovo pojavi, zameniti automat paljenja BCU

Kod greške: F.454

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Pogrešna verzija softvera Učitati pravilnu verziju softvera automata paljenja BCU.

Kod greške: F.452

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Greška u vremenskom nadzoru toka programa Deblokirati uređaj. Ako se ponovo pojavi, zameniti automat paljenja BCU

Kod greške: F.450

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Greška u vremenskom nadzoru toka programa Deblokirati uređaj. Ako se ponovo pojavi, zameniti automat paljenja BCU

Kod greške: F.451

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Greška u vremenskom nadzoru toka programa Deblokirati uređaj. Ako se ponovo pojavi, zameniti automat paljenja BCU

Kod greške: F.449

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Greška u vremenskom nadzoru toka programa Deblokirati uređaj. Ako se ponovo pojavi, zameniti automat paljenja BCU

Kod greške: F.447

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Odstupanje signala jonizacionog napona Zameniti automat paljenja BCU Deblokirati uređaj

Kod greške: F.448

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Odstupanje signala jonizacionog napona Zameniti automat paljenja BCU Deblokirati uređaj

Kod greške: F.446

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Odstupanje senzora temperature polaznog voda/sigurnosnog graničnika temperature proizvođača toplote Ispitati senzor temperature polaznog voda/sigurnosni graničnik temperature. Ispitati utični spoj i vod do senzora. Deblokirati uređaj.

Kod greške: F.417

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Automat paljenja BCU je neispravan Zameniti automat paljenja BCU Deblokirati uređaj

Kod greške: F.418

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Automat paljenja BCU je neispravan Zameniti automat paljenja BCU Deblokirati uređaj

Kod greške: F.425

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Instalacija u regulacionom radu, bilansiranje izvan pogona Neuspešna vremenska sinhronizacija Podesiti vreme. Ako se koristi eksterno vreme, proveriti parametre 1504 i 508.

Kod greške: F.430

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Regulacioni rad prema zadatim vrednostima proizvođača toplote Greška u komunikaciji Gateway Ispitati spojni vod i napajanje strujom Gateway modula.

Kod greške: F.410

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Automat paljenja BCU je neispravan Zameniti automat paljenja BCU Deblokirati uređaj

Kod greške: F.416

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Gorionik blokiran Senzor temperature dimnih gasova nije postavljen pravilno Pravilno ugraditi senzor temperature dimnih gasova. Vidi Popravke. Nakon uklanjanja greške izvršiti resetovanje mreže

Kod greške: F.406

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Automat paljenja BCU je neispravan Zameniti automat paljenja BCU Deblokirati uređaj

Kod greške: F.408

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Automat paljenja BCU je neispravan Zameniti automat paljenja BCU Deblokirati uređaj

Kod greške: F.404

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Automat paljenja BCU je neispravan Zameniti automat paljenja BCU Deblokirati uređaj.

Kod greške: F.405

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Priključak mase za jonizacionu elektrodu, automat paljenja BCU je neispravan. Ispitati priključak mase IO elektrode. Ako greška još uvek postoji, zameniti automat paljenja BCU Deblokirati uređaj.

Kod greške: F.402

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Automat paljenja BCU je neispravan Zameniti automat paljenja BCU Deblokirati uređaj.

Kod greške: F.403

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Priključak mase za jonizacionu elektrodu, automat paljenja BCU je neispravan. Ispitati priključak mase IO elektrode. Ako greška još uvek postoji, zameniti automat paljenja BCU Deblokirati uređAJ.

Kod greške: F.401

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Priključak mase za IO elektrodu, automat paljenja BCU je neispravan Ispitati priključak mase IO elektrode. Ako greška još uvek postoji, zameniti automat paljenja BCU Deblokirati uređaj.

Kod greške: F.400

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Automat paljenja BCU je neispravan Zameniti automat paljenja BCU Deblokirati uređaj.

Kod greške: F.396

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Automat paljenja BCU je neispravan Zameniti automat paljenja BCU Deblokirati uređaj.

Kod greške: F.399

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Priključak mase za IO elektrodu, automat paljenja BCU je neispravan Ispitati priključak mase IO elektrode. Ako greška još uvek postoji, zameniti automat paljenja BCU Deblokirati uređaj.

Kod greške: F.395

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Priključak mase za IO elektrodu, automat paljenja BCU je neispravan Ispitati priključak mase za elektrodu paljenja. Ako greška još uvek postoji, zameniti automat paljenja BCU Deblokirati uređaj.

Kod greške: F.388

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Automat paljenja BCU je neispravan Zameniti automat paljenja BCU Deblokirati uređaj.

Kod greške: F.385

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Kratak spoj signal 1 jonizacione struje. Automat paljenja BCU je neispravan. Ispitati priključak mase IO elektrode. Ako greška još uvek postoji, zameniti automat paljenja BCU Deblokirati uređaj.

Kod greške: F.386

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Automat paljenja BCU je neispravan Zameniti automat paljenja BCU. Deblokirati uređaj.

Kod greške: F.387

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Priključak mase za struju jonizacije. Automat paljenja BCU je neispravan. Ispitati jonizacionu elektrodu i spojni vod. Ako greška još uvek postoji, zameniti automat paljenja BCU Deblokirati uređaj.

Kod greške: F.382

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Brojač grešaka je prekoračio graničnu vrednost. Deblokirati uređaj. Odraditi analizu greške prema istoriji grešaka.

Kod greške: F.383

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Moguća prljavština u vodu za gas - Ispitati da li ima prljavštine u vodu za gas. - Ispitati priključni pritisak gasa. - Po potrebi zameniti ventilator za gas. Deblokirati uređaj.

Kod greške: F.384

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Moguća prljavština u vodu za gas - Ispitati da li ima prljavštine u vodu za gas. - Ispitati priključni pritisak gasa. - Po potrebi zameniti ventilator za gas. Deblokirati uređaj.

