GASNI KOTLOVI

Kotao na gas Vitodens 100-W

Dobri razlozi za modernizaciju grejanja i upotrebu efikasne kondenzacione tehnike na gas

U Srbiji i okolnim zemljama je još uvek su upotrebi stotine hiljada instalacija grejanja koje su starije od 25 godina. Njihovi vlasnici najčešće nisu uopšte svesni koliko novca bacaju na suvišnu energiju koja odlazi kroz dimjnak kao neiskorišćena toplota. Osim toga, ove stare instalacije opterećuju okolinu nepotrebnim emisijama CO2 i doprinose globalnom zagrevanju.

Zamenom ovih instalacija efikasnim kondenzacionim kotlovima korisnici bi mogli da uštede preko 40 procenata energije.

Ovako možete da uštedite kondenzacionom tehnikom

Kod kondenzacione tehnike se ne koristi samo toplota koja nastaje sagorevanjem gasa, već i toplota koja je kod dosadašnje tehnike grejanja neiskorišćena odlazila kroz dimnjak.

Kondenzacioni kotlovi skoro u potpunosti koriste toplotu koja se nalazi u dimnim gasovima i pretvaraju je u dodatnu toplotu za grejanje. Zbog toga su Viessmann kondenzacioni kotlovi opremljeni Inox-Radial izmenjivačima toplote od nerdjaućeg čelika koji toliko ohlade dimne gasove pre nego što odu u dimnjak, da se para u njima ciljano kondenzuje i oslobođena toplota se dodatno prenosi sistemu za grejanje.

Ovom tehnologijom kondenzacioni kotlovi postižu normni stepen iskorišćenja do 98 procenata i zbog toga su energetski veoma štedljivi. Ovakav način rada ne samo da štedi energiju, nego i značajno smanjuje emisije CO2. Kondenzacioni kotlovi zbog toga rade štedeći energiju, što čuva kako Vaš novčanik, tako i okolinu.

Kondenzacija (Hs)

Kondenzacija (Hs) podrazumeva količinu toplote koja se oslobađa prilikom sagorevanja, uključujući i toplotu kondenzovanja, koja se nalazi u pari dimnih gasova.

Kotao na gas Vitodens 100-W

Efikasno grejanje na gas zahvaljujući kondenzacionoj tehnici

Kondenzaciona tehnika ne koristi samo toplotu koja nastaje kao merljiva temperatura gasa pri sagorevanju (toplotna vrednost), nego i paru koja se nalazi u gasu (kondenzacija). Kondenzacioni kotlovi su u stanju da skoro u potpunosti preuzmu toplotu koja se nalazi u dimnim gasovima i da je dodatno pretvore u toplotu za grejanje i koriste je.

Kondenzacioni kotlovi imaju efikasne izmenjivače toplote koji dimne gasove toliko ohlade pre nego što odu u dimnjak, da se para koja se nalazi u njima ciljano kondenzuje, te se oslobođena kondenzaciona toplota dodatno predaje sistemu za grejanje.

Ovom tehnologijom kondenzacioni kotao na gas postiže normni stepen iskorišćenja do 98% (odnosi se na Hs). Zbog toga grejanje kondenzacionim kotlom na gas dosta štedi energiju, što utiče na očuvanje i novčanika i okoline.

MatriX gorionik na gas

MatriX gorionik na gas je predvodnik Viessmann grejne tehnike. Njega odlikuje dugi radni vek zahvaljujući MatriX tkanju od nerđajućeg čelika. Gorionik je neosetljiv na visoko temperaturno opterećenje.

Matrix gorionik na gas