Kod greške: F.381

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Gubitak plamena u fazi rada Ispitati snabdevanje gasom (pritisak gasa i kontrolnik protoka gasa). Ispitati recirkulaciju sistema za dovod vazduha/odvod dimnih gasova. Ispitati jonizacionu elektrodu, plameno telo: - Udaljenost od plamenog tela - Zaprljanost elektrodeDeblokirati uređaj. Deblokirati uređaj

Kod greške: F.380

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Gubitak plamena odmah nakon stvaranja plamena (tokom sigurnosnog vremena) Ispitati snabdevanje gasom (pritisak gasa i kontrolnik protoka gasa). Ispitati recirkulaciju sistema za dovod vazduha/odvod dimnih gasova. Ispitati jonizacionu elektrodu, plameno telo: - Udaljenost od plamenog tela - Zaprljanost elektrodeDeblokirati uređaj. Deblokirati uređaj

Kod greške: F.379

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Signal plamena ne postoji ili je suviše mali - Ispitati da li je oštećen i da li je fiksiran spojni vod jonizacione elektrode. - Ispitati i po potrebi zameniti jonizacionu elektrodu. Deblokirati uređaj.

Kod greške: F.378

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Gubitak plamena u fazi stabilizacije ili fazi rada - Ispitati snabdevanje gasom (pritisak gasa i kontrolnik protoka gasa). - Ispitati cirkulaciju dimnih gasova. - Ispitati zaprljanost jonizacione elektrode i plamenog tela. Deblokirati uređaj.

Kod greške: F.377

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Naknadna priprema kalibracije jonizacione struje: uslovi stabilizacije za naknadnu kalibraciju nisu dostignuti Ispitati podešavanje vrste gasa. Ako se ponovo pojavi, zameniti automat paljenja BCU Deblokirati uređaj

Kod greške: F.373

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Preniska potrošnja toplote tokom kalibracije Termostat se isključio - Pobrinuti se za dovoljnu potrošnju toplote. - Ispitati da li je cirkulaciona pumpa neispravna, da li u njoj ima naslaga kamenca ili je blokirana. - Proveriti funkciju 3-krakog preklopnog ventila putem testa aktuatora. Odušiti instalaciju. - Ispitati funkciju senzora zapreminskog protoka. Deblokirati uređaj.

Kod greške: F.372

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Ponovni gubitak plamena tokom kalibracije - Ispitati jonizacionu elektrodu i spojni vod. - Ispitati da li postoje labavi kontakti na utičnim spojevima. - Ispitati sistem za odvod dimnih gasova. Po potrebi eliminisati recirkulaciju dimnih gasova. - Ispitati da li ima nagomilavanja kondenzata na instalaciji. - Vizuelno proveriti zaprljanost ulaza kombinovanog regulatora gasa i sita na ulaznoj strani. Napomena Da bi se izbegla oštećenja usled vode, pre demontaže gorionika, demontirati ventilatorsku jedinicu. Naslage na elektrodama ukazuju na strane materije u vazduhu za sagorevanje. Ispitati uzrok pojave naslaga u kotlarnici i sistemu za odvod dimnih gasova. Npr. deterdžent, sredstvo za čišćenje, sredstva za ličnu negu, naslage u dovodu vazduha (dimnjak). U slučaju da je zamenjeno plameno telo i jonizaciona elektroda, dodatno treba očistiti ventilatorsku jedinicu, kanal za gas-vazduh i Venturi produžetak. Deblokirati uređaj.

Kod greške: F.370

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Ventil za gorivo ili modulacioni ventil ne zatvara. Deblokirati uređaj. Ako se greška ponovo pojavi, zameniti ventilatorsku jedinicu

Kod greške: F.361

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Signal plamena se ne pojavljuje prilikom starta gorionika ili je suviše nizak. Ispitati jonizacionu elektrodu i spojni vod. Ispitati da li postoje labavi kontakti na utičnim spojevima. Napomena Naslage na elektrodama ukazuju na strane materije u vazduhu za sagorevanje. Ispitati uzrok pojave naslaga u kotlarnici i sistemu za odvod dimnih gasova. Npr. deterdžent, sredstvo za čišćenje, sredstva za ličnu negu, naslage u dovodu vazduha (dimnjak). Deblokirati uređaj

Kod greške: F.366

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Napajanje strujom prema gasnom ventilu se ne isključuje. Zameniti automat paljenja BCU

Kod greške: F.367

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Napajanje strujom prema gasnom ventilu se ne isključuje. Zameniti automat paljenja BCU

Kod greške: F.369

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Gubitak plamena odmah nakon stvaranja plamena (tokom sigurnosnog vremena) Ispitati snabdevanje gasom (pritisak gasa i kontrolnik protoka gasa). Ispitati recirkulaciju sistema za dovod vazduha/odvod dimnih gasova. Ispitati jonizacionu elektrodu: - Udaljenost od plamenog tela. - Zaprljanost elektrode. Deblokirati uređaj.

Kod greške: F.359

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Nema varnice za paljenje - Ispitati da li je oštećena izolacija startne elektrode. - Ispitati da li se u fazi paljenja na elementu za paljenje pojavljuje napon od 230 V~. Ako se ne pojavljuje, zameniti automat paljenja BCU. - Ako ima napona od 230 V~ na ulazu elementa za paljenje, ali se greška ipak pojavljuje, zameniti element za paljenje. - Ispitati priključne i spojne vodove elementa za paljenje i elektrode paljenja. Deblokirati uređaj.

Kod greške: F.353

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Isključivanje gorionika sa ponovnim pokretanjem kada postoji zahtev za tim Nedovoljno snabdevanje gasom, snaga gorionika smanjena Ispitati snabdevanje gasom. Vizuelno proveriti zaprljanost sita na ulaznoj strani kombinovanog regulatora gasa. Deblokirati uređaj

Kod greške: F.354

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Tolerancija modulacionog ventila za gas nije u dozvoljenom opsegu Zameniti ventilatorsku jedinicu.

Kod greške: F.355

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Analogni signal referentne provere: signal plamena već postoji pri pokretanju gorionika. Zameniti automat paljenja BCU

Kod greške: F.357

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Nedovoljno snabdevanje gasom - Proveriti da li je zaporna slavina za gas otvorena. - Vizuelno proveriti zaprljanost sita na ulaznoj strani kombinovanog regulatora gasa. - Izmeriti pritisak gasa u stanju mirovanja i protočni pritisak gasa. - Ispitati pravilno dimenzionisanje voda gasa i kontrolnika protoka gasa na objektu. Napomena U slučaju da kućni regulator pritiska nije hermetičan, u stanju mirovanja gorionika se može uočiti porast pritiska. Kod ponovnog pokretanja instalacije kontrolnik protoka gasa može eventualno da se aktivira. Ako pritisak mirovanja ne opada, ispitati vod do ventilatorske jedinice. Proveriti da li otpor namotaja na ventilu za gorivo iznosi oko 4 kΩ (utikač 35, kontakt 2 i 4). Proveriti da li je oštećena izolacija elektrode paljenja. Deblokirati uređaj.

Kod greške: F.351

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Jonizaciona struja se ne nalazi u dozvoljenom opsegu Zameniti automat paljenja BCU

Kod greške: F.352

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Gorionik ima smetnju Interna granična vrednost za CO je prekoračena Ispitati celokupni put dimnih gasova za sledeće: - Recirkulacija dimnih gasova - Nehermetičnost - Nagomilavanje izduvnih gasova usled stvaranja vodenog džepa (kod premalog pada sistema za odvod dimnih gasova) - Suženje - Začepljenje Ako je potrebno, popraviti sistem za odvod dimnih gasova. Deblokirati uređaj.

Kod greške: F.350

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Jonizaciona struja se ne nalazi u dozvoljenom opsegu Zameniti automat paljenja BCU

Kod greške: F.349

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Ne prepoznaje se pravilno maseni protok vazduha u ventilatorskoj jedinici. - Proveriti količinu prašine u dovodnom vazduhu. - Proveriti da li je plameno telo zaprljano. Deblokirati uređaj. U slučaju ponovnog pojavljivanja zameniti ventilatorsku jedinicu

Kod greške: F.348

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Modulacioni ventil za gas Ako je više proizvođača toplote priključeno na isti sistem za odvod dimnih gasova: ispitati da li je „Višestruko korišćenje“ podešeno u vodiču za puštanje u pogon. Ispitati da li je slobodan prolaz u sistemu za odvod dimnih gasova. Ako greška još uvek postoji, zameniti ventilatorsku jedinicu.

Kod greške: F.346

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Greška u kalibraciji struje jonizacije - Ispitati priključni pritisak gasa. - Ispitati zaprljanost sita na ulaznoj strani kombinovanog regulatora gasa. - Proveriti da li je jonizaciona elektroda zaprljana. - Ispitati sistem za odvod dimnih gasova. Po potrebi eliminisati recirkulaciju dimnih gasova. - Ispitati spojni vod prema ventilatorskoj jedinici. - Ispitati nesmetan rad radnog kola ventilatora. Deblokirati uređaj.

Kod greške: F.345

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Gorionik je blokiran, automatska deblokada nakon hlađenja uređaja. Samostalno ponovno pokretanje. Termostat se aktivirao. Pogledati tehničke specifikacije proizvođača toplote. - Pobrinuti se za dovoljnu potrošnju toplote. - Ispitati nivo napunjenosti instalacije grejanja. - Proveriti predpritisak u MAG. Prilagoditi u skladu sa potrebnim pritiskom instalacije. - Proveriti da li ima dovoljno zapreminskog protoka (senzor zapreminskog protoka i pumpa). - Proveriti funkciju 3-krakog preklopnog ventila putem testa aktuatora. Odušiti instalaciju. Ako se pojavi greška prilikom zagrevanja potrošne vode: proveriti da li ima prljavštine ili kamenca u akumulacionom bojleru PTV ili pločastom izmenjivaču toplote.

Kod greške: F.299

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Pogrešno vreme/datum Podešavanje sata za stvarno vreme pogrešno Podesiti vreme i datum.

Kod greške: F.342

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Nema zagrevanja prostorija, nema pripreme tople vode Greška u komunikaciji automata paljenja BCU - Ispitati spojni vod prema utikaču automata paljenja X4 na BCU. - Ispitati sve utične spojeve i vodove internog CAN-a. - Ukloniti sve utikače osim X4, X2, X16 i X18 sa automata paljenja BCU. Ispitati da li greška još uvek postoji. Napomena Pojaviće se mnogo drugih poruka o smetnjama usled uklonjenih utikača, ignorisati ih. Ako se poruka o smetnji F.342 više ne prikazuje, utaknuti utikače jedan za drugim i utvrditi koje komponente nedostaju. Deblokirati uređaj

Kod greške: F.185

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Prekid senzora temperature polaznog voda/sigurnosnog graničnika temperature Ispitati senzor temperature polaznog voda/sigurnosni graničnik temperature. Po potrebi zameniti oštećenu kompon

Kod greške: F.184

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Kratak spoj senzora temperature polaznog voda/sigurnosnog graničnika temperature Ispitati senzor temperature polaznog voda/sigurnosni graničnik temperature. Ispitati vod do senzora. Po potrebi zameniti oštećenu komponentu. Deblokirati uređaj.

Kod greške: F.183

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Nema zagrevanja potrošne vod Prekid senzora temperature isticanja (ako postoji). Proveriti senzor temperature isticanja (utikač X1, žie 13 i 14).

Kod greške: F.163

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Zbirna greška provere pristupa bojleru BCU Deblokirati uređaj. Ako se greška ponovo pojavi, zameniti automat paljenja BCU

Kod greške: F.182

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Nema zagrevanja potrošne vod Kratak spoj senzora temperature isticanja (ako postoji) Proveriti senzor temperature isticanja (utikač X1, žie 13 i 14). Izmeriti na ulazu senzora na elektronskom modulu. Zadata vrednost: 3,3 V– kod odvojenog senzora

Kod greške: F.161

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Greška u pristupu memoriji podataka BC Deblokirati uređaj. Ako se greška ponovo pojavi, zameniti automat paljenja BCU

Kod greške: F.160

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Greška u komunikaciji CAN-BUS - Ako se prikazuje „Greška u povezivanju“, proveriti interne veze CAN-BUS učesnika. - Ako se prikazuje samo F.160, proveriti spojeve eksternih CANBUS učesnika. - Proveriti da li su spojni vodovi fiksirani i da li na njima ima korozije. Deblokirati uređaj.

Kod greške: F.104

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 U zavisnosti od konfiguracije proširenja EM-EA1 (elektronski modul DIO) Eksterni ulaz prijave smetnje aktivan Ispitati priključeni eksterni uređaj.

Kod greške: F.142

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Greška u komunikaciji CAN-BUS - Proveriti da li je funkcionalna ventilatorska jedinica; to uraditi proverom koračnog motora ventilatorske jedinice (referentni rad prilikom uključivanja napajanja). - Ukoliko se jave greške usprkos tome, proveriti utične spojeve i vodove CAN-BUS-a. - Proveriti ostale CAN-BUS učesnike. Ako greška još uvek postoji, zameniti ventilatorsku jedinicu.

Kod greške: F.100

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Elektronski moduli koji su priključeni na PlusBux su izvan funkcije Greška u naponu PlusBus Proveriti da li je funkcionalno napajanje PlusBus-a naponom na centralnom elektronskom modulu HMU: skinuti sve priključene PlusBus komponente i priključiti ih ponovo jednu za drugom. Proveriti da li je na HMU priključeno više od 2 uređaja Vitotrol 200-E. Proveriti da li postoji kratak spoj na vodu PlusBus-a.

Kod greške: F.94

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Funkcija dotičnog elektronskog modula na opciji rada u nuždi. Nema solarne podrške grejanju. Greška u komunikaciji elektronskog modula SDIO - Proveriti i po potrebi korigovati podešavanje u vodiču za puštanje u pogon. - Proveriti priključke i vodove do elektronskog modula SDIO. - Proveriti PlusBus nivo napona (24 do 28 V).

Kod greške: F.92

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Funkcija dotičnog elektronskog modula na opciji rada u nuždi Greška u komunikaciji elektronskog modula ADIO - Proveriti i po potrebi korigovati podešavanje u vodiču za puštanje u pogon. - Proveriti priključke i vodove do elektronskog modula ADIO. - Proveriti PlusBus nivo napona (24 do 28 V). - Proveriti i po potrebi korigovati broj učesnika na obrtnom prekidaču S1.

Kod greške: F.91

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Funkcija dotičnog proširenja na opciji rada u nuždi Greška u komunikaciji elektronskog modula DIO Ispitati priključke na elektronskom modulu DIO i vezu sa centralnim elektronskim modulom.

Kod greške: F.89

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Nema zagrevanja prostorija i nema zagrevanja potrošne vode Interna cirkulaciona pumpa je blokirana. Ispitati cirkulacionu pumpu. Po potrebi zameniti.

Kod greške: F.77

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Memorija podataka automata paljenja Deblokirati uređaj. Ako se greška ponovo pojavi, zameniti automat paljenja BCU

Kod greške: F.74

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Gorionik blokiran. Interna cirkulaciona pumpa isključena. Nema zagrevanja prostorija i nema zagrevanja potrošne vode. Pritisak instalacije suviše nizak Dopuniti vodu. Odušiti instalaciju. U slučaju ponovnog pojavljivanja: - Ispitati senzor pritiska pomoću eksternog manometra. - Ispitati MAG predpritisak. - Proveriti podešavanje zadate vrednosti pritiska instalacije i opseg.

Kod greške: F.73

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Interna greška u komunikaciji Deblokirati uređaj. Ako se greška ponovo pojavi, zameniti automat paljenja BCU

Kod greške: F.72

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Stanje mirovanja ventilatora nije dostignuto Deblokirati uređaj. Ako se greška ponovo pojavi, zameniti ventilatorsku jedinicu

Kod greške: F.71

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Nizak broj obrtaja ventilatora - Proveriti postojanje blokade na ventilatoru. - Proveriti podešavanje vrste gasa i sistem za odvod dimnih gasova. Deblokirati uređaj.

Kod greške: F.70

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Interna greška automata paljenja Zameniti automat paljenja BCU

Kod greške: F.69

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Jonizaciona struja se ne nalazi u dozvoljenom opsegu Ispitati jonizacionu elektrodu: - Proveriti da li postoji izolacioni blok na keramici elektrode. - Proveriti kombinovani regulator gasa: Aktivirati na oko 4 minuta „Minimalna snaga grejanja“ u testu aktivatora. Ako se pritom javi greška, zameniti automat paljenja BCU. - U testu aktivatora zameniti „Minimalna snaga grejanja“ u „Maksimalna snaga grejanja“. Ako prilikom modulacije nastane ova greška, proveriti da li ima prljavštine u ulaznom situ. Po potrebi zameniti ventilatorsku jedinicu.

Kod greške: F.67

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Jonizaciona struja se ne nalazi u dozvoljenom opsegu Ispitati snabdevanje gasom (pritisak gasa i kontrolnik protoka gasa), ispitati kombinovani regulator gasa i ulazno sito. Ispitati jonizacionu elektrodu: - Udaljenost od plamenog tela - Proveriti da li je elektroga/ plameno telo zaprljano. Ako navedene mere ne pomažu, zameniti ventilatorsku jedinicu. Deblokirati uređaj

Kod greške: F.68

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Signal plamena se javlja već pri startu gorionika. Zatvoriti zapornu slavinu za gas. Izvući spojni vod jonizacione elektrode. Deblokirati uređaj. Ako se greška pojavljuje i dalje, zameniti automat paljenja BCU

Kod greške: F.59

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Gorionik blokiran Nizak napon napajanja strujom Ispitati mrežni napon. Ako je napon u redu i greška se ponovo javi, zameniti ventilatorsku jedinicu.

Kod greške: F.62

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Sigurnosni graničnik temperature se aktivirao - Ispitati nivo napunjenosti instalacije grejanja. - Proveriti predpritisak u MAG. Prilagoditi u skladu sa potrebnim pritiskom instalacije. - Proveriti da li ima dovoljno zapreminskog protoka (senzor zapreminskog protoka i cirkulaciona pumpa). - Proveriti funkciju 3-krakog preklopnog ventila putem testa aktuatora. Odušiti instalaciju. Deblokirati uređaj

Kod greške: F.63

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Graničnik temperature dimnih gasova se aktivirao. - Ispitati nivo napunjenosti instalacije grejanja. - Proveriti predpritisak u MAG. Prilagoditi u skladu sa potrebnim pritiskom instalacije. - Proveriti da li ima dovoljno zapreminskog protoka (senzor zapreminskog protoka i cirkulaciona pumpa). - Proveriti funkciju 3-krakog preklopnog ventila putem testa aktuatora. Odušiti instalaciju. Uređaj deblokirati nakon što je sistem za odvod dimnih gasova ohlađen

Kod greške: F.58

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Regulacioni rad bez uticaja prostorije Kratki spoj senzora temperature u prostoriji Proveriti utikač i vod eksternog senzora temperature u prostoriji u grejnom krugu. Ako ne postoji eksterni senzor temperature u prostoriji, zameniti jedinicu za opsluživanje uređaja Vitotrol.

Kod greške: F.49

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Prekid senzora temperature dimnih gasova Ispitati senzor temperature dimnih gasova. Deblokirati uređaj.

Kod greške: F.50

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Smetnja na gorioniku Kratki spoj senzora temperature dimnih gasova Ispitati senzor temperature dimnih gasova. Deblokirati uređaj.

Kod greške: F.57

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Regulacioni rad bez uticaja prostorije Prekid senzora temperature u prostoriji - Proveriti podešavanje za puštanje u pogon na daljinskom upravljanju. - Proveriti utikač i vod eksternog senzora temperature u prostoriji u grejnom krugu. - Ako ne postoji eksterni senzor temperature u prostoriji, zameniti jedinicu za opsluživanje uređaja Vitotrol.

Kod greške: F.30

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Reguliše bez senzora temperature polaznog voda hidraulične skretnice. Kratki spoj senzora hidraulične skretnice. Proveriti senzor temperature polaznog voda hidraulične skretnice. Izmeriti napon na ulazu senzora na elektronskom modulu. Zadata vrednost: 3,3 V– kod odvojenog senzora

Kod greške: F.29

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Reguliše bez senzora temperature polaznog voda hidraulične skretnice. Prekid senzora hidraulične skretnice - Proveriti podešavanje za hidrauličnu skretnicu u vodiču za puštanje u pogon. - Proveriti senzor temperature polaznog voda za hidrauličnu skretnicu. - Izmeriti napon na ulazu senzora na elektronskom modulu. Zadata vrednost: 3,3 V– kod odvojenog senzora

Kod greške: F.16

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Nema solarnog zagrevanja potrošne vode ili podrške grejanju Kratki spoj senzora temperature akumulacionog bojlera Ispitati senzor temperature bojlera. Izmeriti napon na ulazu senzora na elektronskom modulu. Zadata vrednost: 3,3 V– kod odvojenog senzora

Kod greške: F.15

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Nema solarnog zagrevanja potrošne vode ili podrške grejanju Prekid na senzoru temperature akumulacionog bojlera Ispitati senzor temperature bojlera. Izmeriti napon na ulazu senzora na elektronskom modulu. Zadata vrednost: 3,3 V– kod odvojenog senzora

Kod greške: F.14

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Reguliše prema 0 °C spoljne temperature Kratki spoj senzora spoljne temperature Proveriti senzor spoljne temperature i vezu sa senzorom (spoljašnji utikač, kontakti 1 i 2). Eventualno zameniti neispravne komponente.

Kod greške: F.12

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Nema solarnog zagrevanja potrošne vode Kratak spoj senzora temperature kolektora - Proveriti senzor temperature kolektora. - Izmeriti napon na ulazu senzora na elektronskom modulu. Zadata vrednost: 3,3 V– kod odvojenog senzora

Kod greške: F.13

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Reguliše prema 0 °C spoljne temperature. Prekid senzora spoljne temperature - Proveriti i po potrebi korigovati podešavanje za način rada u vodiču za puštanje u pogon. - Proveriti senzor spoljne temperature i vezu sa senzorom (spoljašnji utikač, kontakti 1 i 2). - Izmeriti napon na ulazu senzora na elektronskom modulu. Zadata vrednost: 3,3 V– pri otkačenom senzoru. Po potrebi zameniti oštećenu komponentu.

Kod greške: F.11

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Nema solarnog zagrevanja potrošne vode ili podrške grejanju Prekid senzora temperature kolektora - Proveriti senzor temperature kolektora. - Izmeriti napon na ulazu senzora na elektronskom modulu. Zadata vrednost: 3,3 V– kod odvojenog senzora

Kod greške: F.8

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Nema zagrevanja potrošne vode Kratki spoj senzora temperature akumulacionog bojlera Proveriti senzor temperature akumulacionog bojlera (utikač 5, žile 3 i 4) Po potrebi zameniti oštećenu komponentu.

Kod greške: F.7

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Nema zagrevanja potrošne vode Prekid na senzoru temperature akumulacionog bojlera - Proveriti i po potrebi korigovati podešavanje za toplu vodu u vodiču za puštanje u pogon. - Proveriti senzor temperature akumulacionog bojlera (utikač 5, žile 3 i 4) - Izmeriti napon na ulazu senzora na elektronskom modulu. Zadata vrednost: 3,3 V– pri otkačenom senzoru. Po potrebi zameniti oštećenu komponentu.

Kod greške: F.5

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 200 Ne vrši se nadzor zapreminskog protoka. Instalacija nastavlja da radi u normalnom pogonu sa zamenskom vrednošću Prekid ili kratak spoj senzora zapreminskog protoka Proveriti utikač 33/X6 i vod između automata paljenja BCU i senzora zapreminskog protoka: - Proveriti nivo napona, da li ima napona od 5 V na utikaču 33, pinu 1 i 2. - Isključiti i ponovo uključiti mrežni prekidač za gasni kondenzacioni grejni uređaj.

Kod greške: FF

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 100 (B1HC, B1KC, B1LD) Gorionik blokiran Greška na automatu paljenja Ispitati startne elektrode i spojne vodove. Ispitati da li se u blizini uređaja nalazi snažno magnetno polje (EMC). Pritisnuti reset. Ako se smetnja ne otkloni,zameniti regulaciju.
Vitodens 050 (BPJD) Gorionik blokiran Greška automata paljenja Ispitati startne elektrode i spojne vodove. Ispitati da li se u blizini nalazi snažno magnetsko polje (EMC). Pritisnuti „Reset“ . Ako se smetnja ne otkloni, zameniti regulaciju.

Kod greške: Fd

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 100 (B1HC, B1KC, B1LD) Gorionik blokiran Greška na automatu paljenja Ispitati startne elektrode i spojne vodove. Ispitati da li se u blizini uređaja nalazi snažno magnetno polje (EMC). Pritisnuti reset. Ako se smetnja ne otkloni,zameniti regulaciju
Vitodens 050 (BPJD) Gorionik blokiran Greška automata paljenja Ispitati startne elektrode i spojne vodove. Ispitati da li se u blizini uređaja nalazi snažno magnetsko polje (EMC). Pritisnuti „Reset“ (vidi stranu 53). Ako se smetnja ne otkloni, zameniti regulaciju.

Kod greške: FC

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 100 (B1HC, B1KC, B1LD) Gorionik blokiran Električno upravljanje ventilatorom (regulacija) nije ispravno Ispitati spojni vod ventilatora, a ako je potrebno, zameniti vod ili regulaciju.
Vitodens 050 (BPJD) Gorionik blokiran Električno upravljanje ventilatorom (regulacija) nije ispravno Ispitati spojni vod ventilatora, a ako je potrebno, zameniti vod ili regulaciju

Kod greške: FA

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 100 (B1HC, B1KC, B1LD) Smetnja na gorioniku Stanje mirovanja ventilatora nije dostignuto Ispitati ventilator, spojne vodove prema ventilatoru, upravljanje ventilatorom. Pritisnuti reset
Vitodens 050 (BPJD) Gorionik ima smetnju Stanje mirovanja ventilatora nije dostignuto Proveriti ventilator. Proveriti spojne vodove ka ventilatoru. Proveriti napon napajanja na ventilatoru. Proveriti upravljanje ventilatorom. Pritisnuti „Reset“

Kod greške: F9

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 100 (B1HC, B1KC, B1LD) Gorionik ima smetnju Broj obrtaja ventilatora prilikom starta gorionika je suviše nizak Ispitati ventilator, spojne vodove prema ventilatoru, napajanje ventilatora strujom, upravljanje ventilatorom. Pritisnuti reset
Vitodens 050 (BPJD) Gorionik ima smetnju Broj obrtaja ventilatora prilikom starta gorionika je suviše nizak Proveriti ventilator. Proveriti spojne vodove ka ventilatoru. Proveriti napon napajanja na ventilatoru. Proveriti upravljanje ventilatorom. Pritisnuti „Reset“

Kod greške: F8

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 100 (B1HC, B1KC, B1LD) Gorionik ima smetnju Ventil za gorivo se zatvara sa zakašnjenjem. Ispitati kombinovani regulator gasa. Ispitati oba upravljačka kanala. Pritisnuti reset
Vitodens 050 (BPJD) Gorionik ima smetnju Ventil za gorivo se zatvara sa zakašnjenjem Ispitati kombinovani regulator gasa. Ispitati oba upravljačka kanala. Pritisnuti „Reset“

Kod greške: F0

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 100 (B1HC, B1KC, B1LD) Gorionik blokiran Interna greška Zameniti regulaciju.
Vitodens 050 (BPJD) Gorionik blokiran Interna greška Zameniti regulaciju

Kod greške: F1

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 100 (B1HC, B1KC, B1LD) Gorionik ima smetnju Maks. temperatura dimnih gasova je prekoračena Ispitati nivo napunjenosti instalacije grejanja. Ispitati cirkulacionu pumpu. Odušiti instalaciju. Pritisnuti reset
Vitodens 050 (BPJD) Gorionik ima smetnju Maks. temperatura dimnih gasova je prekoračena Ispitati nivo napunjenosti instalacije grejanja. Ispitati cirkulacionu pumpu. Odušiti instalaciju.

Kod greške: E5

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 100 (B1HC, B1KC, B1LD) Gorionik blokiran Interna greška Ispitati jonizacionu elektrodu i spojne vodove. Pritisnuti reset
Vitodens 050 (BPJD) Gorionik blokiran Interna greška Ispitati jonizacionu elektrodu i spojne vodove.

Kod greške: E3

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 100 (B1HC, B1KC, B1LD) Gorionik ima smetnju Greška u sigurnosnom lancu Ispitati graničnik temperature i spojne vodove.Proveriti regulaciju, po potrebi jezameniti.
Vitodens 050 (BPJD) Gorionik ima smetnju Greška u sigurnosnom lancu Ispitati graničnik temperature i spojne vodove

Kod greške: b7

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 100 (B1HC, B1KC, B1LD) Rad u nuždi Greška na automatu paljenja Mrežni prekidač isključiti i ponovo ga uključiti.

Kod greške: A9

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 100 (B1HC, B1KC, B1LD) Regulacioni rad bez uređaja Open Therm Greška u komunikaciji uređaja Open Therm Ispitati priključke i vod, po potrebi zameniti uređaj Open Therm.
Vitodens 050 (BPJD) Regulacioni rad bez uticaja Open Therm Greška u komunikaciji Open Therm Ispitati priključke i vod. Po potrebi zameniti Open Therm.

Kod greške: A3

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 100 (B1HC, B1KC, B1LD) Gorionik blokiran Senzor temperature dimnih gasova nije postavljen pravilno Pravilno ugraditi senzor temperature dimnih gasova

Kod greške: 5A

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 100 (B1HC, B1KC, B1LD) Gorionik blokiran Prekid senzora protoka Ispitati priključke i vod, po potrebi zameniti senzor.
Vitodens 050 (BPJD) Gorionik blokiran Prekid senzora zapreminskog protok Ispitati priključke i vod. Po potrebi zameniti senzor.

Kod greške: 52

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 100 (B1HC, B1KC) Gorionik blokiran Kratki spoj senzora protoka Ispitati priključke i vod, po potrebi zameniti senzor.
Vitodens 050 (BPJD) Gorionik blokiran Kratak spoj senzora zapreminskog protoka Ispitati priključke i vod. Po potrebi zameniti senzor.

Kod greške: 51

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 100 (B1HC, B1KC, B1LD) Nema pripreme tople vode Kratak spoj senzora temperature isticanja Ispitati senzor
Vitodens 050 (BPJD) Nema pripreme tople vode Kratak spoj senzora temperature isticanja Ispitati senzor

Kod greške: 10

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 100 (B1HC, B1KC, B1LD) Neprekidan rad Kratki spoj senzora spoljne temperature Ispitati senzor spoljne temperature i vod
Vitodens 050 (BPJD) Neprekidan rad Kratki spoj senzora spoljne temperature Ispitati senzor spoljne temperature i vod

Kod greške: 18

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 100 (B1HC, B1KC, B1LD) Neprekidan rad Prekid senzora spoljne temperature Ispitati senzor spoljne temperature i vod
Vitodens 050 (BPJD) Neprekidan rad Prekid senzora spoljne temperature Ispitati senzor spoljne temperature i vod

Kod greške: 38

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 100 (B1HC, B1KC, B1LD) Gorionik blokiran Prekid senzora temperature kotla Ispitati senzor temperature kotla
Vitodens 050 (BPJD) Gorionik blokiran Prekid senzora temperature kotla Ispitati senzor temperature kotla

Kod greške: 575

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Regulacioni rad bez uticaja prostorije. Prekid senzora temperature u prostoriji kruga grejanja 1. Ispitati eksterni senzor temperature u prostoriji za krug grejanja ili senzor temperature u prostoriji kod daljinskog upravljanja.

Kod greške: 576

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Regulacioni rad bez uticaja prostorije. Kratak spoj senzora temperature u prostoriji kruga grejanja 1. Ispitati eksterni senzor temperature u prostoriji za krug grejanja ili senzor temperature u prostoriji kod daljinskog upravljanja.

Kod greške: 577

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Regulacioni rad bez uticaja prostorije. Ne postoji senzor temperature u prostoriji za krug grejanja 2 Ispitati eksterni senzor temperature u prostoriji za krug grejanja ili senzor temperature u prostoriji kod daljinskog upravljanja.

Kod greške: 578

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Regulacioni rad bez uticaja prostorije. Prekid senzora temperature u prostoriji kruga grejanja 2. Ispitati eksterni senzor temperature u prostoriji za krug grejanja ili senzor temperature u prostoriji kod daljinskog upravljanja.

Kod greške: 579

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Regulacioni rad bez uticaja prostorije. Kratak spoj senzora temperature u prostoriji kruga grejanja 1. Ispitati eksterni senzor temperature u prostoriji za krug grejanja ili senzor temperature u prostoriji kod daljinskog upravljanja.

Kod greške: 682

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Ne postoji senzor mase protoka vazduha Proveriti senzor vazdušne mase.

Kod greške: 683

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Ne postoji senzor mase protoka vazduha Proveriti senzor vazdušne mase.

Kod greške: 684

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Neispravan osigurač povratnog strujanja Proveriti osigurač povratnog strujanja.

Kod greške: 694

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Smetnja na gorioniku Poređenje signala odstupanja sigurnosnog graničnika temperature Ispitati utični spoj i vod prema senzoru. Proveriti senzor. Po potrebi zameniti senzor. Deblokirati uređaj.

Kod greške: 799

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Nema pripreme tople vode, nema grejanja Centralna pumpa kruga grejanja javlja električnu grešku. Nema zapreminskog protoka. Izvršiti resetovanje napona. U slučaju ponovnog pojavljivanja zameniti pumpu kruga grejanja.

Kod greške: 979

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Trajni zahtev za toplotom. Zadata vrednost temperature u prostoriji je prekoračena. Oba ulaza za utikač 96 i Open Therm su zauzeta, prijavljuju zahtev za toplotom. Napomena Samo jedan ulaz sme da se koristi. Utikač 96 ili Open Therm. Ukloniti eksterne uređaje ili žičani most da jednog ulaza.

Kod greške: 980

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Nema pripreme tople vode Nije dostignut zapreminski protok vode Proveriti da li su polazni i povratni vod akumulacionog bojlera otvoreni. Proveriti, i po potrebi, korigovati podešavanje vodiča za puštanje u pogon tople vode. Ispitati i po potrebi zameniti cirkulacionu pumpu. Napomena Vreme pauze za pripremu tople vode može se poništiti resetovanjem mreže.

Kod greške: 981

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Nema pripreme tople vode. Nije dostignut zapreminski protok vode Proveriti da li su polazni i povratni vod akumulacionog bojlera otvoreni. Proveriti, i po potrebi, korigovati podešavanje vodiča za puštanje u pogon tople vode. Ispitati i po potrebi zameniti cirkulacionu pumpu. Napomena Vreme pauze za pripremu tople vode može se poništiti resetovanjem mreže.

Kod greške: 982

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitodens 111-W (B1LF, B1LF-M) Nema grejanja. Nema pripreme tople vode. Rad na suvo cirkulacione pumpe kruga grejanja 1. Ispitati MAG, ispitati cirkulacionu pumpu.

Kod greške: NEMA PRITISKA

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitotron 100 (VMN3, VLN3) Nizak pritisak u krugu grejanja – Pritisak ispod 0,6 bar – Senzor pritiska neispravan – Elektronska ploča MSK.80 neispravna

Kod greške: GREŠKA NA SENZORU TEMPERATURE Tpcb

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitotron 100 (VMN3, VLN3) Neispravan senzor temperature na elektronskoj štampanoj ploči – Elektronska ploča MSK.80 neispravna

Kod greške: GREŠKA NA SENZORU TEMPERATURE Tout

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitotron 100 (VMN3, VLN3) Senzor temperature polaznog voda neispravan – Tout senzor neispravan – Elektronska ploča MSK.80 neispravna

Kod greške: GREŠKA NA SENZORU TEMP. Tin

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitotron 100 (VMN3, VLN3) Senzor temperature povratnog voda neispravan – Tin senzor neispravan – Elektronska ploča MSK.80 neispravna

Kod greške: GREŠKA NA SENZORU TEMPERATURE Thw

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitotron 100 (VMN3, VLN3) Neispravan senzor temperature akumulacionog bojlera – Tcyl senzor neispravan – Elektronska ploča MSK.80 neispravna

Kod greške: GREŠKA NA SENZORU TEMPERATURE Tr

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitotron 100 (VMN3, VLN3) Senzor temperature u prostoriji neispravan – Tr senzor neispravan – Elektronska ploča MSK.80 neispravna

Kod greške: GREŠKA NA SENZORU TEMPERATURE Tos

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitotron 100 (VMN3, VLN3) Senzor spoljne temperature neispravan – Tos senzor neispravan – Elektronska ploča MSK.80 neispravna

Kod greške: GREŠKA NA PUMPI PO

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitotron 100 (VMN3, VLN3) Pumpa neispravna – Pumpa neispravna – neispravan osigurač na elektronskoj ploči MSK.80 – Elektronska ploča MSK.80 neispravna Pokušati ručno deblokirati pumpu, zameniti pumpu po potrebi

Kod greške: MALI KAPACITET BATERIJE

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitotron 100 (VMN3, VLN3) Slaba baterija na elektronskoj ploči MSK.80 – Baterija CR2032 prazna

Kod greške: F03

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitopend 100-W (A1HB, A1JB) Gorionik ima smetnju Signal plamena se javlja već pri pokretanju gorionika. Ispitati jonizacionu elektrodu i spojni vod. Mrežni prekidač (ON/OFF) isključiti i ponovo uključiti (ili reset, vidi F02).

Kod greške: F02

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitopend 100-W (A1HB, A1JB) Gorionik ima smetnju Graničnik temperature se aktivirao. Ispitati nivo napunjenosti instalacije grejanja. Ispitati cirkulacionu pumpu. Odušiti instalaciju. Ispitati graničnik temperature (vidi stranu 71) i spojne vodove. Istovremeno pritiskati tastere MODE + OK, sve simbol za reset ne počne da treperi (Reset).

Kod greške: CC

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitopend 100-W (A1HB, A1JB) Smetnja u funkciju eksternog proširenja Komunikacija između regulacije i eksternog proširenja je prekinuta Proveriti spojni vod između regulacije i eksternog proširenja.

Kod greške: 06

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitopend 100-W (A1HB, A1JB) Gorionik blokiran Pritisak instalacije suviše nizak Ispitivanje pritiska instalacije. Ukoliko je potrebno, dopuniti vodu za grejanje (vidi stranu 32) servisnog uputstva.

Kod greške: F04

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitopend 100-W (A1HB, A1JB) Gorionik ima smetnju Signal plamena ne postoji. Ispitati startnu/ jonizacionu elektrodu i spojni vod, ispitati pritisak gasa, kombinovani regulator gasa, paljenje, komponentu za paljenje. Mrežni prekidač (ON/OFF) isključiti i ponovo uključiti (ili reset, vidi F02).

Kod greške: F05

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitopend 100-W (A1HB, A1JB) Gasni automat paljenja ima smetnju Pneumatski prekidač nije otvoren pri pokretanju gorionika, ili se ne zatvara pri dostizanju startnog opterećenja. Ispitati sistem za odvod dimnih gasova/dovod svežeg vazduha, creva pneumatskog prekidača, pneumatski prekidač i spojne vodove. Mrežni prekidač (on/off) isključiti i ponovo uključiti (ili reset, vidi F02).

Kod greške: F08

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitopend 100-W (A1HB, A1JB) Gorionik ima smetnju Relej gasnog magnetnog ventila blokiran Proveriti relej, gasni mangentni ventil i spojne vodove. Mrežni prekidač isključiti i ponovo uključiti ili ga resetovati, vidi F2.

Kod greške: F10

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitopend 100-W (A1HB, A1JB) Neprekidan rad Kratak spoj senzora spoljne temperature ili senzora temperature u prostoriji Ispitati senzor (vidi stranu 67 serv. uputstva).

Kod greške: F18

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitopend 100-W (A1HB, A1JB) Neprekidan rad Prekid senzora spoljne temperature ili senzora temperature u prostoriji Ispitati senzor (vidi stranu 67 serv. uputstva).

Kod greške: F70

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitopend 100-W (A1HB, A1JB) Smetnja u funkciji eksternog proširenja Kratak spoj senzora temperature kolektora S1 na eksternom proširenju Proveriti senzor. Uputstvo za montažu i servisiranje eksternog proširenja

Kod greške: F78

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitopend 100-W (A1HB, A1JB) Smetnja u funkciji eksternog proširenja Prekid senzora temperature kolektora S1 na eksternom proširenju Proveriti senzor. Uputstvo za montažu i servisiranje eksternog proširenja

Kod greške: F80

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitopend 100-W (A1HB, A1JB) Smetnja u funkciji eksternog proširenja Kratak spoj donjeg senzora temperature akumulacionog bojlera S2 na eksternom proširenju Proveriti senzor. Uputstvo za montažu i servisiranje eksternog proširenja

Kod greške: F88

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitopend 100-W (A1HB, A1JB) Smetnja u funkciji eksternog proširenja Prekid donjeg senzora temperature akumulacionog bojlera S2 na eksternom proširenju Proveriti senzor. Uputstvo za montažu i servisiranje eksternog proširenja

Kod greške: F90

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitopend 100-W (A1HB, A1JB) Smetnja u funkciji eksternog proširenja Kratak spoj gornjeg senzora temperature akumulacionog bojlera S3 na eksternom proširenju Proveriti senzor. Uputstvo za montažu i servisiranje eksternog proširenja

Kod greške: F98

Proizvod Ponašanje instalacije Uzrok smetnje Potrebne mere
Vitopend 100-W (A1HB, A1JB) Smetnja u funkciji eksternog proširenja Prekid gornjeg senzora temperature akumulacionog bojlera S3 na eksternom proširenju Proveriti senzor. Uputstvo za montažu i servisiranje eksternog proširenja
Vi books
Pretraga rezervnih delova
Pretraži

Card image cap
Treba vam Viessmann instalater?
Pronađi instalatera

Vi books
ViBooks - Tehnička dokumentacija
Idi na ViBooks